afbeelding van Peter
Peter Ondernemer

Jobpick.net

Een eenvoudig werkende 'marktplaats-app' m.b.t. de vraag naar en het aanbod van werk en opleidingen.

Tijdens mijn recente reizen naar Afrika viel het mij op dat met name in de gebieden buiten de hoofdstedelijke agglomeratie, de mensen die aangewezen zijn op ambachtelijke werkzaamheden, aan werk komen via het 'hoort zegt het voort'; principe binnen het familie- en vriendennetwerk. Het gaat hierbij veelal om 'klussen' met een tijdelijk karakter. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen heb ik de 'Jobpick' app ontwikkeld. Het gaat om een laagdrempelige tool waarbij de werkzoekende een seintje krijgt wanneer werk op zijn/haar vakgebied beschikbaar is. Werkgevers kunnen worden ingeseind wanneer een van hun vacatures kan worden ingevuld. Met een telefoontje, een sms-bericht (of een mailtje in versie 2.0) kan een beschikbare arbeidskracht worden uitgenodigd. Omdat 'opleiding' het voorportaal is voor werk, voorziet het systeem ook in een meldfunctie voor opleidingen die worden aangeboden. Werkenden zullen hierdoor minder vaak werkeloos zijn en werkgevers zullen eerder op het door hen gewenste moment over de juiste arbeidskrachten kunnen beschikken. Mijn missie is om met de focus op 'self support' (werk en werk na opleiding), een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de armoede in de wereld.

Introductie De armste landen in Afrika hebben te kampen met een gigantische werkloosheid: tussen de 70 en 95% van de beroepsbevolking is werkloos. Het viel mij op dat met name in de gebieden buiten de hoofdstedelijke agglomeratie, de mensen die aangewezen zijn op ambachtelijke werkzaamheden, aan werk komen via het 'hoort zegt het voort' principe binnen het familie- en vriendennetwerk. Gelet op de relatief hoge dichtheid van mobiele telefoons in veel gebieden in Afrika, zou informatieverstrekking per telefoon of sms over beschikbaar werk niet alleen het jobfinding traject versnellen maar ook het aantal opties voor de werkzoekende vergroten. Het hoeft hierbij niet perse om betaald werk te gaan, vrijwilligerswerk kan ook een stap betekenen op weg naar betaalde arbeid. Hoe het werkt Via een website geeft een werkzoekende aan dat hij/zij werk zoekt en voert een telefoonnummer in waarop hij kan worden gebeld of ge-smst. Aan de hand van een keuzelijst (dropdown-menu) kan worden aangegeven het soort werk, het level (beginner/intermediate/expert) en de agglomeratie van de werkzoekende. Via dezelfde website geeft een werkgever aan dat hij/zij een medewerker zoekt en voert een telefoonnummer in waarop hij/zij door de werknemer kan worden gebeld. Aan de hand van een keuzelijst (dropdown-menu) kan worden aangegeven het soort werk, het gewenste niveau (beginner/intermediate/expert) en de agglomeratie waar het werk beschikbaar is. Via dezelfde website kan een opleidingsinstituut een opleiding of workshop aanbieden, het level (beginner/intermediate/expert) van de opleiding en de agglomeratie waar de opleiding wordt verzorgd en voert een telefoonnummer waarop het instituut door de werknemer kan worden gebeld. Eenvoud Om het systeem werkbaar te maken is gekozen voor een opzet met zo weinig invoervelden. In versie 1.0 is het enige invoerveld, het telefoonnummer van betrokkenen. De 'dummy- versie' heeft als voertaal Engels, in de final version zal de gewenste taal kunnen worden ingesteld. Toekomst Indien gewenst kan het systeem worden uitgebouwd tot een volwaardige vacature- databank en geschikt gemaakt worden voor smartphone- gebruik. Uitbreiding Jobpick-website De website zou kunnen worden uitgebreid met algemene informatie over werk, opleidingen en voorbeeld- arbeidscontracten.

Techniek 1. er is basis-kennis op het gebied van website- en app ontwikkeling ik heb nodig (advanced) expertise op dit gebied en op het terrein van 'matching' software zoals bijvoorbeeld 'search!&' en 'match!' Partnerschap 1. een partner, bij voorkeur op het gebied van bemiddeling op het gebied van flexibele arbeid die ook actief is binnen de 'doelgroep-landen&' die kan helpen met het implementeren van het systeem. 2. een of meerdere 'ambassadeurs', nationaal en internationaal die de naamsbekendheid kunnen vergroten. 3a. een expert op het gebied van marketing- strategy voor het ontwikkelen van een plan waarvan hetgeen onder 1. en 2. plus een digital en-printed media (bij voorkeur gericht op het verkrijgen van 'free publicity' deel uitmaken). 3b. een expert op het gebied van B to B- strategiën. Betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven vind ik essentieel en advertentie-inkomsten helpen het project naar een hoger niveau van professionaliteit, dragen bij aan het uiteindelijk financieel onafhankelijk zijn van het platform en heeft om die redenen (voor wat betreft de langere termijn) mijn voorkeur boven donaties en sponsoring. Funding Er is een startkapitaal nodig om het project in gang te zetten. Stap 1. is het ontwikkelen van versie 1.0 van de applicatie waarmee kan worden getest. Daarnaast zou ik graag een expert op het gebied van subsidie en sponsoring willen inschakelen met als doel de verkregen gelden te gebruiken als 'groeiversnelle' voor het project.

Stap 1. consulting experts (NGO's, bedrijfsleven) via een op te zetten forum op Linkedin. Stap 2. advies inwinnen omtrent rechtsvorm, e.v.t. werven van pro's voor bestuurs-of (Raad van) Advies- functie. Stap 3. Aan het werk!

afbeelding van Peter
Peter Ondernemer

Als fotograaf en creatief ondernemer reis ik veel, zie ik veel en spreek ik veel mensen. Ik houd van uitdagingen en ik ben slecht in het berusten in dingen. De hele wereld verbeteren is een behoorlijke klus maar als we met zijn allen een beetje meedenken en meedoen dan komen we een heel eind.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten