afbeelding van Liedewij
Liedewij Ondernemer

IK circuLEER

Leren en werken in een circulaire economie

IK circuLEER: Initiatief voor duurzame vernieuwing van het onderwijs.

Bekijk ons filmpje hier

IK circuLEER bevordert duurzaam onderwijs door ervaringen vanuit het bedrijfsleven te vertalen tot leersituaties voor het (beroeps)onderwijs. Aansluitend bij de belevingswereld van jongeren èn bij de exameneisen voor het (v)mbo.

IK circuLEER beoogt een katalysatorrol te vervullen bij de verduurzaming van het onderwijs door

leermiddelen te ontwikkelen en deze ter beschikking te stellen van het onderwijs, zo mogelijk onder condities van Creative Commonsbijeenkomsten te organiseren, ondermeer gastlessen en teach-the-teacher trainingen over duurzaamheid en MVO.

Het verbinden en doorgeven van duurzame kennis en middelen vanuit het bedrijfsleven en hoger onderwijs richting het beroepsonderwijs staat centraal in de werkwijze. In de Raad van Advies van stichting IK circuLEER is het (beroeps)onderwijs op diverse niveaus vertegenwoordigd (zie www.ikcirculeer.nl ) om zo krachten te bundelen en elkaar te inspireren.

De huidige vernieuwingen in het beroepsonderwijs (zie o.a. www.vernieuwingvmbo.nl ) bieden een bijzondere kans om het onderwijs NU structureel te verduurzamen.

IK circuLEER heeft als ambitie dat leren over duurzaamheid en MVO net zo gewoon zal zijn als taal en rekenen leren. Het gaat immers om slim leren omgaan met 1 planeet voor steeds meer mensen.

Duurzaamheid is momenteel vaak projectmatig georganiseerd in het onderwijs, afhankelijk van de ruimte of passie van een individuele docent. Door leermiddelen rondom duurzaamheid te ontwikkelen die aansluiten bij de reguliere exameneisen kan dit structureel in het onderwijs geïntegreerd raken.

In het bedrijfsleven zijn talloze inspirerende voorbeelden te vinden van duurzaam denken en doen. Deze bieden prima aanknopingspunten voor het (v)mbo om te werken aan een kennisbasis duurzaamheid en MVO.

Duurzame kennis en vaardigheden bevinden zich nog vooral in universitaire / hbo-kringen en in het bedrijfsleven. Terwijl het in het (v)mbo om grote leerlingaantallen gaat. Toegankelijk maken van een kennisbasis duurzaamheid voor (v)mbo-ers is een uitdaging. Zij zijn praktische doeners, vaak ondernemers in de dop. Als zij vanuit passie en met kennis van urgentie slim duurzaam gaan ondernemen, dan betekent dat winst voor iedereen.

In het bedrijfsleven is er behoefte aan werknemers met kennis van duurzaamheid, zoals o.a. uit onderzoek door Groene Generatie bleek.

IK circuLEER ijvert ervoor om het moment van vernieuwing van het beroepsonderwijs optimaal te benutten om dit te verduurzamen.

Momenteel zijn er prototypes van lesmaterialen in ontwikkeling. IK circuLEER werkt daartoe samen met de volgende bedrijven/organisaties: MVO Nederland, Star Sock BV, KunstZinnig textiel en Dopper Water and Waste Academy.

Om tot een volwaardig aanbod van duurzame leermiddelen die opleiden tot reguliere examens te komen, is stichting IK circuLEER op zoek naar startkapitaal om het project te kunnen opschalen en versnellen.

Bedrijven die het belang van mainstream duurzaam onderwijs onderschrijven, en die eraan willen bijdragen dit momentum van vernieuwingen in het beroepsonderwijs te pakken, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen via info@ikcirculeer.nl

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Het idee is om 'best practices' uit het bedrijfsleven te vertalen tot RTTI-gekwalificeerde leermiddelen. Het is leuk om bij de keuze van bedrijven te kijken naar de belevingswereld van jongeren: jeans, smartphones, drinkwaterflesjes, chocolade, festival, mode, persoonlijke verzorging, betaalrekening, maar wc-papier en de vloerbedekking op school. Voor al die producten die jongeren dagelijks gebruiken zijn er duurzame alternatievente melden die ' eenvoudig' tot oefenmateriaal voor de nieuwe exameneisen verwerkt kunnen worden.

Aan de hand van voor hen bekende producten leren jongeren over het verhaal achter die producten. Over het sluiten van kringlopen, afval = grondstof. Over leren van de natuur en hoe ecologie en economie elkaar kunnen versterken. Over de mensen(kinderen) die meewerkten aan hun mode en boodschappen. Over het leren benutten van onuitputtelijke energiebronnen versus het spaargeld van de aarde (olie) opgebruiken. Etc. etc. Maar vooral over duurzame ambities die win-win-situaties creëren voor alle betrokkenen.

Tijdelijke verschijnselen, die de producten in feite zijn, vormen zo een ingang om structuren, systemen en tijdloze fenomenen te introduceren.

afbeelding van Liedewij
Liedewij Ondernemer

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2014

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 444 projecten