afbeelding van Deborah
Deborah Ondernemer

Honey Highway

Blijvend paradijs voor bijen in de bermen en op dijken

Honey Highway is een initiatief voor de bijen waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken ingezaaid worden met Honey Highway meerjarig streekeigen wild bloemenzaad afgestemd op de grondsoort. Dusdanig onderhouden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Belangrijk hierbij is dat Bijen voldoende voedsel; nectar en stuifmeel - biodiversiteit - kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed overwinteren mogelijk te maken.

Ons 1e geslaagde project is A4 Honey Highway, dit is gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, wegenbouwers en Gemeente Midden-Delfland, burgers en bedrijven. Gerealiseerde projecten zijn: spoortrajecten Honey Highway ProRail in Gelderland, Waterdijken Delfland o.a. de Measlantkering in Hoek van Holland, Provinciale weg N237 in Utrecht. Provincies zijn aan de slag voor Provinciale wegen. Nieuwe projecten: 2 trajecten Rijkswegen, Maasvlakte, landeigenaren en projectontwikkelaars stellen gronden beschikbaar en zaaien deze in met wilde bloemen.

De bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken zijn uitermate geschikt omdat dit, op natuurgebieden na, de enige onbespoten schrale grond is. De rest van Nederland is raaigras en de grond is volgespoten met mest en gif van spuitmiddelen. Basisschoolkinderen, maar ook MBO-Groen scholieren en medewerkers van opdrachtgevers worden betrokken bij het inzaaien.

Het gaat niet goed met de Bijen en er zijn 4 probleemgebieden die ten grondslag liggen. Deze 4 problemen zijn geadresseerd door het Nationaal Bijengezondheid Actieprogramma:

1. Stop op landbouwgif;

2. Meer imkers voor bijengezondheid i.p.v. voor honing;

3. Tegengaan van plagen/ mijten van exotische oorsprong (gesleep met bijen);

4. Veel meer voedsel voor bijen: stuifmeel, nectar; biodiversiteit.

Honey Highway werkt aan het 4e actiepunt door wilde bloemen in te zaaien voor meer stuifmeel en nectar, biodiversiteit. Het biologische meerjarige wilde Honey Highway bloemenzaadmengsel bestaat uit zo’n 40 streekeigen soorten; ook rolklaver en kruisbloemigen voor vlinders. De bloemenzaden zijn van regio-oogstwinningsgebieden; natuurgebieden en velden en dus kan met spreken van een regio-product.

Voor nestelplekken zoeken wij plekken op het land grenzend aan waar het land ingezaaid is met bloemen. Daarnaast geven wij de Biodynamische imkercursus (6 zaterdagen) in de BIJenfarm op de Levende Buitenplaats van landgoed Op Hodenpijl in Schipluiden. Maar kan ook op locatie georganiseerd worden.Honey Highway betrekt basisschoolkinderen en scholieren (V)MBO -groen en medewerkers van de opdrachtgevers bij het inzaaien. In 2016 en 2017 hebben 39.000 basisschoolkinderen 390.000m2 wilde bloemen gezaaid.

Bekijk de video's voor het hele verhaal op http://www.honeyhighway.nl

afbeelding van Deborah
Deborah Ondernemer

Ik kom uit het Midden-Delfland gebied, dit ligt 4 km onder Delft. Ik ben een telg uit de Post-familie en woon op de boerderij van landgoed Op Hodenpijl, in Schipluiden. Ik ben een biologisch-dynamische imkercursus gaan volgen in het Oosten van het land en dat heeft mijn ogen geopend. Waar ik voor pleit is zo oud als de weg naar Rome. 100 jaar geleden waren er al een aantal mensen die hier ook voor pleitten: Rudolf Steiner, wetenschapper, hij heeft voorspeld dat de bijen zouden uitsterven nu op dit moment. Professor Piet Zonderwijk en zijn boek De Bonte berm, bermen zijn bij uitstek geschikt voor wilde bloemen omdat daar geen mest en gif in de grond zit.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

Reacties (1)

Meepraten? Login

afbeelding van Saar
Het initiatief is goed maar niet doordacht , veel bijen zullen slachtoffer worden van het razende verkeer , de " dames " zijn een drukke snelweg niet gewend . De Haal bijen hebben maar 1 missie en dat is voedsel zo snel mogelijk terug naar de " basis " brengen , ongeacht of dat daar een drukke verkeersweg tussen ligt of niet.... om over de uitlaatgassen nog maar te zwijgen ! Waarom zaaien jullie niet in in bestaande natuurgebieden ..... Neem de Broekpolder bij Vlaardingen en zo zijn er nog een aantal gebieden die niet vlak bij de snelweg liggen ! Heb je hart voor de Honing Bij dan pak je dit anders aan .
PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 422 projecten