afbeelding van Ian
Ian Ondernemer

Greenfuels

Met dit project worden de ontwikkelingen rondom groene energieopslag gestimuleerd. Zonder energieopslag is een groene wereld niet mogelijk.

Met dit project wil ik bijdragen aan het omzetten van onze fossiele brandstoffen economie in een circulaire economie met groene brandstoffen. Het probleem is dat er nog geen goede technieken zijn om groene energie grootschalig op te slaan. Greenfuels gaat dat veranderen door de technologie van energieopslag te stimuleren. Ik wil een zonnepark bouwen die de groene energie opslaat in ammoniak. Ammoniak klinkt misschien niet als een fris stofje, maar wanneer het technisch wordt geproduceerd is het makkelijk en veilig op te slaan. Bovendien kan energie hierdoor voor een lange termijn worden opgeslagen, wat met batterijen niet kan. Een energiebedrijf zoals Nuon kan de ammoniak gebruiken om een tekort aan groene energie op te vangen, in seizoenen dat er te weinig zon- of windenergie wordt geproduceerd. Greenfuels zal eraan bijdragen dat groene energie straks op elk tijdstip en elke plek beschikbaar is door betere energieopslag. Mijn missie is dat met de kennis en ontwikkelingen van dit project onze hele samenleving uiteindelijk groener wordt. Op naar een groenere wereld!

In Nederland worden steeds meer zonnepanelen en windmolens geplaatst die ons fossiele energie vervangt. Het probleem hierbij is dat seizoensveranderingen (minder wind en minder zon) nog steeds niet goed kunnen worden opgevangen. Nu worden fossiele brandstoffen verbrand om toch aan de energiebehoeftes te kunnen voldoen, maar in de toekomst willen we dit volledig vervangen met een groen alternatief. Een van de beste methodes om dat te doen is het opslaan van groene energie in ammoniak. Het voordeel is dat deze stof makkelijk is op te slaan en te transporteren. Bovendien komt er alleen stikstof en waterstof vrij bij het verbranden. De atmosfeer bestaat voor 78 procent uit stikstof en waterstof kan worden omgezet in water, dus het gebruik van ammoniak voor energie is schoon. Met dit project is het de bedoeling om de techniek voor het opslaan van energie in ammoniak toepasbaar te maken. Nuon is al in samenwerking met het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) en TU Delft bezig om een aardgascentrale om te bouwen in een centrale die ammoniak in energie kan omzetten (http://www.wattisduurzaam.nl/5851/energie-opwekken/fossiel/power-to-ammo...). Dit heeft mij enorm geïnspireerd. Met dit project wil ik deze innovatieve ontwikkelingen een duw in de rug geven. Het ISPT heeft mij laten weten dat het geen probleem is om mijn project te starten.

Samenwerkingen met bedrijven die verstand hebben van energie en ammoniak. Op deze manier kan de stof op een veilige manier geproduceerd en getransporteerd worden. Het voordeel is dat ammoniak al op grotere schalen geproduceerd wordt dus dat er al veel expertise over productie en veiligheid. Nu is het de taak om de productie groen te maken zodat het voor energiedoeleinden gebruikt kan worden.

- Een budgetanalyse doen over de kosten van het opzetten van een zonnepark en het produceren van ammoniak - De verwachting is dat het project veel geld gaat kosten dus zoeken naar sponsoren wordt een onderdeel van het plan. - Contact opnemen met experts op het gebied van ammoniak om een planning te kunnen maken wat er logistiek mogelijk is voor het produceren van deze stof. - Praten met energiebedrijven over de mogelijkheid om samen te werken.

afbeelding van Ian
Ian Ondernemer

Ik heb wetenschapscommunicatie gestudeerd in Amsterdam. Dankzij mijn brede achtergrond met zowel exacte als sociale wetenschappen heb ik een breed beeld kunnen krijgen over de milieuproblematiek in de wereld. Ik ben enorm gemotiveerd om een te project starten die duurzaamheid in Nederland bevordert. Hopelijk kan ik zo een steentje bijdragen aan een groenere wereld.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Reacties (1)

Meepraten? Login

afbeelding van Ewout
Beste Ian, kijk eens op http://www.elestor.nl om te zien hoe zo'n duurzame opslag er uit ziet. Wij zijn al ver in de uitvoering en opschaling van het projekt. Misschien een inspiratie voor jou?
PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 556 projecten