afbeelding van Bärbel
Bärbel Ondernemer

Geroezemoes in de Speeltuin + Bloeiend Kunstwerkplaats

Kinderen en ouders bouwen samen met kunstenaars aan een speel- en ontmoetingsplaats waarin verandering deel is van de inrichting.

"Speeltuinen zouden niet nodig zijn als we in een kindvriendelijke wereld leefden. Kinderen spelen altijd en met alles. Wij volwassenen hebben speeltuinen nodig omdat we niet willen dat kinderen zomaar ergens mee gaan spelen. De speelplaats is een hoogcomplex sociale gebruiksruimte. Een ontmoetingsplek voor verschillende mensen met uiteenlopende behoeftes. Helaas wordt een speelplaats vaak aangezien als een bewegingsactieve plek, een contrapunt voor school om af te reageren. Kinderen willen echter iets doen, iets veranderen. Net volwassen die in een gemeubileerd appartement komen en de behoefte voelen tafels en stoelen anders neer te zetten." (Günther Belzig) De combinatie van werkplek, broedplaats en bloeituin zal juist in deze behoefde gaan voorzien. Een kunstwerkplaats als vrijplaats waar kinderen gewoon iets uit elkaar mogen slopen, een eigen kar mogen bouwen, hun langste knikkerbaan kunnen maken of met verf en klei mogen kliederen. Waar bij traditioneel spelen het ‘spel’ bedacht wordt door volwassenen, staat bij “Geroezemoes in de speeltuin” het initiatief van het kind centraal. “Toen wij vroeger met vriendjes en vriendinnetjes buiten speelden, hadden we vaak genoeg aan wat rondslingerende takken, een mooie waterplas of een aantal paaltjes. Door deze eenvoudige middelen die de directe omgeving bood, konden we de wereld om ons heen ontdekken en onze eigen avonturen bedenken.” Een zeldzaamheid in de huidige tijd omdat ons leefomgeving steeds meer versteend, het verkeer een steeds belangrijkere rol is gaan spelen en de huidige speelplaatsinrichting weinig tot geen verandering meer toelaat. Een speeltuin van 'Geroezemoes in de Speeltuin' en 'Bloeiend Kunstwerkplaats' wil experimenteren op het raakvlak van kunst, natuur en educatie en nieuwe impulsen geven in de speelplaatsinrichting.

Het huidige speelterrein is onderdeel van de Springplank, een speel- en ontmoetingsplaats voor peuters en ouders. Als enige speelkring in Nederland verzorgen de ouders alle voorkomende zaken als vrijwilligers zelf: elke week een ochtend draaien betekent spelen met de peuters, neuzen snuiten, schoenen strikken, corrigeren, stimuleren en vooral veel lol maken. Lid worden van De Springplank doe je vooral voor je kind, maar ook een beetje voor jezelf. Het betekent dat je heel nauw bij het sociaal ontwikkelingsproces van je peuter betrokken bent. Tegelijkertijd ben je ook zelf ‘sociaal’ in de weer met andere ouders. Al ruim 42 jaar bestaan deze speelochtenden op basis van ouderparticipatie: uniek in zijn soort. Het groen en de buitenruimte zijn inmiddels toe aan een opknapbeurt. Om toekomstbestendig te zijn en nieuwe leden aan te kunnen trekken en als ontmoeting- en speelplaats te kunnen blijven bestaan, is het essentieel de uitstraling van de buitenruimte te verbeteren en nieuwe impulsen te geven.

Financiële middelen om binnen en buitenterrein het komende jaar te kunnen huren en de transitie van peuterspeelzaal tot bloeiplaats te realiseren. Met extra middelen zou het mogelijk zijn de transitie in weloverwogen stappen en met betrekking van buurt, gemeente, ouders en kinderen plaats te laten vinden.

De Springplank is bereid haar buitenterrein na schooltijd open te stellen voor kinderen uit het dorp. Er is een speeltuinvereniging in oprichting die met behulp van vrijwilligers (ouders, kinderen, buurt) eerste werkzaamheden coördineert om de inrichting van het terrein groener te maken. (gesubsidieerd door de Provincie "Betrekken bij Groen-fonds"). Deze Speel-Werk dagen hebben ieder een eigen thema en naast het werk wat er wordt verricht, wordt er spelenderwijs veel over de natuur geleerd. Dit kan zijn: werking en opbouw van een compost, 'een feestje voor het beestje' - knutselen van insectenhotel, tegels eruit - het leven in de grond, en nog veel meer. De geplande koppeling met de bloeiende kunstwerkplaats kan vanaf begin 2017 plaats vinden. Wij denken met deze verbinding elkaar te versterken en samen tot nieuwe inzichten te komen over behoeftes en mogelijkheden van speelzaal- en speeltuininrichting voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar. Een synergie die elkaar positief kan beïnvloeden en stimuleren.

afbeelding van Bärbel
Bärbel Ondernemer

Geroezemoes in de Speeltuin en Bloeiend Kunstwerkplaats is een samenwerkingsverband van Vitaal Landschap (ontwerpbureau), Artkid (ontwerpstudio) en Studio Dáárheen (vormgeving). Vitaal landschap: Groen als middel - Spelen in het groen en met de natuur zorgt ervoor dat kinderen zich, zowel fysiek als mentaal, op een gezonde en veelzijdige manier kunnen ontwikkelen. Creativiteit, samen spelen, respect voor het milieu, het vormen van gedrag en het ontwikkelen van zintuigen zijn belangrijke kenmerken. Wij willen deze kans benutten en bij de herinrichting van de speeltuin de nadruk leggen op een natuurlijke inrichting. Een speeltuin waarin natuur een belangrijke plaats inneemt: De esthetische natuur - de zintuiglijke aantrekkingskracht, genieten, spelen, verbeelden, vormgeven -, de integrerende natuur - die uitdaagt tot ontdekken en onderzoeken - en de gebruiksnatuur - spelen en werken met natuurmaterialen. Artkid: Maatschappelijk engagement en speelse kunst - dat zijn de kenmerken van Artkid de ontwerpstudio van Anja Jonker. Inzetten om uitdagende activiteiten te organiseren en kinderen al jong op speelse wijze laten kennis maken met kunst, nieuwe ontwikkelingen en natuur. Kunst om aan te raken en georganiseerd als activiteit zoals bijvoorbeeld de 'Sprookjestuin' of de 'Torteltuin'. Het boek van Pluk van de Petteflat komt tot leven in het werk van Artkid. En Artkid gaat samen met kinderen bouwen. Dat kan van alles zijn: wilgentenenhutten, nestjes voor dieren, mozaïeken op banken of experimenteren met levende groene (mos)verf. Niet het resultaat is belangrijk maar de ervaringen die de kinderen tijdens de werkzaamheden opdoen. "Dit hebben we met elkaar gemaakt!" Een plek waar je niet alleen voor jezelf werkt maar samen iets opbouwt -sociale competenties en mooie herinneringen voor de toekomst. Studio Dáárheen: Design Studio Dáárheen houdt zich bezig met trends, ontwikkelingen in de samenleving en hoe deze onze (product-)vormgeving gaan beïnvloeden in de toekomst. Wat is de toekomst van BioTechnologie? Waar gaat het naar toe in de toekomst en wat kan, wat willen we en wat niet. Deze vraagstelling gaat Nicole Spit van Studio Dáárheen door middel van kunst, tentoonstellingen, workshops en lezingen onderzoeken om de kennis en bewustwording over toekomstige ontwikkelingen te vergroten. Daarbij gaat het ook over esthetiek ontwikkelen naar toekomstige technieken en voorlichting op bijvoorbeeld middelbare scholen in musea en kunsten centra. Kan vormgeving de omgeving van mensen met dementie helpen de ziekte dragelijker te maken? Wat zijn dagelijkse dingen die kunnen helpen positieve gevoelens op te roepen? In schilderijen en objecten zal Studio Dáárheen proberen de kennis en bewustwording over dementie te vergroten en zo doende de toeschouwer te laten invoelen wat dementie betekent. Voor 'Geroezemoes in de Speeltuin' gaat Studio Dáárheen op onderzoek naar de speelplaats als een complexe sociale gebruiksruimte. Wat zijn de regels en hoe kun je deze positief beïnvloeden?

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten