afbeelding van Tom
Tom Ondernemer

Energiewinkel duurzaam Wonen

Een winkel waar je volledig ontzorgd kant- en klare producten voor het energieneutraal maken van je huishouden kunt kopen met garantie.

In de visie van de Ec duurzaam Assen is een duurzame samenleving:

 1. Energieneutraal. Dat betekent dat alle energie die we in Assen gebruiken lokaal en duurzaam wordt geproduceerd.
 2. Circulair. Dat houdt in dat de lokale economie wordt gevoed door lokaal geld, lokale productie en lokale consumptie. Wat wordt verdiend in Assen, blijft in Assen.
 3. Gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht uw sociale, economische en culturele achtergrond en huidige leefsituatie werkt u op gelijke voet mee aan het realiseren van een energieneutraal Assen.
 4. Samen komen we verder. Het verbinden van mensen door actief in te zetten op wederkerigheid en samenwerking om energie armoede te bestrijden en ieders kans op een actieve deelname aan de transitie naar een lokale duurzame economie en energieproductie te bevorderen.

De missie van de Ec duurzaam Assen is om het geld van alle energierekeningen van Assen te investeren in het energieneutraal maken van Assen. Onze missie is rondom drie kernwaarden opgebouwd.

 1. De inwoners, bedrijven en instellingen van Assen energie bewust maken en de regie over hun eigen energievoorziening terug te geven.
 2. De productie en consumptie van duurzame energie lokaal te organiseren en daarmee de lokale economie te stimuleren en circulair te maken.
 3. Mensen, bedrijven en instellingen verbinden op de kernwaarde duurzame samenleving door samen te investeren in energieneutrale woningen en gebouwen.

Waarom duurzaam Wonen van de Ec duurzaam Assen? Het klimaatakkoord van Parijs toont de urgentie van het energieneutraal maken van onze huishoudens aan. Ook de provincie Drenthe onderkent de noodzaak om woningen energieneutraal te maken en heeft de expeditie 10 miljard voor Drenthe in het leven geroepen. Deze expeditie naar energieneutrale bouw past in de visie van de Energiewinkel duurzaam Wonen van de Energiecoöperatie duurzaam Assen. Bovendien is er in Assen en omstreken geen productenaanbod voor energieneutraal wonen. Dat gat wil duurzaam Wonen vullen. De energiewinkel duurzaam Wonen is gevestigd in hartje Assen, in warenhuis Vanderveen en is de plek waar inwoners en bedrijven elkaar ontmoeten. Het doel van dit project is te komen tot een fysieke en (op termijn) zichzelf bedruipende Energiewinkel duurzaam Wonen waar mensen in Assen worden geadviseerd en ontzorgd bij energiebesparing en energieneutraal wonen.

Samenwerkingspartners:

 • Met netbeheerder Enexis bieden we via Buurkracht aan een slimme meter in de woning te plaatsen en samen met de buren in de straat een Buurkracht buurt te gaan vormen. In onze Energiewinkel duurzaam Wonen kan men zich laten informeren over Buurkracht en zich aanmelden als Buurkrachtlid.
 • Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Energie is een coöperatieve energieleverancier zonder winstoogmerk en is eigendom van de diverse energiecoöperaties in Noord-Nederland.
 • De Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Drentse Energie Organisatie ondersteunen onze projecten met adviezen en financieringsmogelijkheden.
 • De Stichting Energie Neutraal en ThuisBaas van Urgenda hebben integrale energieneutraal pakketten met productcombinaties ontwikkeld. Die willen we aanpassen aan de verschillende woningtypen in Assen en in de Energiewinkel aanbieden.
 • Groengoed is een initiatief voor betalen voor gebruik dat tijdens de sessies van Drenthe in Transitie is ontwikkeld. Wij willen daarmee een samenwerkingsverband aangaan, zodat zij hun product in de winkel kunnen aanbieden.
 • De Energy Miles module wordt door de gemeente Assen op de Asserpas gezet. In de Energiewinkel duurzaam Wonen wordt als welkomstgeschenk de module op de pas geactiveerd bij inschrijving als klantlid van de Ec duurzaam Assen. Ook de vergoeding van de EPA regeling willen we samen met de gemeente gaan inzetten om het advies daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

De Energiewinkel duurzaam Wonen richt zich op zeven producten en diensten:

 1. Energie bewust maken van de inwoners van Assen met de Energie adviseur van de Energiecoöperatie en via het houden van energie lezingen. Sturen op gedragsherkenning en -verandering door uit te leggen hoe mensen zelf de regie over hun eigen energiebehoefte in handen kunnen krijgen.
 2. Duurzame lokale energie verkopen via NLD Energie. De inwoners van Assen worden zo mede-eigenaar van hun eigen lokale energieleverancier en ze steunen de Energiecoöperatie duurzaam Assen. Wij herinvesteren het geworven geld weer in een duurzaam Assen.
 3. Collectief energie opwekken via deelcoöperaties met over heel Assen verspreide zonnecentrales of andere vormen van duurzame energieproductie met de postcoderoos regeling.
 4. Zonnestroomcollectieven vormen met meerdere postcoderoos zonnecentrales samen met mensen die op eigen dak/perceel (al) stroom op (willen gaan) wekken. Alle opwekkers in het zonnecollectief in combinatie met de collectieve zonnecentrales kunnen voor dezelfde vaste kale prijs aan elkaar stroom leveren via NLD als tussenschakel. Ook niet-zelfleveraars kunnen zich aansluiten om de overcapaciteit af te nemen tegen een vast kaal stroom tarief.
 5. Energieneutraal wonen en werken betekent van het gas af en ervoor zorgen dat de hoeveelheid gebruikte energie minimaal gelijk is aan de hoeveelheid lokaal geproduceerde energie. Het huidige bedrag van de energierekening wordt gebruikt als aflossing van de investering die nodig is om de woning of het bedrijfsgebouw energieneutraal te maken. In de Energiewinkel geven we een goed onderbouwd onafhankelijk advies en bieden we goede service en garantie en een centraal aanspreekpunt, ook tijdens de gebruiksfase. Wij werken met inkoop van gecertificeerde apparatuur en materialen. Installateurs werken voor ons alleen met prestatiecontracten.
 6. Betalen voor gebruik betekent geen wit- en bruingoed apparatuur meer kopen, maar betalen voor het gebruik van de apparatuur via een bundel. Altijd de beschikking over state-of-the-art apparatuur met volledige service en garantie voor een vaste prijs.
 7. Energy Miles sparen door aankopen te doen bij winkels en bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Zo kunnen klantleden van de Ec duurzaam Assen sparen voor het verduurzamen en energieneutraal maken van hun huishouden. Ook voor de aanschaf van gebruiksbundels of huishoudelijke apparaten. Men kan zich aanmelden voor het klik-en-spaar programma van Energy Miles. De maandtermijn van de energierekening wordt vastgeklikt. Daarmee gaat men samen met de Energiecoach een besparingsprogramma voor het huishouden opzetten. De energiekosten die daarmee wordt bespaard komt in mindering op de maandtermijn en wordt op de Energy Miles spaarrekening gezet. Alles volgens het niet-meer-dan-anders principe.
afbeelding van Tom
Tom Ondernemer

Tom Verloop is een bevlogen conceptontwikkelaar voor wonen met energie en wonen met zorg. Wij zijn Energiecoöperatie duurzaam in Assen en hebben de energiewinkel duurzaam Wonen in warenhuis Vanderveen. We realiseren grote zonnecentrales in het centrum van Assen.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 598 projecten