afbeelding van Tom
Tom Ondernemer

Energiewinkel duurzaam Wonen

Een winkel waar je onafhankelijk advies krijgt voor het energieneutraal maken van je huishouden.

In de visie van de Ec duurzaam Assen is een duurzame samenleving:

 1. Energieneutraal. Dat betekent dat alle energie die we in Assen gebruiken lokaal en duurzaam wordt geproduceerd.
 2. Circulair. Dat houdt in dat de lokale economie wordt gevoed door lokaal geld, lokale productie en lokale consumptie. Wat wordt verdiend in Assen, blijft in Assen.
 3. Gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht uw sociale, economische en culturele achtergrond en huidige leefsituatie werkt u op gelijke voet mee aan het realiseren van een energieneutraal Assen.
 4. Samen komen we verder. Het verbinden van mensen door actief in te zetten op wederkerigheid en samenwerking om energie armoede te bestrijden en ieders kans op een actieve deelname aan de transitie naar een lokale duurzame economie en energieproductie te bevorderen.

De missie van de Ec duurzaam Assen is om het geld van alle energierekeningen van Assen te investeren in het energieneutraal maken van Assen. Onze missie is rondom drie kernwaarden opgebouwd.

 1. De inwoners, bedrijven en instellingen van Assen energie bewust maken en de regie over hun eigen energievoorziening terug te geven.
 2. De productie en consumptie van duurzame energie lokaal te organiseren en daarmee de lokale economie te stimuleren en circulair te maken.
 3. Mensen, bedrijven en instellingen verbinden op de kernwaarde duurzame samenleving door samen te investeren in energieneutrale woningen en gebouwen.

Waarom duurzaam Wonen van de Ec duurzaam Assen? Het klimaatakkoord van Parijs toont de urgentie van het energieneutraal maken van onze huishoudens aan. Ook de provincie Drenthe onderkent de noodzaak om woningen energieneutraal te maken en heeft de expeditie 10 miljard voor Drenthe in het leven geroepen. Deze expeditie naar energieneutrale bouw past in de visie van de Energiewinkel duurzaam Wonen van de Energiecoöperatie duurzaam Assen. De energiewinkel duurzaam Wonen is gevestigd in hartje Assen, in warenhuis Vanderveen, waar mensen in Assen onafhankelijk worden geadviseerd bij energiebesparing en energieneutraal wonen.

De Energiewinkel duurzaam Wonen richt zich op:

 1. Energie bewust maken van de inwoners van Assen met de Energie adviseur van de Energiecoöperatie.
 2. Duurzame lokale energie verkopen via EnergieVanOns. De inwoners van Assen worden mede-eigenaar van hun eigen lokale energieproductie en ze steunen de Energiecoöperatie duurzaam Assen. Wij herinvesteren het geworven geld weer in een duurzaam Assen.
 3. Collectief energie opwekken via deelcoöperaties met over heel Assen verspreide vormen van duurzame energieproductie.
 4. Energieneutraal wonen en werken betekent van het aardgas af en ervoor zorgen dat de hoeveelheid gebruikte energie minimaal gelijk is aan de hoeveelheid lokaal geproduceerde energie. Het huidige bedrag van de energierekening wordt gebruikt als aflossing van de investering die nodig is om de woning of het bedrijfsgebouw energieneutraal te maken. In de Energiewinkel geven we een goed onderbouwd onafhankelijk advies.
afbeelding van Tom
Tom Ondernemer

Tom Verloop is een bevlogen conceptontwikkelaar voor wonen met energie en wonen met zorg. Wij zijn Energiecoöperatie duurzaam in Assen en hebben de energiewinkel duurzaam Wonen in warenhuis Vanderveen. We realiseren grote energieprojecten in Assen samen met de burgers van Assen en met de gemeente Assen.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 359 projecten