afbeelding van Jan
Jan Ondernemer

Een eerlijke toekomst voor meisjes in Nepal

Het doel is om ervoor te zorgen dat meisjes in Nepal zeggenschap krijgen over hun leven en toekomst en gezien gaan worden als waardevol.

In Nepal is er structureel een grote ongelijkheid, tussen de waardering van, en de kansen voor, meisjes in vergelijk met die van jongens. In veel gezinnen wordt vanaf de geboorte een meisje op zijn best getolereerd en hadden ze veel liever een jongen gehad. Meisjes krijgen minder te eten, minder medische zorg en minder onderwijs dan jongens. Ook vindt er veel geweld tegen meisjes plaats, waaronder in de vorm van abortus en kindermoord. Ook worden ze verkocht om in de bordelen van de grote steden van India te "werken", Deze ongelijkheid is één van de belangrijkste belemmerende factoren voor verdere, echte vooruitgang in Nepal De resultaten van mijn project zullen zijn: een afname van kind huwelijken, een betere gezondheid, betere economische kansen en meer onderwijs voor meisjes en, in het algemeen, een meer duurzame ontwikkeling van Nepal, omdat de inbreng van vrouwen en meisjes hierin meer gezien en gehoord gaat worden.

Het idee voor het project komt voort uit de Internationale Meisjesdag van de VN en sluit aan bij de Millenniumdoelstellingen. In alle ontwikkelingslanden werken vrouwen veelal het langst en het hardst en dragen de verantwoordelijkheid voor het gezin. Toch worden ze daarvoor niet gewaardeerd en krijgen ze daarbij niet de ondersteuning en faciliteiten die ze nodig hebben. Dit uit zich in chronische ondervoeding vanaf de conceptie (hun moeders zijn vaak ook ondervoed en nauwelijks volwassen), in geweld vanaf het moment dat ze geboren worden (waaronder selectieve abortus en kindermoord) en in gedwongen uihuwelijking of verkoop aan een bordeel. Omdat ze niet kunnen meebeslissen, noch over hun eigen leven, noch over de situatie in hun dorp in het algemeen, blijft een duurzame ontwikkeling uit. Door tiener meisjes te stimuleren om zichzelf wel waardevol te vinden en een eigen toekomst te gaan creeren, kan die negatieve spiraal worden doorbroken. Dit is eerder aangetoond door de deelname aan deze trainingen van vrouwen, die in het lokale dorpsbestuur zijn gekozen, en die hiermee zijn toegerust - vooral ook voor wast betreft hetzelfvertrouwen - om deze rol efectief te kunnen vervullen en een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. De organisatie voor dit project is nieuw, ik maak wel gebruik van al bestaande contacten en middelen.

Deze ontwikkeling kan niet van buitenaf worden opgelegd maar moet vanuit de gemeenschap zelf ontstaan. Er is dus allereerst een lokaal draagvl;ak en leiderschap nodig. Voor dit project heb ik die via familie in Nepal gevonden bij een Nepalese NGO, Sahara Nepal, die dit idee van harte omarmt en die toegang heeft tot duizenden gezinnen (en dus meisjes) in Nepal, waar ze nu al onder werken. Verder is er een training, een workshop nodig die aan de meisjes het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn geeft, dat ze er wel degelijk toe doen. Deze training is ontwikkeld en met succes al beproefd door The Hunger Project in Bangladesh. The Hunger Project zet zich in voor het einde van honger, ondermeer door gelijkstelling van (kansen voor) vrouwen en mannen te bevorderen. Deze organsatie is bereid om haar trainers in te zetten om vrouwen in Nepal op te leiden als trainers van deze workshop voor vrouwelijk leiderschap. Door met de verandering in beeldvorming rond en van meisjes in de formatieve tienerfase van hun leven te beginnen, kan er een versnelling worden aangebracht in de ontwikkeling van een duurzame toekomst voor meisjes in Nepal. Voor het trainen van ca. 40 - 50 vrouwen voor het gaan leiden van deze worskshop is ca. euro 12.000,= nodig.>

Het is de bedoeling om dit jaar nog 40 - 50 vrouwen te trainen als leidster van deze revolutionaire workshop. Deze training duurt ongeveer een week en deze zal gegeven worden door de meest ervaren trainers van The Hunger Project uit Bangladesh, die hiervoor eenmalig overkomen. Het grootse deel van deze vrouwen komt uit Oost Nepal maar een deel komt ook uit het midden van Nepal, waar de belangstelling voor deze training ook groot is. Nadat de training succesvol is doorlopen, zal Sahara Nepal deze vrouwen gaan inzetten om de workshop voor vrouwelijk leiderschap te gaan geven in de dorpen, waar zij al jarenlang actief is en waar zij het grote vetrouwen van de bewoners heeft. De groep aan wie de workshop zal worden gegeven zijn meisjes in de leeftijd van ca 12 tot 22 jaar oud. De vrouwen die als eerste getraind worden, zullen nadat zij de nodige ervaring hebben opgedaan, zelf ook weer andere vrouwen gaan trainen, om deze workshop te geven, zodat er een sneeuwbal effect ontstaat.

afbeelding van Jan
Jan Ondernemer

Ik ben sinds jaren als v rijwilliger actief bij allerlei inspanningen om honger in de wereld te beeindigen. Ik ben in het kader daarvan een aantal keer naar India en Nepal geweest en mijn twee zoons zijn ook afkomstig uit Nepal. Toen ik voor het eerste hoorde over internationale meisjesdag inspireerde mij dat om samen met familie Nepal iets te gaan doen voor de mesijes aldaar.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten