afbeelding van willem
willem Ondernemer

Ecodorp Noordeland

Een ecologisch initiatief dat als doel heeft om een duurzaam dorp (50-100 mensen) op te richten waarin economie en natuur centraal staan.

Ecodorp Noordeland wil een bloeiende en zorgzame woongemeenschap vormen die de verbondenheid viert met de aarde, de natuur en elkaar door een duurzame, vreedzame en productieve levensstijl te creëren. De ecologische woongemeenschap is de manier van wonen voor de toekomst vanaf gisteren (!). Een samenleving waarin bewoners met elkaar een vorm van leven opbouwen waarin een brede uitwisseling van activiteiten, diensten en mantelzorg kan plaatsvinden. Dit alles op ecologische basis en op basis van duurzaamheid en sterke verbondenheid met de natuur. In Noordeland wonen de bewoners zelfstandig, met behoud van hun vrijheid en op basis van gelijkheid, maar met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor hun medebewoners en de gezamenlijke voorzieningen en activiteiten. Er is bovendien alle ruimte voor individuele bezigheden en economische bedrijvigheden die passen binnen Ecodorp Noordeland. In Noordeland leven de bewoners zo economisch mogelijk als het gaat om het gebruik van goederen en diensten (low budget) om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden (low impact).

Ecodorp Noordeland is een burgerinitiatief dat zich ten doel heeft gesteld om een kleinschalige woon-, leer- en werkgemeenschap te realiseren in het noorden van het land. Het richt zich op de ontwikkeling en implementatie van eenvoudige en praktische oplossingen voor het acute duurzaamheidsvraagstuk op allerlei fronten. Daarnaast willen we een zelfsturende en sociaal betrokken gemeenschap zijn die open staat voor banden en samenwerking met de directe omgeving. Dit alles vanuit een sterke verbondenheid met de natuur.

Ecodorp Noordeland zoekt een terrein waar uiteindelijk ongeveer 50 tot 100 mensen en een aantal bedrijven zich kunnen vestigen. Wij denken ongeveer 20 ha. nodig te hebben. Het voormalige fabrieksterrein dat wij nu op het oog hebben ligt in de gemeente Vlagtwedde, een zogenaamd krimpgebied in Oost-Groningen. De gemeente is enthousiast en wil met dit experiment ruimte geven om met het unieke concept van zelfvoorziening wat betreft energie, voedsel, water, riolering en het werken met natuurlijke en kringloopmaterialen een nieuwe markt te ontwikkelen en bij te dragen aan oplossingen voor het duurzaamheidsvraagstuk. Er zal een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moeten worden. Hiervoor zoeken wij nog de nodige expertise. Als grond en de noodzakelijke vergunningen verkregen zijn, is het wenselijk dat er eerst tijdelijke voorzieningen worden getroffen, zoals woon- en werkruimtes. Voor de financiering van de eerste noodzakelijk stappen, zoals het haalbaarheidsonderzoek, de aankoop van grond en de aanleg van infrastructuur, is er - naast alle reeds gemaakte kosten in de voorbereidingsfase - een bedrag van 500.000,- euro nodig.

Begin 2016 werd na een voortraject van ongeveer twee jaar de Vereniging Ecodorp Noordeland opgericht. In deze periode kwam er een terrein in beeld dat geschikt lijkt voor de ontwikkeling van een ecodorp. Dankzij nieuwe wetgeving voor duurzame innovatieprojecten en enthousiasme van rijk, provincie en gemeente, zijn veelbelovende onderhandelingen over aankoop, financiering, subsidies en vergunningen nu in een ver stadium. De provincie wil het haalbaarheidsonderzoek financieel ondersteunen mits co-financiering wordt gevonden. Een concept-koopovereenkomst is na lang onderhandelen met de eigenaar in de maak. Het bekostigen van alle voorbereidingen in deze fase vergt ook investeringen waar nu naar gezocht wordt. Als dit alles is afgerond, kan de pioniersfase starten, naar verwachting midden 2017. Er zal eerst tijdelijke materialenopslag en woonruimte worden gecreëerd voor een twintigtal bewoners. Bij de bouw van de definitieve woningen zullen ook deskundigen en vrijwilligers van buiten worden betrokken. Bij de ontwikkeling en inrichting zal vooral rekening gehouden worden met de cultuurhistorische aspecten van het landschap en de bestaande natuurwaarden. Noordeland zal in deze fasen ook meewerkdagen en cursussen aanbieden. Ook is er samenwerking met ecologische organisaties, adviseurs en andere ecodorpen. Ecodorp Noordeland maakt deel uit van het Ecodorpen Netwerk Nederland en het Global Ecovillage Network.

afbeelding van willem
willem Ondernemer

Sinds dit jaar ben ik met een groep betrokken bij de oprichting van een ecodorp. Als alleenwonende vijftigplusser denk ik na over hoe ik straks wil wonen en leven. Bewust leven is mijn motto. In het dagelijks leven houd ik mij verder nog bezig met sporten, hobby's, vrijwilligerswerk, meditatie, burenzorg, vrienden en familie. Ik vind het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig en nuttig bezig te blijven.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 595 projecten