afbeelding van de Groene Regentes
de Groene Regentes Ondernemer

Duurzame, elektrische deelauto’s van en voor de wijk.

Met een elektrische deelauto maken we ruimte in de wijk.Ruimte voor groene ontmoetingsplaatsen.De elektriciteit wekken we zelf op.

Wij zijn de Groene Regentes. Een buurtinitiatief van bewoners in het Valkenbos/Regentesse kwartier in Den Haag. Na een aantal succesvolle trajecten willen wij nu een autodeel-dienstverlening realiseren voor de wijk op basis van een pool van Elektrische Deelauto’s. Wij proberen een aantal zaken met ons project te realiseren: * Een beter leefklimaat door schonere lucht door het elektrisch vervoer te stimuleren; * Een socialer leefklimaat door ontmoeting tussen wijkbewoners te stimuleren door groenvoorzieningen en ontmoetingsruimten te creëren van de vrijgekomen parkeerruimte als autodelen belangrijker wordt dan autobezit; * Een echt groen auto gebruik door de elektriciteit in eigen wijk op te wekken en geen gebruik te maken van elektriciteit uit het stopcontact die voor slechts 5% groen is; * Betrokkenheid van de wijk te vergroten door mensen deel te laten nemen in het zonnedak en/of de gemeenschappelijke deelauto. Onze auto, in onze wijk met onze stroom. zie: https://youtu.be/Sg3cwe65WrE

Onze wijk uit begin 1900 is niet gebouwd op zoveel geparkeerde auto’s. Parkeerruimte is schaars, zeker in oudere wijken zoals de onze. De parkeeroverlast die dat met zich meebrengt, veroorzaakt onveilige situaties en moeilijk begaanbare straten. Auto’s staan foutgeparkeerd waardoor stoepen slecht begaanbaar zijn, bijvoorbeeld voor rolstoelen of kinderwagens. Zelfs speelplaatsen en groen worden soms ingenomen door geparkeerde auto’s. Door het aantal stilstaande, geparkeerde auto’s te verminderen heeft dat impact op de wijk: de ruimte die vrijkomt kan gebruikt worden voor groenvoorzieningen, fietsenstallingen, speelplaatsen voor kinderen en meer ruimte voor horeca. Hierdoor wordt de wijk leefbaarder. Auto’s in stedelijke woonwijken staan voor het grootste deel van de tijd stil en staan geparkeerd in die woonwijken. Twee lange files van blik aan weerszijden van de straat. Niet alleen ’s nachts, maar ook overdag staan er nog steeds heel veel auto’s geparkeerd. Als de auto’s rijden, stoten ze CO2 uit. Vandaar dat we naast het autodelen ook het elektrisch vervoer willen stimuleren. Elektriciteit wordt in Nederland nog steeds voor 95% opgewekt met fossiele brandstoffen. Daarom willen wij onze auto’s laden met echte groene stroom die we zelf opwekken in onze eigen wijk. Hiermee zorgen wij voor een extra impuls in de verdere vergroening en verduurzaming van de wijk: Het elektrisch vervoer wordt gestimuleerd, de energie wordt lokaal opgewekt en de investering wordt gedeeld. Een bijkomend effect is dat de opbrengst van de zonnepanelen een stuk rendabeler kan worden door de opgewekte energie direct zelf te gebruiken. Ook de sociale impact van deelauto’s vinden we belangrijk. Gebruik wordt zo belangrijker dan bezit. Ondanks het feit dat veel auto’s stil staan, is het voor veel mensen een ondenkbaar plan de auto te delen of weg te doen. In onze wijk staan sinds enkele maanden, twee debatmobielen op twee parkeerplekken. Prachtige, groene aangeklede aanhangwagens met zitplekken, waar buurtbewoners in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden van de toekomstige straten. Deze willen wij gaan inzetten om draagvlak te krijgen voor onze ideeën en onszelf te laten inspireren door de goede ideeën van onze wijkgenoten. Zie https://www.facebook.com/debatmobiel/

Er zijn vergevorderde plannen om in samenwerking met woningcorporatie Staedion en de gemeente Den Haag het dak van de Regenvalk aan het Regentesseplein te gebruiken voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente Den Haag voor (deel)parkeerplaatsen en de plaatsing van een (snel)laadpaal. Om dit te realiseren, hebben we deelnemers nodig die willen participeren in dit project. En dus ook financieel willen bijdragen. Zowel in de zonnepanelen als in de elektrische auto’s. Een andere belangrijke partij waar we mee gaan samenwerken is STEDIN. We zullen een aansluiting moeten hebben op het elektriciteitsnet. Vanuit haar netbeheertaak heeft STEDIN er belang bij dat het net zo weinig mogelijk belast wordt en de energieproductie zoveel mogelijk lokaal geconsumeerd wordt. STEDIN experimenteert al met dit onderwerp in Utrecht in Lomboxnet. Ook willen we gaan samenwerken met een partij zoals FASTNED die de Laadpaalinfrastructuur kan leveren en exploiteren. Om het geheel te starten gaan we volgende activiteiten doorlopen: • Planontwikkeling – Detaillering en uitwerking van het plan, overleg en afstemming met partners • Communicatie over het nieuwe concept Elektrische deelauto, werving van deelnemers en het binnenhalen van de funding. • Oprichting bewonersbedrijf – opstellen van statuten en oprichtingskosten bij Notaris en KvK. Wij schatten in dat bovenstaande activiteiten ongeveer 160 uur tijdsinspanning vergen. Gezamenlijk met de communicatie-, verwerving- en oprichtingskosten schatten wij een startinvestering nodig te hebben van 20.000 euro. Elke bijdrage is natuurlijk welkom.

We gaan gefaseerd van start. Een aantal bewoners neemt deel in het deelautoproject van Natuur&Milieu en de gemeente Den Haag. Hiermee doen we op dit moment ervaring op. Medio 2017 willen we een bewonersbedrijf oprichten die een of meerdere auto’s aanschaft of gaat leasen voor gemeenschappelijk gebruik. De investering ofwel de maandelijks private lease kosten worden opgebracht door de deelnemers in het collectief. De auto’s worden verhuurd aan de deelnemers en bewoners in de wijk. Hiervoor wordt maandelijks een abonnementsvergoeding gevraagd en een vergoeding per gereden kilometer. De inkomsten vanuit de inleg van de deelnemer, de abonnements- en kilometervergoedingen worden gebruikt voor het dekken van de kosten voor auto’s, parkeerplaatsen en laadinfrastructuur.

afbeelding van de Groene Regentes
de Groene Regentes Ondernemer

Wij zijn de Groene Regentes. Een buurtinitiatief van bewoners in het Valkenbos/Regentesse kwartier in Den Haag. Wij hebben als doelstelling om onze wijk duurzamer te maken. Onze activiteiten worden door bewoners gedaan en zijn bedoeld om met, voor en door bewoners de wijk duurzamer te maken.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 596 projecten