afbeelding van Henk
Henk Ondernemer

Duurzame Brabanders ontwerpen hun eigen windpark

Gewone burgers gaan een windpark ontwerp maken voor 2 Brabantse regio's.

Gewone burgers gaan een windpark ontwerp maken voor 2 Brabantse regio's In het besef hoeveel windenergie er nodig is. Betrokken gemeentes werken al samen in de bestaande regiobverbanden, zij  krijgen de vraag hun eigen burgers een voorkeurspositie te geven bij het windpark. Kavels van het ontwerp kunnen de burgers/ontwerpers zelf realiseren of verkopen aan commerciële project ontwikkelaars. Zo creeren burgers waarde met een eigen windpark ontwerp. Ze gebruiken daar simpele ontwerpregels voor, zodat iedere betrokkene zich kan richtenop de keuzes voor het landschap in zijn eigen regio. En de afweging of de gekozen hoeveelheid windmolens voldoende is voor de gewenste mate van duurzaamheid.

Aanleiding

Windenergie, windparken op het land, zijn verreweg de beste energie bron in de wereld van morgen. Helaas pakt de overheid dat verkeerd aan. Burgers moeten er voordeel van hebben, en daarom Moeten burgers in zowel Oost als West Brabant zelf een mooi windpark ontwerp maken voor hun eigen regio.

Doel

Burgers in de driver seat krijgen voor de onvermijdelijke toekomst Burgers enige controle geven over hun landschap Ze voordeel bieden van de windmolens in hun gebied Een duurzaam mooi landschap.

Extra

Bij dit plan is essentieel dat gemeentes ook een stap zetten en besluiten hun burgers inderdaad in de driverseat te zetten. Daarvoor zijn elders al geschikte aanpakken toegepast die ook in Brabant kunnen werken http://bit.ly/Participatie

Door burgers zelf een regionaal windpark ontwerp te laten maken, creeren ze waarde. Dat wordt meer als ze het park zelf gaan exploiteren.

 

afbeelding van Henk
Henk Ondernemer

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 352 projecten