afbeelding van Peter
Peter Ondernemer

Duurzaam houtskool alternatief

Wij stoppen ontbossing in Ghana. Wij bieden een alternatief voor houtskool, geproduceerd in droge braakliggende gebieden door lokale boeren.

Wij willen ontbossing vanwege houtskoolproductie in Ghana een halt toe roepen. In Ghana gebruikt 80% van alle huishoudens houtskool als energiebron. Hierdoor verdwijnen jaarlijks 90.000 voetbalvelden bos. Deze bossen worden niet opnieuw aangeplant. Wij ondersteunen Martin Kwabena Nyefene (M-solutions), samen met een Ghanese community, in de ontwikkeling van een plantaardig alternatief voor houtskool. Dit alternatief groeit in droge gebieden. Binnen 6 tot 12 maanden is ons alternatief klaar voor bewerking en gebruik. De opbrengsten zijn rond 22 ton per hectare per jaar. Op dit moment gebruiken 5 gezinnen ons alternatief naar tevredenheid. We zijn klaar voor opschaling. We hebben een pilot farm van 10 hectare ingericht. Hiermee kunnen we ons concept op grote schaal testen. Stichting OPIN wil mensen in staat stellen zichzelf te ontwikkelen en verbeteren. Daarom helpen wij een fairtrade businessmodel te ontwikkelen. In dit model stellen we lokale coöperaties in staat het product te verbouwen door ze te voorzien van alle benodigdheden. Na de oogst kopen we het ruwe product terug tegen een eerlijke prijs en bewerken het zodat het gebruikt kan worden als houtskool. Wij respecteren People, Planet en Profit. Middels het verbouwen van ons alternatief in een fairtrade model hebben lokale boeren een extra inkomstenbron. Onze verkoopprijs zal lager zijn dan de prijs van houtskool. Hierdoor zal ons product aantrekkelijker zijn bij de consument en wordt het kappen van bos voorkomen. Met de verkoop van ons product kunnen we winsten generen die we kunnen gebruiken om dit alternatief in heel Afrika te introduceren. Kunnen jullie ons helpen deze droom te realiseren?

In Ghana worden jaarlijks 90.000 voetbalvelden hoogwaardig bos gekapt voor de productie van houtskool. 80% van alle Ghanese families gebruikt houtskool om te koken. Martin Kwabene Nyefene uit Ghana heeft per toeval een plantaardige alternatieve brandstof ontdekt die het kappen van bos overbodig maakt. Hij studeert met een beurs aan Maastricht University waar hij alle kansen aangrijpt om uit zijn verblijf het maximale te halen. Daarom neemt hij naast zijn studie en de vele cursussen deel aan het Launchbase programma van Maastricht Center for Entrepreneurship, een programma dat kansrijke startups begeleidt in het verwezenlijken van hun droom. Daar ontmoette hij Erika Boeing, een getalenteerde fullbright fellowship student uit Amerika. Zij heeft veel ervaring met het onderwerp en zelfs patenten op haar naam rondom vergassingstechnieken van biobrandstoffen. Ze is meteen geïnspireerd door het sample van het product dat Martin bij zich heeft. Aan het programma neemt ook Peter Delahaije deel. Hij is een medisch bioloog met veel ervaring in het opzetten van gesubsidieerde (1M+) projecten in Afrika. Voor het ministerie van buitenlandse zaken heeft hij lokale organisatie begeleid in het opzetten van eigen (sociale) bedrijven. Daarnaast heeft hij een achtergrond in landbouw en duurzame energie. Samen hebben ze besloten om de krachten te bundelen en het alternatief voor houtskool verder te ontwikkelen om zo ontbossing tegen te gaan in Ghana. Om exposure te genereren en fondsen te verwerven nemen we dan ook met veel enthousiasme deel aan Voordewereldvanmorgen!

Om het hele project te laten slagen hebben we exposure, netwerken en financiën nodig. Exposure omdat we dit project alleen kunnen laten slagen als er bekendheid aan wordt gegeven. (Inter)nationale pers kan ruchtbaarheid geven aan ons concept waardoor mensen in Ghana bekend en vertrouwd raken met ons alternatief en vertrouwen krijgen in ons product. Daarnaast kan de aandacht een aanjager zijn voor externe partijen om mee te investeren in dit project in de vorm van kennis, kunde en financiën. Netwerken omdat dit project na de pilotfase op grote schaal uitgerold gaat worden. Hiervoor zullen we moeten samenwerken met organisatie actief op het gebied van natuurbehoud, landbouw, onderzoek, energietechniek, politiek en meer. Op dit moment hebben wij financiën nodig voor de volgende items: -Laboratorium testen (gezondheidstesten) -Kosten upscale pilot op 10 hectares (lokale arbeid en transport -Field tests (lokale bewerking van product en gebruik) -Lokale sales en marketing

Om ons product op grote schaal in Ghana op de markt te brengen hebben we de volgende doelen gesteld met bijbehorende tijdslijn en milestones -Afronden field tests in Ghana -oktober 2016- -Afronden market research in Ghana -november 2016- -Afronden laboratorium testen in Nederland -april 2017- -Start pilot farm upscaling 10 hectare -mei 2017- -Start en ontwikkeling fair trade certificeringstraject voor nieuwe farmers -mei 2017- -Start verkoop product op lokale markt-november 2017- -Start uitbreiding van productie en processing -januari 2018- -Uitbouw netwerk van processing locaties op diverse plekken in Ghana -maart 2018-

afbeelding van Peter
Peter Ondernemer

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 596 projecten