afbeelding van Ton
Ton Ondernemer

Drinkpakken Recycle

Mijn idee is het inzamelen van drinkpakken om te recyclen. Dit verkleint de afvalberg en is goed voor het milieu. Het schept ook nog werk.

Mijn missie is een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Tevens het verkleinen van de afvalberg en het verantwoord recyclen van drinkpakken zodat deze niet meer bij het restafval terecht komen en dus ook niet meer verbrand worden. Bovendien schept dit werkgelegenheid.

Het idee is ontstaan door dat er prive veel melk wordt gedronken en de lege pakken steeds weer bij het restafval terecht komen. En toen kwam het idee om eens te kijken of deze niet kunnen gescheiden worden van het restafval.

De recyclingbranche en de inzamelingsbranche zijn een uitdaging daar er steeds meer mogelijk wordt.

Wat ik nodig heb is advies hoe ik een goed financieël plaatje kan krijgen daar dit in Nederland nog niet wordt gedaan. Ik heb bijv op internet afnemers gevonden maar die liggen in Duitsland ook hierover wil ik graag meer advies over zaken doen in Duitsland. En hoe ga ik een goed gefundeerd gesprek aan bij een gemeente.

Mijn plan van aanpak ziet er als volgt uit:

Ik begin met in gesprek te gaan met gemeenten en dan vervlogens met de bedrijven die de afval binnen de gemeente ophalen.

Wanneer ik met beiden overeenstemming heb bereikt ga ik kijken naar bijvoorbeeld een loods waar ik de pakken kan verwerken. Inmiddels heb ik dan informatie ingewonnen bij bedrijven die mij machines voor de verwerkig kunnen leveren dit in de eerste instantie op lease basis. Verder heb ik dan ook al overleg gepleegd met bedrijven waar ik containers kan huren en die kunnen zorgen voor vervoer naar mijn afnemer. 

Mijn bedoeling is het van de melkpakken ed balen te maken en deze in containers naar mijn afnemer te vervoeren. Ik heb hiervoor al het een en ander op papier gezet. Ook aan de restjes die in de pakken blijven zitten heb ik gedacht deze zullen geleid naar put die door een bedrijf geleegd wordt.

afbeelding van Ton
Ton Ondernemer

Hallo Mijn naam is Ton Appeldoorn en mijn project is het recyclen van drinkpakken daar ik van mening ben dat dit te weinig nog gebeurd.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 596 projecten