afbeelding van Jan Willem & Floor
Jan Willem & Floor Ondernemer

DesignWeek@School

Onderwijsconcept om het onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden op een inspirerende en betekenisvolle manier op te nemen in het lesprogramma

Missie

Het is onze missie zoveel mogelijk scholen een vliegende start te geven bij het opnemen van 21e eeuwse vaardigheden programmeren, computational thinking en design thinking in het reguliere lesprogramma. Kinderen ervaren hoe leuk deze vaardigheden zijn en hoe zij deze door samenwerken in kunnen zetten voor een duurzame samenleving. Onze doelstelling is om in 2020 minimaal 100.000 kinderen te hebben bereikt met ons programma.

Projectomschrijving

Kinderen zijn onze toekomst. Om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan is het van belang dat kinderen al op school de 21e eeuwse vaardigheden krijgen aangereikt. Momenteel komen deze vaardigheden op basisscholen vaak nog nauwelijks aan bod.

Met onze innovatieve onderwijsconcept ‘DesignWeek@school brengen wij hier verandering in!

In een DesignWeek@school worden scholen een week lang ondergedompeld in de wereld van programmeren, computational thinking en design thinking. In vier verschillende labs gaan leerlingen aan de slag met een duurzaam thema zoals “hoe zorgen we dat iedereen op de fiets naar school komt” . Alle kinderen van groep 1 t/m 8 doen mee en krijgen in elk lab lessen aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van het kind.

Tijdens de DesignWeek@school werken de kinderen aan een uitdagende duurzame design challenge waarvoor zij met behulp van 'Design Thinking voor kinderen' en nieuwe technologie oplossingen gaan bedenken. Voor deze lessen ontwikkelden we samen met onze partner “Design Thinking Center” het model “Design Thinking voor kinderen” . Dit model en de bijbehorende hulpmiddelen gebruiken we als basis voor het oplossen van de duurzame design challenge.

Samen met de school kiezen we een maatschappelijk relevant thema dat aansluit bij de situatie in/rondom de school en de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden van een duurzame uitdaging waar kinderen mee aan de slag gaan kunnen zijn:

  1. Hoe zorgen we voor een afvalvrije school ?
  2. Hoe voorkomen we voedselverspilling op school ?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen op de fiets naar school komt ?
  4. Hoe zorgen we voor een veilige leefomgeving in onze wijk ?

We begeleiden scholen en leerkrachten voorafgaand, tijdens en na afloop van de design week zodat zij in korte tijd over alle kennis en hulpmiddelen beschikken om hier zélf verder mee aan de slag te gaan.

De organisatie en begeleiding van alle de activiteiten vindt plaats door de sociale onderneming DesignWeek@school. We geloven er in dat de beste, blijvende, resultaten bereikt worden voor scholen door samenwerking met anderen. We betrekken daarom ouders en bedrijven uit de omgeving van de school en vragen hen hun expertise in te zetten voor de kinderen op school en hun lokale duurzame samenleving

Wij ondersteunen de school bij het opzetten van een crowdfunding campagne en het vinden van vrijwilligers uit het netwerk van de school, voornamelijk ouders. Specifieke voorkennis is hierbij niet noodzakelijk, het is echter mooi om te zien dat deze vaak wel aanwezig is, en dat ouders zeker bereid zijn hun kennis en ervaring in te zetten om de kinderen en leerkrachten op school te helpen. Daarnaast werken we samen met partners, die op structurele wijze bij willen dragen aan de begeleiding van specifieke lessen tijdens een DesignWeek@school, en bij de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve lessen (o.a. WeAcceleratePeople Group,  Design Thinking Center, TheNaturalStep, Stichting Kopa).

Een Uniek Concept

Een vergelijkbare aanpak of concept is nog niet beschikbaar op de markt. Er zijn weliswaar vele initiatieven rondom programmeren, maar deze zijn vaak eenmalig en gericht op 1 element. Juist het structurele karakter van ons programma en de combinatie Computational Thinking, Programmeren en Design Thinking rondom een duurzaam thema maakt het uniek. Juist naar deze combinatie is veel vraag vanuit het basisonderwijs - dit blijkt uit het feit dat we reeds 10 scholen hebben gepland in het schooljaar 2017/2018 voor een DesignWeek@School programma zonder noemenswaardige marketing inspanning. Hiermee bereiken we dit jaar al ca 4000 kinderen. 

Ons onderwijs concept hebben wij getoetst bij 'Cube Onderwijs Consulting' en bij het samenstellen van ons lesaanbod werken we op basis van het model “Breinvriendelijk leren”. Uit onderzoek blijkt dat juist breinvriendelijk leren (waarin elementen als emotie, creatie, experimenteren, voortbouwen en zintuigelijk onderdeel zijn) helpt om kinderen beter te laten leren en onthouden. De ontwikkelde  'Design Thinking voor Kinderen' aanpak past hier naadloos in.

Wij vinden we het van groot belang om ons lesprogramma te ontwikkelen samen met professionals uit het onderwijs, en regelmatig advies- en feedback momenten te organiseren. We hebben hiervoor een team van adviseurs om ons heen verzameld. Deze adviesraad bestaat momenteel uit 5 personen:

  • Marga van Gijn, groepsleerkracht OBS de Koningslinde, gespecialiseerd in ontwikkeling van creativiteit van het jonge kind, Vught
  • Lorijn Corvers, docent / opleidingscoördinator Fontys Hogescholen, ’s-Hertogenbosch
  • Kim de Jong, eigenaar / adviseur Cube Consulting Onderwijs, ’s-Hertogenbosch
  • Nuala Burns, docent Innovatie en Creatief denken Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch
  • Christoff Zürn, Chief Design Officer Design Thinking Center, Amsterdam

Groei

Op dit moment voeren wij onze activiteiten uit vanuit regio 's Hertogenbosch. Ons doel is om landelijk het 'standaard programma' te worden op gebied van de 21e eeuswe vaardigeheden en Design thinking. Wij hebben een 3 faseplan om onze sociale onderneming op te schalen en verder te laten groeien

Fase 1: opzetten lokale hubs in Nederland

In fase 1 professionaliseren we het lesmateriaal verder tot een volwaardig lespakket. We starten met het opzetten van lokale 'hubs' in Nederland. Deze hubs zijn regio gebonden - bijvoorbeeld hub Arnhem/Nijmegen. Iedere lokale hub krijgt een lokale coordinator (goed bekend met de regio en het onderwijs binnen de regio) die de verkoop en coordinatie uitvoert voor het DesignWeek@School programma op de scholen rond de hub. Deze coordinator bouwt verder aan het lokale netwerk van partijen en vrijwilligers rondom de 'hub'. Dit past uitstekend bij onze visie over samenwerking.

Het werven van structurele partners (momenteel We Accelerate People Group, SAP Nederland, The Natural Step) en vrijwilligers vanuit het bedrijfsleven wordt centraal georganiseerd alsmede het up to date houden van het lesmateriaal en bewaken van het concept en kwaliteit.

Fase 2: Mobiele App

In fase 2 maken we een mobiele app op basis van het lespakket. Deze app richt zich primair op het model 'Design Thinking voor Kinderen' en biedt scholen theoretische onderbouwing en praktische oefeningen en projecten. Hiermee bereiken we landelijk nog meer scholen op laagdrempelige manier zodat zij kennismaken met onze aanpak en Design Thinking voor kinderen. Hiermee groeit onze landelijk bekend wat naar verwachting zal leiden tot meer programma's voor de lokale hubs. 

Fase 3: Internationalisering

Design Thinking krijgt op internationaal vlak steeds meer aandacht. We zullen de mobiele app vertalen en globaal beschikbaar stellen via de kanalen van Apple en Google. Hiermee krijgen we internationale interesse en de kans om internationale hubs te starten vergelijkbaar met bovenstaand model. Er is reeds belangstelling getoond vanuit Duitsland en US.

Financiering

Een DesignWeek@School programma kost gemiddeld (afhankelijk van de grootte en samenstelling van de school) 8250 Euro. De helft hiervan wordt door de school zelf betaald. We helpen waar nodig de scholen met het vinden van funding dmw crowdfunding en bieden hiervoor een platform en aanpak. Doordat scholen zelf een structureel bedrag betalen krijgt het programma voldoende aandacht vanuit de school. De andere helft wordt betaald vanuit sponsorgelden van onze partners uit bedrijfsleven (momenteel We Accelerate People, SAP Nederland) en donaties. Het aantal partners uit het bedrijfsleven moet verder gaan groeien naar 5 structurele partners.

Afsluiting

We sluiten graag af met een quote van Miron Hageman (directeur OBS de Koningslinde in Vught) nav de eerste DesignWeek@School

 “wat ik mooi vind om te zien is dat kinderen zijn begonnen met een onderwerp waar ze helemaal niks van weten, programmeren en design thinking, en dan na een aantal dagen met fantastische oplossingen voor onze problemen zijn gekomen!”  “Als ik het voor het zeggen had dan zou ik zeggen, implementeer de DesignWeek@school op alle scholen. Het creatief denken, oplossingen bedenken, samenwerken... alles komt eigenlijk samen bij design thinking en programmeren wat we deze week gedaan hebben.”

afbeelding van Jan Willem & Floor
Jan Willem & Floor Ondernemer

Floor Coonen studeerde bouwkunde aan de TU Eindhoven. Na enkele jaren maakte zij de overstap naar de ICT, en opereerde vooral op het snijvlak van techniek en gebruiker. Als workshop facilitator en verandermanager heeft zij ruime ervaring in het begeleiden en enthousiasmeren van gebruikers bij technologische en sociale innovaties. Zowel als associate bij The Natural Step als privé is Floor altijd een enthousiaste kartrekker voor sociale en duurzame innovatie geweest, bijvoorbeeld als ambassadeur voor de waterkracht-centrale in St Michielsgestel. Floor: “ik geloof dat we met elkaar een positieve impact op een duurzame samenleving kunnen hebben, als we met ruimte voor elkaar talenten, passie en ambitie samenwerken. Iedereen heeft talenten en kan een waardevolle bijdrage leveren! Ik wil persoonlijk bijdragen door kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, of je nu een jongen of een meisje bent, allochtoon of autochtoon, goed meekomt op school of misschien wat minder. Samen met de kinderen gaan we aan de slag met echte duurzame uitdagingen en inspireren we ook de volwassenen om hen heen om op een nieuwe, open en positieve manier naar de wereld te kijken en daaraan een steentje bij te dragen. JanWillem Goes studeerde technische informatica aan de TU in Eindhoven. JanWillem is al circa 15 jaar actief in de ICT, als ontwikkelaar, projectmanager en de laatste jaren als partner bij het Bossche technologiebedrijf The Next View. The Next View is onderdeel van de We Accelerate People Group, welke met ruim 80 mensen actief is binnen de ICT dienstverlening. Binnen deze groep is Jan Willem verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid en de certificering als B-Corp. Jan Willem: “Binnen het bedrijfsleven is heel veel expertise en innovatiekracht aanwezig. Bovendien zijn steeds meer bedrijven en werknemers op zoek naar meer zingeving en actieve betrokkenheid bij maatschappelijke thema's zoals goed onderwijs voor elk kind. In DesignWeek@school komt dit bij elkaar doordat we organisaties en werknemers in de gelegenheid stellen hun kennis en ervaring in te zetten om leerkrachten en kinderen te enthousiasmeren en verder te helpen!“

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website
PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 390 projecten