afbeelding van Rob
Rob Ondernemer

De Nationale Groene Week

Basisscholen uitdagen om een week bezig te zijn met duurzaamheid en natuur

Opzet

Langzaam dringt het besef door dat voor het verduurzamen van de samenleving een krachtige maatschappelijke koerswijziging zowel onontkoombaar als urgent is. Steeds meer mensen en organisaties begrijpen dat zij zelf een flinke steen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving.

Als leraar in het basisonderwijs heb ik helaas moeten constateren dat er in het onderwijs structureel te weinig aandacht is voor duurzame ontwikkeling. Zo bleek uit onze eigen enquête dat 90% van de basisscholen niet planmatig aan duurzaamheid doet. Als we een generatie willen die het verschil gaat maken, dan zullen we vanaf NU fors moeten inzetten op het onderwijs.

Daarom is het idee ontstaan basisscholen jaarlijks uit te dagen met een projectweek gericht op duurzaamheid, milieu en natuur onder de naam “De Nationale Groene Week”.

Uit het onderwijs zelf

Initiatiefnemer Rob Nijkamp is leerkracht op een basisschool. Samen met de Coöperatie Leren Voor morgen willen we basischolen een projectweek aanbieden, gericht op duurzaamheid, milieu en natuur. Het eerste thema heet “de verborgen impact”. Oftewel welke impact hebben wij op de natuur, het verbruiken van grondstoffen, energie, water en afval zonder dat we het weten. Een belangrijk educatief thema en een echte eyeopener, gebaseerd op het boek “de verborgen Impact” van Babette Porcelijn. Onderscheidend is de combinatie van deze week  bestaande uit een Challenge,  games, themalessen en voorlichting/gastlessen.

De eerste Challenge is; welke school weet haar ecologische voetafdruk het meest te verminderen binnen 1 week en wordt de Winnaar van de Groene Week Award! Hiervoor is een digitaal meetinstrument ontwikkeld die de vooruitgang per school kan meten. Het project duurt jaarlijks een week waardoor het voor scholen enerzijds behapbaar is en anderzijds lang genoeg is om een mentaliteitsverandering te bevorderen.  

Draagvlak

Het idee voor de Groene Week is getest in een enquête onder 44 leerkrachten, verzameld via verschillende kanalen (interne organisatie/Social Media).  Uit dit onderzoek komen de volgende onderzoeksresultaten naar voren:

-           96% vindt duurzaamheid een belangrijk thema

-           10 % werkt planmatig aan duurzaamheid, de rest af en toe/ad hoc of niet

-           62% zou wel in projectvorm aan duurzaamheid willen doen

-           93% zou meedoen of misschien meedoen aan een project over duurzaamheid

-           Bijna 60% is bereid om 2 dagdelen of meer te besteden aan een groene projectweek

Het wedstrijdelement zorgt bij leerlingen voor een extra uitdaging. We kijken hierbij ook naar het succes van de voorleeswedstrijd (kinderboekenweek) en de wiskundewedstrijd (w4kangoeroe.nl).

Pilot in Gelderland

Het project  heeft een landelijke ambitie. We starten echter het eerste jaar  in Gelderland om het concept neer te zetten,  te testen en zo nodig bij te stellen. Daarbij werken we samen met IVN Gelderland en de lokale NME centra (het NME netwerk). Deze organisaties ondersteunen een groot aantal basisscholen met activiteiten op gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Hierdoor kunnen we het netwerk van scholen goed bedienen en is er back up in kennis en organisatiecapaciteit. Naast inhoudelijke kennis en kunde zijn er ook beproefde lesmethoden en –activiteiten die in het kader van de Groene Week ingezet kunnen worden. Een inventarisatie van goede lesmethoden en – activiteiten die passen bij het jaarlijks thema en bij elke leeftijdsgroep, maakt dan ook nadrukkelijk onderdeel uit van deze pilot. Daarbij letten we erop dat het lessen zijn die zorgen voor betekenisvol leren en reële vraagstukken die de interesse hebben van leerlingen. Bovendien wordt erop gelet dat het onderwijs deels in de buitenlucht en op andere locaties zoals thuis plaats kan vinden. Het project probeert hiermee ook gezinnen te betrekken bij de lessen en de acties. De lessen en de challenge bevatten hierdoor elementen van onderwijs van de 21e eeuw (denk aan het gebruik van blogs, tablets, camera’s, zoekopdrachten, echte maatschappelijke opdrachten, probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren, presenteren, groepsoverstijgend, vakoverstijgend, duurzaamheid, burgerschap).

Het NME netwerk is in deze fase van de projectaanvraag geïnformeerd en is zeer geïnteresseerd. In de volgende fase gaan we met hen verder in gesprek en zullen op onderdelen mogelijk nog aanpassingen komen.

Bereik en Doelgroep

In eerste instantie richten we ons op basisscholen. In 5 jaar willen we dat 30 % van alle basisscholen meedoet met de jaarlijkse Challenge  van ‘De Nationale Groene Week’ oftewel het doel is een bereik van 2000 scholen in 5 jaar (ter vergelijking; aan de Kangoeroe Wiskunde wedstrijd deden in 2016 1700 basisscholen mee en aan de Voorleeswedstrijd 3200 basisscholen). Het maakt  onderscheid in aanbod voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 en sluit hiermee aan bij het niveau van de leerlingen. Om het de leerkracht makkelijk te maken en op de juiste niveaus aan te sluiten worden 4 leswijzers ontwikkeld. Door de samenwerking met Groene Partners hebben we via hun netwerk makkelijker toegang tot deze doelgroep. Belangrijk uitgangspunt  is ook dat wij gebruik maken van goede methoden en lessen die er al zijn bij deze groene partners. De volgende partners zijn bereid gevonden om mee te werken:

-           Coöperatie leren voor morgen; samenwerking in organisatie en uitvoering

-           IVN Jelle de Jong en Joline de Weerdt/samenwerking in organisatie en uitvoering met IVN Gelderland

-           Duurzame Pabo/Andre de  Hamer; samenwerking in organisatie en uitvoering en gebruik netwerk

-           Groene Generatie NL, Thijs Struijk; samenwerking in organisatie en uitvoering en gebruik netwerk

-           Greenpeace/Elize van Berkel; advisering en gebruik lessen/gastlessen

-           Natuurwijs en Staatsbosbeheer/Keelin O'Connor-advisering en gebruik lessen/gastlessen

-           Grootste Kennisfestival van Nederland/ Rudie Jansman; advisering

-           De verborgen Impact/ auteur Babette Porcelijn: Advisering en ambassadeur

-           Reclamebureau Catapult/Kornelis Wetsema; advisering en ontwerp animatie

 

 

afbeelding van Rob
Rob Ondernemer

Rob Nijkamp; 48 jaar, positief, sportief, creatief en ondernemend ingesteld en erg betrokken bij onderwijs, natuur en duurzaamheid. Rob woont in de Achterhoek en is onderwijzer op een basisschool in de gemeente Lochem.

Update

Zojuist zijn we door de Cooperatie "Leren voor Morgen" gevraagd om het project te presenteren tijdens het periodieke overleg in oktober 2017. In de Cooperatie zijn DE groene partijen van Nederland vertegenwoordigd als IVN, De Duurzame Pabo, Natuurwijs, Greenpeace etc.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website
PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 390 projecten