afbeelding van Het Groene Leven Lab
Het Groene Leve... Ondernemer

De Buurtcompost School

De Buurtcompost School brengt studenten, burgers en bedrijven samen om een sociale en duurzame oplossing te maken voor gft-afval in de stad.

De Buurtcompost School bouwt een netwerk van wormenhotels in Amsterdam. De wormenhotels worden gebruikt door lokale bedrijven en instellingen en door groepen stadsbewoners om hun eigen gft-afval ter plaatse te composteren en maken een waardevolle grondstof voor stadslandbouw. De wormenhotels worden onderhouden door een sociale onderneming van studenten. De studenten verzorgen het composteren en halen de compost op bij de wormenhotels. De ontstane compost wordt gebruikt om (pot)grond van te maken en verkocht in de stad, als alternatief voor potgrond gemaakt uit milieu-onvriendelijke turfafstekingen in het buitenland. Afval wordt verminderd in de stad, er ontstaat waardevolle grond voor voedselproductie in de stad en studenten krijgen een vergoeding voor de dienst die zij leveren aan de stad.

Ons Afval is Waardevol Compost is een natuurlijk product dat ontstaat wanneer afval van organisch materiaal op een juiste wijze wordt behandelt. Door het organische materiaal te composteren (onder gecontroleerde omstandigheden laten vergaan) ontstaat een voedingsrijk en levend materiaal: compost. De compost kan vervolgens gebruikt worden om de bodem te verbeteren en op die manier bijdragen aan de productie van voedzaam eten. Het lijkt een zonde om ons gft-afval naar een stortplaats te brengen of om het te verbranden wanneer de vraag aan hoge kwaliteit compost in onze stad aan het stijgen is. De gemiddelde student in Amsterdam is reeds meer bewust van het feit dat we de koolstofvoetafdruk van ons levensmiddelen moeten beperken. Een van de manieren om dit te bereiken is het ondersteunen van de lokale economie door het kiezen voor lokaal geteelde groenten. Door daarbij gft-afval ook lokaal te verwerken, wordt de cirkel gesloten, wanneer de geproduceerde compost ook lokaal gebruikt wordt voor voedselproductie. In een gezonde landbouwbodem is een hoog gehalte van organisch materiaal aanwezig. Door gebruik van kunstmest en pesticides is dit percentage aan organisch materiaal drastisch verminderd de afgelopen decennia. Toevoegen van compost aan de (stads)landbouw bodem kan helpen de voedselproductie veilig te stellen. Op dit moment zijn tal van natuurlijke hulpbronnen aan het verdwijnen; organisch materiaal lijkt een kritische bron voor de toekomst. Daarom lijkt het logisch om organische stoffen te koesteren en niet naar de stortplaatsen te brengen, maar om gft-afval als een waardevolle bron te waarderen, waarmee we iets bruikbaar in ons stad kunnen doen. Het Groene Leven Lab is een plek waar onderzocht en onderwezen wordt hoe het stedelijke leven te verduurzamen en prettiger te maken. Het is een plek om te ervaren en te experimenteren. Bij het Groene Leven Lab willen we zoveel mogelijk laten zien wat er al aan kennis voor handen is en mogelijkheid geven de verschillende disciplines samen te laten werken om op een zo breed mogelijk spectrum (economisch, ecologisch, sociaal) een gezonde stad te maken. De wormenhotels van Le Compostier en de biomeilers (warmte uit compost) zijn daar een mooi voorbeeld van.

Eind September start ons educatief programma. In een zestal workshops zullen wij de deelnemers uitdagen deel te worden van het buurtcompost netwerk. Wij hebben nog enkele plaatsen vrij en zoeken nog geinteresseerde studenten en enthousiaste stadsbewoners om aan de workshops deel te nemen. Daarnaast zoeken wij enthousiaste studenten/ vrijwilligers die een paar uur in de week/maand over hebben om de eerste wormenhotels te verzorgen. Verzorgen van de wormenhotels houdt in dat je controleert of het afval op de juiste wijze wordt aangeboden en op de juiste tijdstippen de compost verwijderen uit de wormenhotels. In eerste instantie zoeken wij studenten & stadsbewoners die dit als vrijwilliger willen doen, maar het doel is hier in de toekomst een vergoeding voor te kunnen geven. Wij hebben reeds de eerste ondernemingen gevonden die enthousiast zijn over ons project en ons willen ondersteunen. Maar wij willen zoveel mogelijk wormenhotels plaatsen en zoeken daarom nog sponsors voor uitbreiding van het netwerk van wormenhotels. Wij zoeken iemand die voor ons een geschikte fietskar kan ontwerpen en bouwen, waarmee de compost met simpele stadsfiets opgehaald kan worden.

Eind September start ons educatief programma waarin experts over het buurtcomposteren, het bodemvoedselweb en sociaal & duurzaam ondernemen laten zien welke mogelijkheden er zijn om van het gft-afval een waardevol goed te maken voor de lokale economie en voor voedselproductie in de stad. Daarnaast onderzoeken wij met studenten organisatie Enactus Vu de mogelijkheden om een sociale onderneming te starten die het onderhoud van de wormenhotels gaat uitvoeren. De eerste buurtcompostprojecten die gebruik maken van de wormenhotels van Le Compostier lopen reeds en de resultaten zijn veelbelovend. Wij zoeken nu ondernemingen die een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van Amsterdam, door een wormenhotel in de stad te adopteren, of op eigen locatie te plaatsen. De wormenhotels kunnen dan door de ondernemingen zelf gebruikt worden, of door buurtbewoners gebruikt worden om hun eigen gftafval te composteren. De eerste positieve reacties zijn reeds binnen en wij hopen snel het netwerk wormenhotels uit te breiden. Het onderhoud van de wormenhotels wordt door studenten uitgevoerd. Zij krijgen een speciale cursus waarin zij leren hoe de wormenhotels te verzorgen en de compost te oogsten. De Compost wordt op de fiets opgehaald met een fietskarretje, dat achter de eigen fiets gehangen kan worden. Er zijn reeds bestaande modellen fietskarren, maar wij zouden graag speciaal een model laten ontwerpen dat extra sterk is en evt voorzien kan worden van een elektrische motor. Met gebruik van de wormencompost wordt potgrond gemaakt, welke o.a. wordt verkocht via de verschillende stadslandbouwprojecten die Amsterdam rijk is. Op die manier wordt de grond lokaal gebruikt en geeft extra inkomen aan deze unieke projecten (die veelal op de inzet van vrijwilligers drijven)

afbeelding van Het Groene Leven Lab
Het Groene Leve... Ondernemer

De Buurtcompost School is een initiatief van het Groene Leven Lab / The Green Living Lab (GLL) & Le Compostier - Urban Compost. De Buurtcompost School is het nieuwe educatieve programma van het Green Living Lab. In het programma brengen wij bedrijven, bewoners en studenten samen om een duurzame en sociale oplossing te bieden voor het gft-afval. The Green Living Lab is een 'living lab' in de natuur waar onderzoek, educatie & evenementen plaats vinden die een gezond stedelijk leven bevorderen. Onze educatieve initiatieven & evenementen brengen wetenschappers, sociale ondernemers & creatievelingen samen om te experimenteren, debateren & informatie te delen over hoe we samen een gezondere stedelijke omgeving kunnen realiseren & gezondere lifestyle keuzes kunnen aanmoedigen. Le Compostier initieert buurtcompost projecten & ontwerpt en bouwt wormenhotels waarmee bedrijven, instellingen & groepen stadsbewoners het eigen gft-afval kunnen transformeren in een waardevolle grondstof voor stadslandbouw: wormencompost.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 596 projecten