afbeelding van Dennis
Dennis Ondernemer

CRDL

Een nieuwe vorm van 'ontmoeten’ voor demente mensen en hun omgeving.

CRDL [krād’l]

Dementie is een snel groeiend probleem. Nederland vergrijst en we worden gemiddeld ouder. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op dementie. Uiteindelijk krijgt 1 op de 5 mensen een vorm van dementie. Op dit moment is dementie nog steeds een progressieve en ongeneeslijke hersenziekte die onder meer geheugenproblemen, somberheid, gedrag en persoonlijkheidsveranderingen, problemen met taal, plannen en logisch nadenken veroorzaakt.

Stel, iemand van wie je houdt dementeert. Langzaam maar zeker glijdt zij –of hij uit de vertrouwde context van het leven zoals jullie het kenden. Jij blijft hier, de ander is er wel, maar ook weer niet. Besef van tijd verdwijnt, woorden worden niet meer gevonden, herinneringen zijn zoek.

Hoe hou je contact? Hoe maak je verbinding met iemand die in een andere realiteit leeft?

Dit is de CRDL (spreek uit 'Cradle'): een instrument dat aanrakingen tussen mensen vertaalt in geluid en muziek. Als twee personen hun hand op de CRDL leggen en elkaar aanraken ontstaat er een gesloten circuit en komt de CRDL tot leven: er komt geluid uit. Dat geluid kan van alles zijn, van een klaterende bergbeek, tot muziek, tot stemmen. De manier van aanraken is van invloed op het geluid dat wordt voortgebracht. Met de CRDL is het mogelijk een heel nieuw type gesprek te voeren. De combinatie van aanraking en herkenbaar geluid creëert een ruimte, die zowel voor de dementerende als voor het bezoek toegankelijk is. De CRDL maakt op simpele wijze een nieuwe vorm van ‚ontmoeten’ mogelijk.

Het afgelopen jaar hebben we werkende prototypes ontwikkeld en ze getest in verschillende woon-zorgcentra in Nederland. De ervaringen zijn verrassend en veelbelovend. Het is onze missie om te zorgen dat de CRDL beschikbaar komt voor veel meer mensen. 

Bekijk het onderstaande filmpje om te zien hoe de CRDL werkt

En hier legt een verzorgende uit die de CRDL gebruikt

De aanleiding voor het ontwikkelen van CRDL is ontstaan nadat ik, samen met collega-ontwerper Jack, een onderzoeksstage heb gelopen in een verzorgingstehuis voor dementerende ouderen. Wij zagen hoe dementerende mensen zich geleidelijk afsluiten van hun omgeving en hoe dit het contact met anderen in de weg kan staan. De ervaringen die we tijdens dit onderzoek hebben opgedaan hebben ons gemotiveerd een product te ontwikkelen dat nieuwe mogelijkheden biedt actief contact te blijven maken met demente(rende) mensen.

CRDL biedt een toegankelijke uitnodiging voor dementie patiënten, dierbaren en (mantel-) verzorgers om onderling fysiek contact te maken. Het is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat menselijke aanraking een positief effect kan hebben op het het welzijn. Door aanraking speels en onderzoekend te benaderen, omzeilt het bestaande conventies die verbonden zijn aanraking. Hierdoor wordt het gemakkelijker om elkaar aan te raken, ook als je elkaar nog niet zo goed kent. CRDL werkt als een ijsbreker en moedigt aan dit contact tot stand te brengen.

Het instrument is zo vormgegeven dat het een nieuwsgierigheid oproept bij gebruikers. Het amandelvormige houten object heeft aan weerszijden een zacht vlak en in het midden is een speaker zichtbaar. Geen knoppen, geen lampjes, verder niks. De CRDL nodigt uit tot aanraken.

Nadat we verschillende werkende prototypes hebben ontwikkeld, hebben we woon-zorgcentra bezocht om de reacties van alle gebruikers te verzamelen. Met de nieuwe inzichten die hieruit voorkwamen, hebben we in iedere volgende ontwikkelronde het product weer een beetje beter gemaakt. We weten nu precies wat er moet gebeuren om het idee 'markt-klaar' te maken. Dit hebben we nodig:

  • Het samenbrengen van de elektronische onderdelen op een 'board' (PCB): hierdoor kost het minder tijd om een CRDL te maken en kan de kostprijs omlaag, zodat we het voor meer mensen beschikbaar komt.
  • Testing & certificering: voordat een product mag worden aangeboden op de markt, moet het uitvoerig getest zijn en uiteindelijk een stempel krijgen (certificering) zodat iedereen weet dat veilig is en tegen een stootje kan. 
  • Het opzetten van een geluidenbibliotheek: een platform waar iedereen geluiden, muziek en zogenaamde soundscapes kan plaatsen en uitwisselen. We willen zorgen dat iedereen hier materiaal aan toe kan voegen, zodat de bibiliotheek gaandeweg meegroeit.
  • Ambassadeurs, oftewel: betrokken inwoners, beleidsmakers, activiteitenbegeleiders, therapeuten, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en mantelzorgers die, net als wij - willen dat dit instrument voor een zo groot mogelijke groep mensen beschikbaar komt.
afbeelding van Dennis
Dennis Ondernemer

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

Reacties (1)

Meepraten? Login

afbeelding van Josephine
Ik zou wel willen onderzoeken of dit ook bruikbaar is bij een afscheidsritueel. Regelmatig maak ik mee dat een partner overlijdt van iemand met dementie en dat het dan lastig kan zijn de ander te betrekken in een afscheid.
PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 390 projecten