afbeelding van Christiaan
Christiaan Ondernemer

Coolroof.nl

Te veel platte daken van appartements- en verzamelgebouwen blijven onbenut voor PV-opwek

Maak het mogelijk voor gebruikers van bedrijfsverzamelgebouwen of bewoners van appartementscomplexen hun gezamenlijke dak in te richten tot zonnedak - zonder daarvoor een enorme lobby te hoeven voeren of grootkapitaal in te hoeven brengen, en ook bij (ver-) huur van het appartement. Gewoon, via de electriciteitsmeter, afgerekend per feitelijk verbruikte kWh.

Oprukkende verstedelijking brengt uitdagingen met zich mee. Dichte bebouwing zorgt dat warmte lang blijft hangen. Dit noemt men het stedelijk warmteeiland of Uraban Heat Island. Een microklimaat met hete zomers en zachte winters, waarin zelfs ontsnapte kanaries en parkieten het prima naar hun zin hebben. De opkomst van de elektrische auto en het groeiende gebruik van airconditioning zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt voldoende stroom van buiten de stad naar stopcontacten bij de mensen thuis te brengen.Mensen willen hier graag iets tegen doen. Steeds meer eigenwoningbezitters doen dit door zonnepanelen op hun dak te leggen - maar juist voor de gebruikers van grote fabrieks- en kantoorpanden op bedrijventerreinen en bewoners van hoogbouw is dat bijna niet voor elkaar te krijgen. Terwijl juist de platte, rechte daken uitermate geschikt zijn om zonnestroom op te wekken - en om het stedelijk warmteeilandeffect te verkleinen, door te coolroofen. Door het dak wit te schilderen of te beplanten. Dit zorgt niet alleen voor een prettiger binnenklimaat in het gebouw zelf, meer heeft ook een meetbaar en bewezen effect op de omgeving van het gebouw.Een wit dak weerkaatst zonlicht voordat het wordt omgezet in warmte, een groen dak bindt CO2 en fijnstof en zorgt voor voedingsstoffen voor bijen en een dak dat is voorzien van zonnepanelen wekt zijn eigen stroom en/of warm tapwater op, en voorkomt daarmee onnodig gebruik van fossiele brandstoffen.

Om daken van gebouwen die door meerdere partijen gebruikt worden om te turnen tot een cool roof is niet alleen toestemming nodig van de gebruikers en de eigenaar van het gebouw, maar in veel gevallen ook een bouwvergunning. Zeker als er bovenop het bestaande dak stellages gebouwd moeten worden waarop de zonnepanelen rusten.

Daarnaast zal er iemand deze installaties in eigendom en in onderhoud moeten hebben. Zoals een woningbouwvereniging huizen en flats bouwt en verhuurt ken een coolroofvereniging koele daken ontwikkelen en exploiteren.

Bijgaand het plan van aanpak. In eerste instantie moet aangemerkt worden dat er diverse methoden zijn waarop dit project vormgegeven kan worden. De enige methode waarop zonder subsidies coolroofing toegepast kan worden op platte daken is door deze daken direct te voorzien van zonnepanelen waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder de gebruikers van het gebouw.In veel gevallen zijn de gebruikers van een pand reeds verenigd in een Vereniging van Eigenaren. Deze leden kunnen gezamenlijk een ESCo (Energy Service Company) oprichten, die de gehele installatie financiert. In veel gevallen is het bijeen brengen van voldoende kapitaal dan alsnog een struikelblok; een bank zal niet snel een hypotheek verstrekken aan een VvE of ESCo, en de kans dat 1 van de gebruikers van het pand de gehele verbouw financieren met hun spaargeld is niet bijster groot. Net als de mogelijkheid dat kapitaal bijeen te krijgen door het uitgeven van obligaties.

Derhalve wordt uitgegaan van een model waarbij een soort woningbouwvereniging zich tot doel stelt zoveel mogelijk platte daken, met instemming van de gebruikers en de eigenaars van het pand, om te zetten tot cool roof, waarbij de op deze daken opgewekte elektriciteit rechtstreeks wordt teruggeleverd aan de bewoners en gebruikers van deze panden. Zonder winstoogmerk, maar wel met een gezonde kaspositie en een gewenste terugverdientijd van minder dan 20 jaar in het achterhoofd.

Ieder dak zal als een eigen project beschouwd moeten worden. Het spreekt daarin voor zich te beginnen met laaghangend fruit; distributiecentra van supermarkten, parkeergarages, bloemveilingen, treinstations, vliegvelden en andere grote 'percelen' met relatief weinig gebruikers, maar wel een grote vraag naar elektriciteit - en daarvandaan telkens een stapje hoger via winkelcentra naar kantoorpanden naar flatgebouwen. Telkens zal er opnieuw behoefte zijn aan toestemming van alle gebruikers, sterkteberekeningen, inspectie en wellicht upgrades aan de dakconstructie en het aanleggen van bekabeling naar de diverse groepenverdeelkasten binnenin het gebouw.Hierdoor is geen volledig tijdspad aan te geven. De eerste coole daken kunnen al voor het eind van dit kalenderjaar een feit zijn, maar tegelijkertijd kan het vele decennia duren voordat het einddoel bereikt is en totdat alle nieuwbouw standaard al met een cool roof wordt uitgerust.

afbeelding van Christiaan
Christiaan Ondernemer

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 310 projecten