afbeelding van Rogier
Rogier Ondernemer

CO2 To Zero (C2O)

CO2 uitstoot per individu verminderen door de dagelijkse voetafduk te presenteren en handvatten te bieden om deze voetafdruk te verkleinen

Iedereen heeft een mening over CO2 uitstoot. Wat echter een hoop mensen niet weet, is wat hun eigen CO2 voetafdruk nu daadwerkelijk is en wat de oorzaken hiervan zijn. Hierdoor weet men niet wat ze in hun levenstijl kunnen veranderen, om mee te helpen de CO2 uitstoot te verminderen. Door dit inzichtelijk te maken, kan er op een constructieve manier door iedere gebruiker op zijn of haar manier bij worden gedragen aan het verminderen van de milieubelasting.

De eerste stap voor de gebruiker is het verschaffen van het inzicht in zijn/haar impact en de oorzaken hiervan. Hierdoor wordt op verschillende manieren informatie verzameld. In eerste instantie via een vragenlijst, maar ook koppelingen met andere apps kunnen verdere inzage geven in de footprint van een persoon. Deze data wordt vervolgens omgezet in een geschatte CO2 uitstoot en inzichtelijk gemaakt in het persoonlijk profiel van de gebruiker.

De tweede stap is het bieden van alternatieven voor de gebruiker om zijn/haar impact te verlagen, in één van de drie pijlers, die voor de meeste individuen bijdragen aan de persoonlijke CO2 voetafdruk:

  • Transport
  • Voedsel
  • Wonen en leven

Een voorbeeld is het dagelijks woon-werk verkeer te monitoren, en met welk vervoersmiddel, kan er een advies worden uitgegeven om eens te gaan carpoolen. Dit zou dan bijvoorbeeld kunnen worden gekoppeled aan iets als BlaBla Car. Daarnaast kunnen de eetgewoonten in kaart worden gebracht, en bij hoog belastende keuzes, een beter alternatief worden geboden. In het algemeen kan zowel gekeken worden naar advertentie verkoop als samenwerking met passende initiatieven

Doordat we afhankelijk zijn van onze gebruikers, bestaat er de mogelijkheid om er een spelelement bij te introduceren. Wanneer je bijvoorbeeld in een week een target haalt van zoveel kilogram CO2 reductie, krijg je een duurzaam stuk merchandise opgestuurd. Denk hierbij aan een Doppler of een voedselbox van BeeBox. Dit betekent dus dat we partners moeten zoeken.

Verdienmodel

C20 richt zich op personen in de leeftijdscategorie 20-50 jaar. We denken dat deze groep bewuster is en welwillend om actief een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de klimaatverandering.

Met de applicatie kunnen we individuen, op een dagelijkse basis, hun impact op het milieu tonen. Onze verwachting is dat wanneer de bewustwording over persoonlijke milieubelasting groeit, men aangezet kan worden om andere, milieuvriendelijkere keuzes te maken.

Deze keuzes bieden wij aan in twee vormen. Allereerst willen we door middel van productkoppeling milieuvriendelijke alternatieven aanbieden, zoals bijvoorbeeld een groene energieleverancier of  duurzame voedingsmiddelen. Middels deze productkoppeling zullen er inkomsten gegenereerd worden uit de reclame voor aangeboden producten en diensten.

Ten tweede is er de mogelijkheid om C02 uitstoot te compenseren door bijvoorbeeld duurzame projecten te steunen of door bomen te laten planten. Wanneer dit via onze applicatie wordt gedaan, zal daar een percentage als management fee voor worden afgedragen.

afbeelding van Rogier
Rogier Ondernemer

Het initiatief is van Emiel Trommelen en Rogier Pennings. Emiel Trommelen and Rogier Pennings have are both graduates of the Delft University of Technology. They met during their time in university and have been friends since then. Emiel Trommelen is an offshore engineer and has worked for several years in a variety of functions in the offshore engineering sector. He has experience in developing countries in Africa and Asia and is passionate about energy and climate. He is currently living in Amsterdam, the Netherlands. Rogier Pennings is a civil engineer with a keen interest in the long term impact we make on our living environments. He is passionate about inclusive design and development, especially in the developing world. He has broad experience, including working for an engineering firm, the United Nations, a management consultancy and a capacity building consultancy in the development sector. He is currently living in Hanoi, Vietnam.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 422 projecten