afbeelding van Steven
Steven Ondernemer

Clock-wise

Betere werkomstandigheden, vooral in ontwikkelingslanden, minder arbeidsongevallen, duurzaam, stabiel en rendabel met een beetje hulp.

Kort: Duurzaam verbeteren na incidenten Langer: We kennen de beelden van mensen die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, brand in fabrieken en instortende mijnen over de hele wereld. We kunnen een schuldige aanwijzen en er gebeurt verder niets. Dan komen er maatregelen op papier. We hebben er een stuk schijnveiligheid bij. Willen we dat? Of we kunnen onze verantwoordelijkheid nemen om verbeteringen door te voeren. Schuld, tijd en geld hoeven geen issues meer te zijn. Hier niet, en ook in ontwikkelingslanden niet. De vrees dat betere werkomstandigheden ten koste gaan van de winst, is korte-termijndenken. Wat straal je dan uit als bedrijf? Duurzaamheid of een cowboymentaliteit? Analyseer incidenten door in alle lagen in de organisatie te kijken, en kom van daaruit met verbeteringen. Investeringen verdienen zichzelf in veel gevallen - aantoonbaar - terug. Dat zit ook in het model. Het gaat om afstemming en samenwerking, om echte communicatie en niet alleen vanuit de hiërarchie. Cultuuromslag? Ja, ook die zit in het model, opnieuw: stapje voor stapje: clock-wise.

Tot nu toe zijn er genoeg manieren om te zien waardoor mensen op het werk ongevallen hebben of ziek worden, ook in ontwikkelingslanden. We weten ook hoe het beter kan, maar daar stopt het. Tijd, geld, angst om de schuld te krijgen, geen samenwerking, een slechte communicatie (en soms ook onbegrip) tussen directie en werkvloer en vooral het gebrek aan besef van onderlinge afhankelijkheden. Daarbij komt nog het gedrag. We doen zo veel op routine en volgen daarin de regels. Ook als het even anders is, doen we wat we geleerd hebben, maar de werkelijkheid vereist dan wel eens een andere aanpak. Dat hebben we meestal niet geleerd omdat het niet in ons systeem zit. Er zijn veel onderzoeken die hier eindigen. Is dat duurzaam? We kunnen leren van ongevallen; dat is bekend. Maar hoe maak je dat concreet? Waar anderen stoppen, gaan wij door. Als verbeteringen betaalbaar zijn, de stabiliteit vergroten en ook de klanttevredenheid en daarmee de marktpositie, met wie praten we dan? Met personeelszaken, met hoofd inkoop of met de directie en de raad van bestuur? Duurzame oplossingen denken aan people, profit & planet. We willen de mensen beschermen en hun output daarmee optimaliseren waardoor de winst eerder veilig gesteld kan worden. Dat doen we zo milieuvriendelijk mogelijk door begeleiding op afstand waar dat mogelijk is. Het is ook de bedoeling om een methodiek te presenteren die eenvoudig in gebruik is. Je hoeft geen expert in veiligheid en gezondheid te zijn om hiermee te gaan werken. Wel zal je voor bepaalde deelonderzoeken een expert moeten inschakelen omdat oorzaak en gevolg van ongevallen een combinatie zijn van techniek, mens en organisatie. Het managen van dit proces is echter niet technisch.

Software en om promotie Software We willen twee software-applicaties maken. De eerste applicatie leidt de gebruiker door het proces heen. De gebruiker vult zijn of haar gegevens in die er netjes gestructureerd weer uitkomen, gecombineerd met wat anderen invullen, zodat je een overzicht hebt van de stand van zaken en de te nemen acties. Ook zie je wat de valkuilen zijn en waar je weerstanden ontmoet, zodat je weer wat je nodig hebt om verder te gaan. Deze software is vrij eenvoudig en kan waarschijnlijk gebruik maken van bestaande programma's om de gebruiker door een aantal stappen te leiden en de invoer bij iedere stap te genereren tot en rapportage. De tweede applicatie is een rekenmodule. Deze kan diepgaander, maar dat hoeft in eerste instantie niet. Het gaat er om dat de gebruiker een 'guesstimate' kan maken. De methodiek bestaat al, is internationaal gevalideerd en wordt binnenkort vereenvoudigt om het gebruik aantrekkelijker te maken. Naderhand kunnen exacte berekeningen worden gemaakt met excel sheets waarbij kostensoorten (boekhoudkundig) worden afgezet tegen kostenplaatsen (inhoudelijke verbeteringen). Tot nu toe werd de eerdere stap (afstemming) wel eens overgeslagen en gingen alleen de experts met elkaar in gesprek, en werd ook de uitkomst niet afgestemd met degenen die het aan zou gaan, waardoor het draagvlak onzeker bleef. Nu kan een guesstimate voldoende managementinformatie opleveren om een idee te hebben over de benodigde investeringen en de terugverdienmogelijkheden. Het gaat in dit project niet alleen om de software (het zou zelfs zonder kunnen), maar deze maakt de toepassing stap voor stap eenvoudiger, vooral voor degene met weinig ervaring. Op dit moment is het software requirements document voor 1) al opgesteld en voorgelegd aan de faculteit van computer sciences van de State University New York (SUNY). Als plan B (als we de software niet rond krijgen) zouden we de brochure en de e-learning kunnen uitbreiden. Benodigde kennis is het kunnen lezen in het Engels, al worden Frans en Spaans daar volgens planning aan toegevoegd. Kennis van excel is een pre. Het belangrijkste is de mentaliteit, het willen leren zonder wie dan ook te beschuldigen van wat er mis is gegaan, een open houding en een open en eerlijke communicatie. Het management zal een voorbeeld moeten zijn voor de werkvloer en signalen vanaf de werkvloer serieus nemen. Als deze vaardigheden niet aanwezig zijn, zullen we die moeten trainen. Daar hebben we iemand voor beschikbaar (Nederlands-/Engels-/Franstalig). Daarnaast werken we aan een praktisch handboek dat de methode beschrijft. Nu hebben we al wel een model, bekeken door wetenschappers bij verschillende universiteiten, maar dat is nu een bijlage bij een wetenschappelijk onderzoek dat het model onderbouwt. Ik benoem dit, maar ga er in dit kader niet uitgebreid op in omdat dit boek uiterlijk in 2017 uit eigen geplande tijdsinvestering al gerealiseerd wordt. Waar behalve de software wel middelen voor nodig zijn, is vooral de marketing, promotie, hulp bij trainingen, ook train-the-trainer-faciliteiten en e-training, om te vermijden dat trainers continu de wereld over reizen en zo om ook het milieu te ontzien. Dat houdt ook in het ontwikkelen van e-trainingen (script, acteurs). Deze promotie is echt essentieel omdat het alleen in samenwerking is dat we dit gestalte kunnen geven, in ieder geval in de opzet- en aanloopfase. We hebben al een helpdesk die op abonnementsbasis vragen beantwoordt (via een partner in België). Dit beperkt de risico's in de aanloopfase waarin het project nog opgezet wordt. In de operationele fase kunnen we de kosten in de lopende bedrijfsvoering van deze partner opvangen. Voor de goede orde: de methodiek stellen we gratis beschikbaar, inclusief een beschrijving in een brochure (pdf). Dit geldt niet voor de software, het trainingsmateriaal en de consultancy. Wel willen we kijken hoe we deze kosten betaalbaar kunnen houden voor gebruikers in ontwikkelingslanden, bij voorkeur met samenwerkingspartners.

Opzetfase Eerst zoeken we partners om de methodiek en het aanbod te finetunen. Dat zijn bedrijfseconomen/bedrijfskundigen en ingenieurs. Aanloopfase Dan zoeken we mensen voor de productie. Dat zijn softwaredeskundigen en onderwijskundigen, gericht op e-training. Tenslotte zoeken we mensen die kunnen helpen om het project uit te rollen. Dat zijn communicatiedeskundigen en marketeers. Ook hebben we tekstschrijvers, vertalers, editors, juristen, projectleiders en ambassadeurs nodig. Voor een groot deel hebben we daarin al voorzien. Start operationele fase We zullen ook vertalers nodig hebben zodra het project uitgerold wordt. Nu moeten we daar nog even mee wachten omdat we nog niet precies weten waar de grootste vraag is. Op middellange termijn hebben we vertalers beschikbaar voor het Frans en het Spaans.

afbeelding van Steven
Steven Ondernemer

Ik ben Steven van der Minne. Het afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar ongevallen op het werk en waarom de verbeteringen vaak niet van de grond komen. Ik heb, samen met een aantal professoren bij verschillende universiteiten, een methodiek ontwikkeld om gebruikers te helpen, inclusief een terugverdienmodel voor de investeringen. Vooral in ontwikkelingslanden, waar vaak geen geld is voor verbeteringen, kan dit toegepast worden, vooral als partners in de hele toeleveringsketen mee doen. Ik wil de methode graag delen en hoef er niet aan te verdienen als ik daar mensenlevens preventief mee kan redden.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten