afbeelding van Karel William
Karel William Ondernemer

CAPACITORBANK

Modern materieel gesloten elektro-chemisch zelfvoorzienings –stroomsysteem, als mininet. Hernieuwbaar, niet vervuilend, niet ziekmakend

EH2ESS CAPACITOR BATTERIJ

Individuele, permanente, schone, elektrische energievoorziening voor iedere economische  eenheid.: Eigen woning, wooncomplexen, verenigingen van eigenaren, woningbouwverenigingen, recreatieparken e.d.

Een revolutie in de  s c h o n e  energie-zelfvoorziening.

        UW TOEGANG TOT EEN NIEUW TIJDPERK                                                  De MONOPOLISTISCHE structuur van de energie-maatschappijen  moet doorbroken worden. Dit kan door décentralisatie en energie-transitie. (energie-omwenteling)               

Dus iedereen moet en kan zijn eigen energie opwekken.  

Met het doe-het- zelf principe kan dit voor elkaar  komen, dankzij de  stand  van de huidige elektronica besturing.

Van windmolen-bouwpakketten, warmte/kracht-koppelingen, zonnepanelen,waterstofgas, generatoren, brandstofcellen, elektro-chemisch apparaat 'De  Cavicator', nieuw type accu's, tot aan Space-Ultra Capacitor banken ..

Tussendoor nog andere oplossingen met  meer  of  minder succes, maar altijd met de " Permanent Schone  Energie-voorziening" hoog in het  vaandel.

De  Capacitor-Batterij bestaat  uit  3  compartimenten, die  op elektronische wijze gekoppeld zijn.

Compartiment 1:  Elektronenverzamelaar

Compartiment 2:  Metallurgie Accu’s

Compartiment 3:  Space-Ultra Capacitorbank

 

Ad 1: Elektronen worden verkregen  uit: Zonnepanelen, windenergie, brandstofcellen, thermo-elektrische emissies.

Deze komen bijeen in een Capacitor van 2,7 Volt met  1000 Farad

Daar worden dan Capacitorbanken van gemaakt in diverse  capaciteiten

met  een elektronische stabilisator, die  op zijn beurt de accu’s laadt.

Ad 2: De  metallurgie-accu’s zijn accu’s op nano-structuur uit diverse metalen

en in diverse capaciteiten. 

Ad 3: De Space-Ultra Capacitorbank  wordt  geladen door de accu’s als

vermogens-opslag voor vermogens-afgiften.

Ten slotte is er een Sinusmodule nodig om AC om te  zetten  in DC 220 V, al naar  gelang het  fluctuerend gebruik

1. Belangrijk is dat   gekwalificeerde krachten behulpzaam zijn bij de  verdere  verwezenlijking  van het  project. Dat  daar  ook geldelijke  beloningen bij horen is  vanzelfsprekend, Liefst  hebben we zelfstandig  ondernemers, zzp-ers  of gepensioneerde krachten met  ervaring  in voornamelijk elektronica (zijn moeilijk te vinden) Vooral mensen  die enthousiast mee willen doen om de  energietransitie mede  tot stand te  brengen.

2. natuurlijk financiën, hoewel wij zelf al zeer veel in de loop der tijden ingebracht  hebben.

3. Ruimte is  overal voldoende aanwezig en zonder  dat  dit zoveel kost.

Geven van lezingen en workshops waarin duidelijk wordt gemaakt dat  we absoluut moeten stoppen met  het verbranden van koolwaterstoffen waardoor levensgevaarlijke  gassen ontstaan, die de wereld  en de  mensheid aan het  vernietigen zijn. De  mensen zijn de  enige levende  wezens, die door die  verbrandingprocessen de CO2 en NOx emissies  uitstoten.

Het oprichten van een CAMPUS, waarin de  waterstoftechnologie in al zijn facetten en toepassingen wordt onderwezen.

Daarbij neemt de Capacitor Bank natuurlijk een belangrijke plaats in omdat deze  zorgt  voor  de  opslag  van de elektriciteit die ontstaat door  het  op de  juiste wijze verzamelen van de  elektronen.

 

 

afbeelding van Karel William
Karel William Ondernemer

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

Reacties (1)

Meepraten? Login

afbeelding van Ewout
Beste Karel, wat bedoel je met "Capacitor van 2,7 Volt met 1000 Kvar." ? Mvg, ir drs Ewout Boks (Elektro ingenieur)
PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 595 projecten