afbeelding van Edward
Edward Ondernemer

Buurtestafette Nederland

Realisatie duurzaam sociaal netwerk om de buurt te verbinden.

DOELGROEP EN ONDERZOEK

De doelgroep zijn kwetsbare ouderen die eenzaam zijn. Verlies van een partner of slechte (mentale) gezondheid vergroot hun eenzaamheid. Het leggen van sociale contacten is belangrijk (Bron: SCP). Hierin bieden o.a. vrijwilligers(initiatieven) en mantelzorgers ondersteuning. Maar de maatschappij verandert. Commitment tot langdurig vrijwilligerswerk is laag. Slechts 3% zet zich wekelijks meer dan 20 uur in (Bron: CBS). Daarnaast vindt één op de zeven mantelzorgers zichzelf zwaarbelast (Bron: CBS).

OMDENKEN; HUIDIGE MODELLEN OPTIMALISEREN

We zijn gewend dat vrijwilligers zich wekelijks committeren. In deze gewenste duurzaamheid schuilt ook het gevaar. Wat als vrijwilligers geen behoefte hebben aan deze committment? Het is tijd voor ‘omdenken’, zodat nieuwe innovatieve initiatieven ontstaan. Die zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn, waarmee ouderen duurzame sociale contacten kunnen leggen.

DOELSTELLINGEN

  • Duurzaam sociaal netwerk opzetten als ondersteuning om eenzaamheid draaglijker maken.
  • Bereiken van eenzame ouderen en vroegtijdig vereenzaming signaleren.
  • Voldoende vrijwilligers werven die initiatieven duurzaam ondersteunen.
  • Overige (lokale) initiatieven integreren en bevorderen van sociale cohesie.

DUURZAME OPLOSSING; SOCIAAL NETWERK OPBOUWEN

Vriendengroepen ontstaan altijd door een eerste ontmoeting. In ons jonge leven via school, sport, of sociale activiteiten. Er komen vrienden bij of ze vallen af, maar er is vaak een vaste kern. In je volwassen leven zie je vrienden wekelijks of maandelijks. Binnen de vriendengroep zijn er altijd een paar die ‘leuke dingen’ organiseren. Bij eenzame ouderen is dit sterk afgenomen. Ons initiatef biedt eenzame ouderen een sociaal netwerk aan, in de vorm van een nieuwe vriendengroep welke bestaat uit acht buurtgenoten (vrijwilligers) en zestien ouderen die eenzaam zijn.

De eerste ontmoeting wordt samen met bestaande netwerken georganiseerd, die een groot bereik onder ouderen hebben. Zoals ontmoetingsruimtes in seniorenwoningen, buurt- of zorgcentra en huiskamerachtige trefpunten. Op deze sociale multifunctionele accommodaties worden ouderen en hun buurtgenoten uitgenodigd om koffie te drinken. Hier begint het ‘omdenken’ wat vrijwilligerswerk betreft. Gevraagd wordt; wie wil slechts vier uur van zijn leven doneren? Op zondagochtend twee keer twee uur koffiedrinken met eenzame ouderen. De eerste keer alleen. De tweede keer neem je iemand mee. Die zijn tweede keer ook weer iemand meeneemt. Als in een estafette blijven vrijwilligers zich aanmelden. Na vier uur wordt aan deze estafette-vrijwilligers gevraagd of zij als vaste vrijwilliger één keer per vier weken tijd willen doneren. Deze estafette-formule is in 2017 als pilot getest. 35% van de vrijwilligers gaf aan interesse te hebben.

Zodra we acht vaste vrijwilligers hebben, koppelen we hier zestien eenzame ouderen aan. Zo ontstaat een nieuwe vriendengroep welke gestimuleerd wordt om met elkaar af te spreken. Dit gebeurt volgens een sociaal jaarprogramma, welke door Stichting Goed doen voor een ander is ontwikkelt. De acht vrijwilligers worden getraind om het sociale jaarprogramma actief te begeleiden en daarbij ouderen te stimuleren om ook actief te ondersteunen.

INHOUD SOCIAAL JAARPROGRAMMA

Het programma is zo opgezet dat om de beurt er altijd twee vaste vrijwilligers aanwezig zijn. Hierdoor verdeel je de commitment en creëer je toch genoeg contactmomenten, waardoor duurzame vriendschappen ontstaan. Het programma bestaat uit:

  • Samen wekelijks koffiedrinken.
  • Samen vieren van elkaars verjaardagen, totaal 24 verjaardagen per jaar.
  • Samen vieren van feestdagen inclusief Vader- en Moederdag.
  • Samen (bij elkaar) eten volgens een vooraf bepaald schema.

WERVEN OUDEREN VERSUS TABOE EN SCHAAMTE EENZAAMHEID

Schaamte maakt het lastig om over eenzaamheid te praten. Ouderen voelen zich niet in hun kracht en trekken zich sneller terug. (Bron: Zorg tegen eenzaamheid). Sociale activteiten dragen bij aan zowel geluksbevordering als eenzaamheidsbestrijding (Bron: SCP). Door sociaal actief te zijn wordt gehandeld vanuit kracht en voelt men weer zingeving. Hier ligt de sleutel: ouderen vanuit hun kracht benaderen. Dit doen we door te vragen of ze mee willen doen aan een sociaal experiment. Gericht om de sociale cohesie in hun buurt te bevorderen, door deelname aan het sociale jaarprogramma.

DUURZAAM GROEIMODEL

Volgens de estafette-formule, worden wekelijks buurtgenoten uitgenodigd om vier uur van hun leven te doneren door koffie te drinken. Door contstant te vragen of ze daarna één keer per vier weken tijd willen doneren, ontstaan er doorlopend nieuwe vriendengroepen. Als er iemand binnen een vriendengroep uitvalt, dan blijven we de groep aanvullen met nieuwe vrijwilligers.

PARTICIPATIE SOCIALE PARTNERS

Om aandacht te vragen voor ons initiatief is het idee ontstaan om zakelijke partners te vinden. Aan deze partners wordt gevraagd om elke vrijdagmiddag een aantal werknemers vrij te geven, die de week met ouderen afsluiten. Gezellig met een advocaatje met slagroom. Wekelijks komen minimaal twee werknemers langs om op bezoek te gaan bij eenzame ouderen. Deze werknemers lossen elkaar af als in een estafette, waarbij de werknemers een bezoek brengen aan een verzorgingshuis. Via social media gaan we de samenwerking bekendmaken. De zakelijke partner dient dan als voorbeeld voor de particulieren. Om vervolgens de particulieren te vragen om ook vier uur van hun leven te doneren. Vanuit deze particulieren estafette-vrijwilligers willen we dan vriendengroepen creëren.

INZET MEDIA

Samenwerking met de media is van groot belang voor het succes van ons initiatief. In 2017 hebben we dit getest. Hierdoor is er ook een reportage ontstaan bij Brandpunt+ van KRO-NCRV. De reportage is te bekijken via deze link

afbeelding van Edward
Edward Ondernemer

‘Ik heb mezelf bevrijd van materialisme. Alles wat ik nu doe, geeft me energie’. Vroeger had ik mijn eigen reclamebureau en genoot enorm van mijn inkomen: verre reizen, chique hotels, kopen waar ik zin in had. Onbewust was ik bang om dat leven kwijt te raken. Mijn omzet was in korte tijd verviervoudigd maar ik kon die snelle groei niet managen. Uiteindelijk moest ik afstand doen van mijn bedrijf en kon ik nog net een persoonlijk faillissement voorkomen. Het voelde in die periode alsof ik op de rand van de afgrond stond. Mijn relatie heeft dit niet overleefd en mijn gezin viel uit elkaar. Maar juist door dat allemaal te verliezen, heb ik ontdekt wat ik echt wil. Alles wat ik nu doe, moet mij energie opleveren. Als iets goed voelt, doe ik het gewoon. Op dit moment richt ik me voornamelijk op uitbouwen van de organisatie ‘Goed Doen Voor Een Ander’. Hiermee wil ik mensen met elkaar verbinden en personen stimuleren om goed te doen voor anderen, die zich in uitdagende levenssituaties bevinden. Wij zetten ons in voor het welzijn van ieder individu. Onze focus is eenzaamheid draaglijker maken voor ouderen. Vroeger wilde ik rijk worden, nu ben ik gelukkig als ik anderen help. Dat is pure rijkdom.

Update

Het lijkt soms onmogelijk, totdat het gedaan is.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 291 projecten