afbeelding van Rick
Rick Ondernemer

Buginn – Leven in een betonhotel

De betonnen steen die dienst doet als insectonhotel. #Buginn

Insecten staan aan de basis van een keten van natuurlijke processen die zorgen voor biodiversiteit. Bijen, maar ook vele andere insecten, zijn de afgelopen tijd sterk in aantal achteruitgegaan. Tekort aan voedsel en beschutting lijkt hiervan de voornaamste oorzaak. Aan voedselbehoefte kan relatief eenvoudig tegemoet gekomen worden. Anders is het met de behoefte aan beschutting, omdat de publieke ruimte te netjes wordt onderhouden. Een oplossing is om de toenemende grote verharde oppervlakten in de openbare ruimte, zoals keermuren, te benutten en geschikt te maken als schuilplaats voor insecten.

Met dit gegeven is er een betonnen steen ontworpen die fungeert als insectenhotel. De steen heeft gaten die geschikt zijn voor verschillende insecten om in te schuilen en overwinteren. De steen kan gebruikt worden bij projecten in de openbare ruimte om zo grootschalige insectenhotels te realiseren. Hiermee kan de biodiversiteit vanaf onderaan de keten vergroot worden.

Dit project / products heeft inmiddels de nodige publiciteit gehad en geïnteresseerden hebben zich reeds gemeld. Ook biologen hebben het nut van het product onderstreept. Het project bevindt zich nu in een stadium dat er prototypes en een proefopstelling gemaakt moeten worden om de werking van de steen in de praktijk te bewijzen. Hierna kan het on

We maken ons zorgen over de biodiversiteit, een keten van natuurlijke processen. Als er 1 schakeltje kapot gaat heeft dat gevolgen voor de hele keten. Biodiversiteit zorgt voor vruchtbare grond, schoon water en een stabiel klimaat. Als de keten ergens beschadigd raakt, is dit niet of zeer moeilijk te repareren.

Alle planten en dieren spelen een rol in de biodiversiteit, cruciaal daarbij zijn de ruim 600 soorten insecten. We weten nog lang niet voldoende van deze dieren, behalve dat ze meestal solitair leven en dat ze allemaal met elkaar in verbinding staan. Sterft de ene soort uit, dan heeft dat gevolgen voor de ander.

Aan de behoefte aan voedsel kan relatief eenvoudig worden voldaan. Anders is het met de behoefte aan beschutting. Deskundigen wijzen op de bloemrijke bermen en andere nectarkroegen die overal worden ingericht en stellen dat deze weinig opleveren als de jonge dieren de winter niet overleven. Het bovenliggende probleem is dat we onze publieke ruimte te netjes onderhouden, voor de winter wordt gemaaid en opgeruimd en oppervlakten worden verhard waardoor deze niet voor overwinterende insecten toegankelijk zijn.

Om overlevingskansen van dieren te vergroten, bouwen we insectenhotels, in hout, steen of door holle stengels te bundelen. Als een insect een holte gevonden heeft, smeert het de voorkant dicht en blijft het er in tot het weer warm wordt. Vast staat dat insectenhotels bijdragen, maar de schaal is te klein. Wat als we nu grote insectenhotels zouden kunnen bouwen?

Eind 2013 heeft ons idee de prijsvraag ‘In de kiem gescoord’ met het thema ‘Beton voor de natuur’ van het Cement&BetonCentrum gewonnen. Na de nodige aandacht in vakbladen en directe interesse van potentiële afnemers, is er besloten dit idee verder te gaan ontwikkelen. Met het prijzengeld is een website gerealiseerd en benodigd aanvullend onderzoek gedaan. Deskundigen op het gebied van dierenleven en biodiversiteit hebben in de researchfase aangegeven dat dit product zal functioneren.

Op korte termijn willen we in samenwerking met een betonproducent het ontwerp gaan produceren. Hiervoor zal geïnvesteerd moeten worden in prototyping om tot een productieklaar product te komen. Op dit moment is een betonleverancier de eerste principetesten aan het opstarten.

Zodra de steen geproduceerd kan worden zouden we graag een proefopstelling bouwen. In de Tuinen van Appeltern is een locatie aangeboden waar wij kunnen bouwen, op dit moment zijn daar de voorbereidende werkzaamheden reeds getroffen zoals het storten van een fundering. Deze locatie kan worden ingezet als showroom en testopstelling.

De afgelopen tijd hebben diverse afnemers interesse getoond in ons product. Bij een positief resultaat in de productie en proefopstelling zullen we met hen projecten gaan uitzetten.

Op lange termijn willen we meer soortgelijke producten gaan ontwikkelen die ingezet kunnen worden op zowel de project- als de consumentenmarkt, dit alles om de biodiversiteit te vergroten.

afbeelding van Rick
Rick Ondernemer

Update

Dit kwartaal staat Buginn in het ASN Goedgeld magazine met een aanbieding speciaal voor ASN klanten. Wij bieden een Vliegende Start Pakket aan, ons bijenhotel met knuffelbijen en biologisch wilde bloemenzaad. Nu met 25% korting. Ga snel naar onderstaande website met gloednieuwe webshop!

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 310 projecten