afbeelding van Renée
Renée Ondernemer

Brilliant Minds Burma

Ethnic Diversity @ Work!

Brilliant Minds Burma gelooft dat, na 50 jaar dictatuur, de jongeren in Birma nú de kans hebben om koers te zetten richting een rechtvaardige samenleving. De mogelijkheden die ze hebben om hun unieke potentieel en ambities te vervullen, zijn hierbij bepalend voor de kans van slagen van deze jonge democratie.                                                

Als trainingsinstituut leidt Brilliant Minds Burma talentvolle jongeren uit verschillende etnische groepen in Birma op en koppelt ze aan (internationale) bedrijven die in Birma actief zijn. Daarmee slaan we 3 vliegen in één klap:

  1. We leren jongeren een vak en bieden hen uitzicht op een baan in Birma.
  2. We voorzien in de grote vraag van bedrijven naar gekwalificeerd personeel in Birma.
  3. Door jongeren uit verschillende etnische groepen samen op te leiden en te helpen aan een baan, dragen we bij aan het verbeteren van de verhoudingen tussen deze etnische groepen en zodoende aan duurzame vrede, een duurzame economie en een stabiel vestigingsklimaat.

Aanleiding

Sinds maart 2011 ontwikkelt Birma zich van een militaire regime in de richting van een democratische staat. In het straatarme land is het opleidingsniveau laag en de jeugdwerkloosheid hoog. Bovendien worstelt Birma nog met gewelddadige etnische conflicten. Ondertussen staan internationale bedrijven in de rij om te investeren in het grondstofrijke land en zoeken zij naar gekwalificeerd personeel. Brilliant Minds Burma pakt deze problemen tezamen aan.

Doel van het project

Brilliant Minds Burma gaat jongeren uit verschillende etnische groepen opleiden en aan een baan helpen bij (internationale) bedrijven die actief zijn in Birma. In september 2014 beginnen de eerste 50 jongeren aan hun 1-jarige  opleiding. In het september 2015 gaat de eerste lichting aan de slag bij één van onze partnerbedrijven. Alumni die aan het werk zijn bij partner-bedrijven, blijven betrokken bij het instituut om hun professionele ervaringen te delen met de nieuwe lichting studenten. Het is ons doel om als Social Business geheel financieel zelfstandig te zijn: zie voor details over ons social business model de video-link.

Uitvoering

Het social business model is ontwikkeld in afstemming met business experts, Birmezen en professionals die werkzaam zijn in Birma. Voor de focus van het curriculum is er a.d.h.v. marktonderzoek verkend welke sectoren in Birma kansrijk zijn. Ook hebben we zichtbaarheid gecreeerd door deelname aan het programma 'Grensverleggers'van MVO-Nederland.

Momenteel zijn we op zoek naar goede samenwerkingspartners. Enerzijds zoeken we Birmese maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van verschillende etnische groepen om geschikte jongeren te selecteren. Anderzijds zijn we op zoek naar partnerbedrijven die behoefte hebben aan gekwalificeerd personeel en partijen die mee willen investeren in het opleidingsinstituut. We betrekken hen actief bij de ontwikkeling van het trainingsprogramma om te zorgen dat het goed aansluit op de Birmese arbeidsmarkt. Met 10.000 euro kunnen we een curriculum van kwaliteit ontwikkelen en goede lokale docenten aantrekken voor het pilot-programma.

Extra

‘Brilliant Minds Burma’ is opgericht door Renée Wokke. Renée (28) studeerde Pedagogiek en Conflict Studies & Human Rights aan de Universiteit Utrecht en deed werkervaring op met jongeren in conflictgebieden als Colombia en Israël/Palestina. Ze bezocht Birma voor het eerst in 2007. Renée doet mee aan het Programma ‘Grensverleggers’ van MVO-Nederland. Ze blogt over haar ervaringen als ondernemer op: www.grensverleggers.nl.

 

afbeelding van Renée
Renée Ondernemer

Met Brilliant Minds Myanmar ga ik me inzetten voor jongeren die de briljante potentie hebben om met hun talenten een verschil te maken voor Myanmar - ik ga uit van de kracht van mensen en ik heb me er sinds mijn studies Pedagogiek en Conflict Studies op verschillende manieren ingezet voor jongeren in conflictgebieden. Ik heb veel van de wereld mogen zien, gewerkt in projecten met voormalig kindsoldaten in Colombia en met Israelische en Palestijnse jongeren. Deze ervaringen, én vooral de jongeren, hebben me geinspireerd om Brilliant Minds Myanmar op te zetten: een talent training programma waarmee ik zowel Myanmarese jongeren áls ook bedrijven support om hun professionele en persoonlijke potentieel maximaal te benutten. Het is écht een uitdaging in een land als Myanmar, en dat is ook waarom ik hiervoor ga: als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Live life BIG! Mijn dagelijkse inspiratie haal ik uit: Les Brown, Brene Brown 5 woorden die bij mij passen: enthousiasme, ambitie, innovatie, verbinding, avontuur

Winnaar ASN Bank Wereldprijs

van het jaar 2013

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website
PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 422 projecten