afbeelding van Amber
Amber Ondernemer

Blend

Blend verbindt de Amsterdamse zakenwereld met jongvolwassenen die een totaal ander leven leiden: een ontmoeting met impact.

Blend realiseert door de exploitatie van een maatschappelijke A-locatie impactvolle ontmoetingen tussen het bedrijfsleven en straatwijze jongvolwassenen. Zakelijke groepen kunnen in Amsterdam bij Blend terecht voor een vergadering, training of event. De historische binnenstad-locatie leent zich uitstekend voor dagprogramma's die teambuilding en zaken combineren. Jongvolwassenen met een kwetsbare positie in de maatschappij zijn de gastheren en gastvrouwen op het terrein. Zij worden geschoold op Blend Academy en ondersteund naar regulier werk of opleiding. De missie van Blend is het verbinden van mensen, netwerken en werelden rondom ontwikkeling, diversiteit en gastvrijheid, waarbij aan de marktvraag wordt voldaan en de zelfredzaamheid van jongvolwassen met kwetsbare positie in de samenleving wordt vergroot.

Voorbestemde opleidingsniveaus, toenemende inkomensongelijkheid en polarisering zijn mogelijke gevolgen van de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleide Nederlanders. Deze kloof zorgt ervoor dat de leefwereld van alle betrokkenen eenzijdiger wordt. Dit kan ontwrichtend werken doordat een groeiende groep de de meerderheid niet kan bijbenen. Ook door individualisering en multiculturaliteit voelen mensen zich steeds minder verbonden met elkaar en leven groepen langs elkaar heen. Daarbij wordt vanuit de overheid steeds vaker een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van personen en hun sociale netwerken. Terwijl een veelvoorkomend probleem van jongeren met lagere sociaaleconomische achtergronden en jongvolwassenen in kwetsbare situaties is, dat zij over minder sociaal kapitaal beschikken om zichzelf te kunnen redden. Door werk en opleiding toegankelijker te maken voor jongeren die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, en door daarbij samen te werken met succesvolle individuen en organisaties, wil Blend de kloof tussen beide verkleinen en blikken verbreden. Met unieke arrangementen mogelijk gemaakt door straatwijze jongvolwassenen ontstaan ontwapenende en inspirerende ontmoetingen tussen beide groepen.

Om de vestiging (het bedrijf en de academie) rendabel te krijgen, is investeringskapitaal van derden noodzakelijk. Omdat ondernemen en het begeleiden van mensen twee verschillende takken van sport zijn, met een diversiteit aan belangen, richt de stichting haar financieringsverzoek aan sociale financiers. De combinatie van functie-begeleiding, scholing en aanbod van werk in één product maakt dat product kostbaarder dan vergelijkbare aanbieders zonder leerwerkvoorziening. Dat de opbrengsten direct in de academie worden geïnvesteerd is voor investeerders zonder sociaal oogmerk minder interessant.

Blend biedt sociale financiers een kans om te investeren in een duurzaam project met arbeidsmarktparticipatie én sociale cohesie als focus. De vraag aan investeerders is om de start van het lesprogramma in februari 2017 te helpen realiseren en het bedrijf in oprichting te ondersteunen naar (financiële) duurzaamheid. Het ondernemingsplan laat zien dat de commerciële diensten in drie jaar de kosten van de academie dekken. Tegelijkertijd worden in dezelfde periode 90 vaste en 30 flexibele leerwerkplekken gerealiseerd voor jongvolwassen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het sales- en marketingplan dat door de financiering in werking kan gaan, werkt toe naar een financieel zelfstandig organisatie in 2020. Taken in de investeringsfase zijn: - Ontwikkeling en uitvoering sales- & wervingscampagne Vrienden van Blend Academy; - Telefonisch benaderen van twintig prospects per maand uit doelgroep en doelgebied; - Doorontwikkeling lesprogramma; - Uitbreiding arrangementen aanbod; - Sociale mediastrategie bepalen en inzetten; - Basic website realiseren (blendacademy.org en blendcompany.nl) en zoekmachineoptimalisatie; - Tussentijdse evaluatie en impact-meting; - Activeren vrijwilligers- en professionele bezetting, opzetten taakgroepen; - Benaderen bedrijven om de productsponsoring uit te breiden.

afbeelding van Amber
Amber Ondernemer

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website
PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten