afbeelding van Jessica
Jessica Ondernemer

Blauwe Paraplu

De Blauwe Paraplu is een sociale coöperatie voor mensen die vanuit de bijstand willen ondernemen en zo geleidelijk aan hun bedrijf opbouwen.

Onze missie is dat iedereen kan participeren en een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Ontdekken waar je kracht en passie zit en daarmee aan de slag gaan.

Net als veel andere gemeenten en regio’s kent ook de regio Amersfoort een behoorlijke groep mensen die heel moeilijk aan het werk komt en (vaak langdurig) is aangewezen op een uitkering. Terwijl zij wel heel graag een zinvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving. Het huidige re-integratie systeem werkt voor deze groep onvoldoende. Wij zijn daarom een experiment gestart, het opzetten van een sociale cooperatie, om mensen op een andere manier deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Een sociale coöperatie is een oplossing voor mensen die vanuit een bijstandsuitkering willen ondernemen, maar voor wie de stap om op eigen kracht een full time onderneming te starten te groot is. Een sociale coöperatie wordt opgezet samen met en vanuit de doelgroep zelf. De deelnemers aan de coöperatie krijgen naast persoonlijke begeleiding, gerichte ondersteuning bij het oprichten en runnen van de coöperatie en het opstarten van hun bedrijfjes.  De verwachting is dat na drie jaar de coöperatie zelfstandig kan functioneren. Het verdienmodel is dat de leden een percentage van de winst die ze maken afstaan aan de cooperatie om zo de gemeenschappelijke kosten te kunnen betalen die de cooperatie regelt zoals communicatie, administratie, huisvesting etc. Het doel is dat de deelnemers van de cooperatie omzet gaan maken. Een aantal van de cooperatieleden zullen uitstromen naar volledige zelfstandigheid. Voor een aantal is dat waarschijnlijk niet haalbaar. Maar ze kunnen wel een gedeelte van hun inkomen verdienen waardoor het beroep op de uitkering minder wordt. Een andere mogelijkheid is dat deelnemers, doordat ze weer deelnemen in de samenleving, ervaring opdoen en hun netwerk verbreden eventueel kunnen doorstromen naar een betaalde functie bij een organisatie. Er zitten nu 6 bedrijfjes in de cooperatie, maar we willen graag groeien tot ongeveer 15-20 bedrijfjes. De gemeente is een belangrijke partner in dit initiatief. Zij moet toestemming verlenen zodat mensen mogen deelnemen aan de cooperatie. De gemeente Amersfoort heeft dat inderdaad gedaan. We willen de lessen die we uit dit experiment leren, waar we bijvoorbeeld tegenaanlopen, breder delen in de gemeente en andere gemeenten in en buiten de regio.

De Blauwe Paraplu is op 1 juni officieel gestart. We hebben een klein investeringsbudget nodig om de opstartkosten te kunnen vergoeden (5000,-). Er moet in het begin veel geregeld worden zoals de communicatie, gesprekken met de gemeente, de begeleiding en coordinatie. We willen dat niet al het werk op de schouders van de deelnemers komt, want zij richten zich vooral op de ontwikkeling van hun eigen bedrijfjes. We willen ook graag een investeringsfonds (4000,-), waar deelnemers een aantal kosten wat ze nodig hebben voor het opstarten van hun bedrijfjes uit kunnen bekostigen. De verwachting is dat de algemene kosten zoals coordinatie en begeleiding zullen dalen in verloop van tijd en de omzet gaat stijgen. zodat het na 3 jaar een duurzaam model is en niet afhankelijk van subsidie zal zijn.

Jaar 1 ( juni 2016- mei 2017) Focus op opstarten en ontwikkelen van cooperatie Organisatorische activiteiten - (Financiële) administratie opzetten (aug-nov 2016) - Coördinatie en project- management incl overleg met gemeente en andere instanties, externe promotie activiteiten, delen van concept en ervaringen, fondsen werven (Juni 2016-mei 2017) - Communicatie activiteiten opzetten, website, social media e.d. Organiseren officiële ‘aftrap’ (Juni-aug 2016) - Werven nieuwe leden (Juni 2016-mei 2017). - Netwerk van business coaches opzetten en coördineren (Juni-dec 2016) Business coaches kunnen de leden ondersteunen en feedback geven bij het ontwikkelen van hun bedrijfje en hun bedrijfsplannen Operationele activiteiten - Begeleiding van individuele deelnemers (Juni 2016-mei 2017) Deelnemers zullen individueel worden begeleid incl individueel ontwikkelingsplan opstellen - Wekelijkse groepsbijeenkomsten, StartersCafe, samenstellen en faciliteren trainingsprogramma. Juni 2016 start groepsbijeenkomsten. Vanaf oktober moet het StartersCafe gaan lopen.In de groepsbijeenkomsten kunnen de leden (ondernemers) vragen in brengen en kunnen ze elkaar ondersteuning geven. Er zal daar ook ruimte zijn voor trainingen en het inbrengen van experts naar gelang de behoefte. - Voortgang monitoren van de coöperatieleden, i.s.m. gemeentelijke begeleiders (Juni 2016- mei 2017) Jaar 2 (juni 2017-mei 2018) focus op doorontwikkeling van de Blauwe Paraplu - Werven nieuwe leden bij uitstroom of, bij veel belangstelling, tweede coöperatie oprichten. (Juni '17-mei '18) Om het groepsgevoel/community gevoel te laten ontstaan en behouden willen we de coöperatie niet veel groter laten worden dan 15-20 leden. Mocht er zoveel interesse zijn dan willen we een 2e oprichten. - Financiën en administratie bijhouden (Juni '17-mei '18) - Communicatie, website en social media bijhouden (juni '17-mei '18) - Begeleiding van individuele deelnemers incl individueel ontwikkelingsplan opstellen (Juni '17-mei '18) We voorzien dat de intensiviteit van de begeleiding zal afnemen naar mate een deelnemer langer lid is van de coöperatie. - Business coaching en trainingsprogramma samenstellen en coördineren (juni '17-mei '18) - Wekelijkse groepsbijeenkomsten, het StartersCafe, faciliteren (juni '17-mei '18) - Voortgang monitoren van de Coöperatie en de leden (Juni '17-mei '18) - Geleerde lessen en ervaringen breder delen op bv conferenties, in de media met relevante partijen (Juni '17-mei '18) Jaar 3 (juni 2018-mei 2019) focus op door ontwikkelen en ondersteuning afbouwen. De activiteiten zullen hetzelfde blijven maar de betrokkenheid van StadsLAB033 zal minder worden.

afbeelding van Jessica
Jessica Ondernemer

Vol energie en enthousiasme sta ik in het leven. Mijn grote drijfveer is om de wereld een beetje mooier te maken, een wereld waarin iedereen mee kan doen. Ik heb dat eerst binnen de ontwikkelingssamenwerking gedaan en nu binnen het sociale ondernemersveld. Op een ondernemende manier positieve veranderingen teweegbrengen , niet alleen voor de wereld van morgen maar al voor de wereld van vandaag, daar sta ik voor.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 596 projecten