afbeelding van Jesse
Jesse Ondernemer

BankjesCollectief

BankjesCollectief initieert het grootste openluchtcafé ter wereld waar je al je buren ontmoet. Bij jou op de stoep!

BankjesCollectief organiseert het grootste openluchtcafé ter wereld. Hier ontmoet je alle buurtgenoten: van yuppen tot oma’s en van roddeltantes tot buurjongens. Iedereen kan een bankje ‘openen’ en de buren uitnodigen. Bewoners schrijven hun bankje in via de website en kiezen wat ze serveren: van koffie en zelfgebakken taart tot de lekkerste bitterballen of van een knikkercompetitie tot salsadansen op de stoep. Proef de sfeer in de video's van het bankjesseizoen van 2015 en 2014 en check de vele foto's van de ruim 400 geopende bankjes met bij elkaar ongeveer 9000 bezoekers.

Met deze laagdrempelige vorm van gastvrijheid wil BankjesCollectief ontmoeting-en tussen buurtbewoners stimuleren en laten zien dat de stoep een gedeelde huiskamer is. In een tijd van groeiende tegenstellingen brengt BankjesCollectief een rijke diversiteit aan mensen samen die hun buurt delen, maar elkaar normaliter niet ontmoeten. Door de eerste ontmoeting in de eigen buurt ontstaat duurzaam contact. 

We bereiken nieuwsgierige bewoners, oudere buren en minima door samen te werken met o.a. ouderenorganisaties, stadspas, voedselbanken, buurtplatforms en lokale BankjesAmbassadeurs. We gebruiken de bestaande bankjescultuur om bij te dragen aan het duurzaam versterken van de sociale structuur in een buurt. 

We omgeven ons vaak met met mensen met een gelijk opleidingsniveau, culturele achtergrond en sociale klasse. SCP toont aan dat opleidingsniveau steeds bepalender wordt voor de levenskansen. Er bestaat een sociale afstand tussen jong en oud: buiten familieverband delen de jongste en oudste groepen weinig activiteiten. Ook botsen de waarden van de autochtone bevolking regelmatig met die van achtergestelde én geëmancipeerde migranten. Daarnaast zijn eenzaamheid en anonimiteit zijn groeiende problemen, met name in de steden. 

Hoewel tegenstellingen toenemen, is de ruimtelijke segregatie tussen verschillende groepen is in Nederland redelijk beperkt. De woningmarkt in de grote steden wordt gekenmerkt door relatief veel diversiteit op buurtniveau. Deze diversiteit mondt echter maar beperkt uit in sociale inclusiviteit, omdat buurtgerichte organisaties zich vaak op specifieke doelgroepen focussen. BankjesCollectief richt zich bewust op de publieke ruimte: deze kent immers geen drempel en wordt door iedereen gebruikt. 

De Nederlandse ‘bankjescultuur’ is een fenomeen met een enorme potentie voor onderling contact. Aangetoond is dat 80% van het informeel contact tussen buurtgenoten plaatsvindt in de ruimte tussen woning en straat. Mensen die deze hybride zone gebruiken, hebben veel vaker contact met hun buurtgenoten: het aantal afspraken stijgt van 16% naar 62% bij een bankje (of een andere persoonlijke uiting in de hybride zone). Ook neemt de leefkwaliteit van een buurt toe. Het zorgt voor meer familiariteit met straatgenoten (55% vs 84%) en is van essentieel belang is voor een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid.

Met andere woorden: bankjes voor het huis brengen mensen samen die elkaar anders niet zouden leren kennen. BankjesCollectief stimuleert het (plaatsen en) gebruiken van bankjes en het actief contactleggen met buurtgenoten. Door het eerste contact ontstaan onverwachte en duurzame ontmoetingen, nieuwe buurtinitiatieven en hoor je de persoonlijke verhalen achter de gevels. 

Met BankjesCollectief hebben we twee prachtige seizoenen gedraaid waarbij een duidelijke stijging te zien is in het aantal bankjes en bezoekers. In 2014 deden 132 bankjes mee met in totaal ongeveer 2400 bezoekers. We kregen van de deelnemers gemiddeld een 8.4 als waardering en daar zijn we stiekem best trots op. In 2015 is dat aantal in ieder geval verdubbelt en datzelfde geldt voor het aantal bezoekers dat nu op 4800 staat, maar waarbij de laatste editie in oktober nog niet is meegenomen. 

Naast het aantal bankjes, zien we ook dat de doelgroep steeds meer uitbreid en breder wordt. Jong tot oud en alle mogelijke culturele achtergronden ontmoeten elkaar bij bankjes in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West tot Meppen en in Wenen tot Taiwan. Het bewijst dat het laagdrempelige concept aanslaat en vooral dat er behoefte is aan meer contact in de eigen buurt.

We gaan graag door en willen nog meer bewoners en buren betrekken! Stel je voor: je fiets door de straten en ziet overal bankjes met kleine buurtfeestjes, badmintonwedstrijden tussen buren en barbecues waar je voor wordt uitgenodigd wanneer je passeert. Je eet een Marrokkaans gebakje en 's avonds dans je de foxtrot met de oudste bewoner. Dit. En dan door heel Nederland... en daarbuiten!

Om nog meer mensen te bereiken en te enthousiasmeren willen we het bankjesseizoen van 2016 groots aankondigen, volop communiceren en samenwerken met organisaties en BankjesAmbassadeurs. Een partner die ons kan helpen met het realiseren van groot bereik zou, naast de nodige financiele middelen, zeer welkom zijn. Hiermee willen we zorgdragen voor groot bereik, meer ontmoetingen en continuïteit.

Daarnaast is het wenselijk om strategisch en zakelijk advies in te winnen om het initiatief zakelijk en financieel duurzaam te krijgen, zonder in te leveren op de laagdrempeligheid voor deelnemers en bezoekers. Door samen te werken met woningbouwcorporaties met gedeelde doelstellingen zijn we nu voor 40% onafhankelijk van fondsen.

 

Stap 1

Op basis van eigen ervaringen, reacties van bezoekers en interviews met 'bankjeshosts' en onderzoek dat nu wordt uitgevoerd zullen we essentiele en wenselijke verbeterpunten formuleren. In de tussentijd blijven we communiceren met de reeds opgebouwde community.

Stap 2

Terug naar de basis: de doelstellingen helder formuleren, advies inwinnen, opties voorleggen aan adviseurs en partners en strategische keuzes maken. Bijvoorbeeld: zulllen we volgend jaar het seizoen openen en afsluiten met een internationale Bankjesdag ipv elke eerste zondag van de maand het openluchtcafé organiseren? Kunnen we dan een online tool aanbieden waarmee buurtbewoners samen nog meer bankjesdagen kunnen organiseren op buurtnivea?

Stap 3

Op basis van de doelstellingen en strategische keuzes een projectplan schrijven en en een begroting maken.

Stap 4

Betrekken van (nieuwe) samenwerkingspartners, teamleden en BankjesAmbassadeurs op verschillende locaties. 

Stap 5

PR- en communicatiestrategie vertalen naar een plan van aanpak en planning. Samenwerkingen opzetten met mediapartners. 

Stap 6

Realisatie van het projectplan met ruimte voor spontane acties en verbeteringen. 

 

afbeelding van Jesse
Jesse Ondernemer

Creatieve stadmaker. Ik wil niet de vormgever zijn van de publieke ruimte, maar de vormgever van de blik waarmee mensen kijken naar de omgeving. Vanaf jongs af aan was ik al op zoek naar eigen invulling van de publieke ruimte. Op de gekste plekken hing ik schommels op en kampeerde ik af en toe op daken. Iedereen kan zijn omgeving inkleuren en daar probeer ik mensen bij te stimuleren. BankjesCollectief is een initiatief dat ik samen met Cathelijn de Reede in 2014 ben gestart.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 310 projecten