afbeelding van Sven
Sven Ondernemer

Amsterdam Fossielvrij

Mag Amsterdam verdienen aan de grootste benzinehaven ter wereld; winst aan klimaatverandering? Wij vragen de gemeente: word fossielvrij!

Wij willen leven in een stad die voorop loopt in het oplossen van misschien wel de grootste dreiging van deze tijd. Wij willen leven in een stad die zeker niet bíjdraagt aan klimaatverandering. Wij willen het Gemeentebestuur verleiden om klimaatverandering te beperken, door te wijzen op financiële, morele en fysieke risico's. Amsterdam Fossielvrij wil dat de Gemeente Amsterdam: 1. banden met de fossiele energie industrie onderzoekt en verbreekt 2. concrete plannen maakt voor een fossielvrij havengebied 3. pensioenfonds ABP als werkgever vraagt alle fossiele beleggingen te verkopen 4. gaat en blijft zoeken naar een fossielvrije bank Uitvoering van deze vier punten vóór 2020 is de inzet. Legt Amsterdam dit formeel vast, dan verklaren wij de Gemeente Fossielvrij. Door de grote bekendheid van de stad zal dit effecten hebben in de rest van Nederland en daarbuiten. Ook deze​ spin-off​ is ons doel.

Amsterdam Fossielvrij is een actief nieuw samenwerkingsverband van zo’n 40 vrijwilligers en honderden supporters. Een netwerk is opgebouwd binnen de Gemeente Amsterdam en met ondernemers en burgers; er is direct contact met Wethouders, de directie van het Havenbedrijf, en vele prominente Amsterdammers zoals cabaretier Dolf Jansen, ondernemer Ruud van Zandvliet en professor Ewoud Engelen. Amsterdam Fossielvrij is onderdeel van de wereldwijde divestment-beweging. Deze is gebaseerd op het idee dat om klimaatverandering tot 2 graden te beperken, tot 80% van de voorraden kolen, olie en gas niet verbrandt kan worden. Deze voorraden staan echter nog wel op de balansen van de fossiele industrie. De waarde van deze bedrijven is daardoor overschat: de carbon bubble. De Nederlandse Bank heeft hier in maart 2016 een rapport over gepubliceerd en toegelicht in de Tweede Kamer (http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2016/dnb3...). Wijzen op de gevaren van deze carbon bubble is een financiële, risico-gedreven manier van klimaat-actie. Hierdoor is ook politiek rechts geïnteresseerd. Klimaatverandering is een heel taai onderwerp, en tegelijk een enorme bedreiging, zeker voor een kuststad. De divestment-strategie maakt het klimaatprobleem toegankelijk. Daarom is dit een goed idee. Het eerste jaar was erg succesvol: ● Sterke groep vrijwilligers opgebouwd ● Publicatie onderzoek naar rol steenkool in Amsterdamse haven ● Petitie opgesteld ● Honderden Amsterdammers liepen op 14 februari 2015 van het gemeentehuis naar het museumplein om te vragen om divestment​ en een fossielvrije stad ● Een brief aan Burgemeester en Wethouders, ondertekend door 35 prominente Amsterdammers, aangeboden aan wethouder economie en haven Kajsa Ollongren. ● Met wethouder Ollongren en wethouder duurzaamheid Dhr. Choho is een formeel gesprek gevoerd om tot een gedegen antwoord te kunnen komen ● Politieke partijen zijn uitgenodigd voor gesprek. Met SP, D66 en Partij voor de Dieren hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden, maar ook de VVD is aan bod geweest ● Mediacontacten: verschillende persberichten. Opbouw band met journalisten van Parool, de Correspondent en andere media ● Gesprek met directie Havenbedrijf ● Van der Laan schreef brief aan ABP: verkoop fossiele aandelen anders komen pensioenen ernstig in gevaar. Dit heeft nationale (FD, nu.nl) en internationale media bereikt.

De behaalde successen zijn te danken aan een groep trouwe vrijwilligers en sympathisanten. De coördinatie en communicatie vragen echter veel tijd en aandacht. De coördinatie kost ongeveer drie dagen per week. Daarnaast is een budget voor website en communicatie nodig. Hiermee kan de veelbelovende actie tot een definitief succes worden gemaakt; wij verwachten in 2017 de Gemeente zo ver te kunnen krijgen dat ook voor de fossiele olifant in de kamer, de haven (grootste benzinehaven ter wereld, tweede kolenhaven van Europa) een echt transitieplan is opgesteld. Door dit goed te communiceren wordt een Fossielvrij Amsterdam een voorbeeld voor andere steden, waarmee de actie nog veel meer impact krijgt.

Een Fossielvrije haven is de kern van een fossielvrij Amsterdam. Dit bereiken wij door een sterke lobby voor een fossielvrije havendirecteur en een ambitieus strategisch havenplan. Het businessmodel van de fossiele energie industrie verdwijnt o​ngekend snel.​ Hernieuwbare energie groeit exponentieel. Het klimaatakkoord van Parijs heeft de politieke druk verhoogd. Onze strategie is gericht op het versnellen van de transitie door beslissingsmakers te informeren, stakeholders bijeen te brengen en publieke druk te veroorzaken. De snelle systeemverandering die plaatsvind verloopt chaotisch en onvoorspelbaar. Onze strategische planning moet daarom adaptief en fluïde zijn. Inspelen op actuele ontwikkelingen is noodzakelijk. Wij werken daarbij vanuit een goed geïnformeerde en gelijkwaardige positie. We brengen expertise van financieel experts zoals Rens van Tilburg (sustainable finance lab) of Mark Campanale (Carbon Tracker). De belangrijkste concrete stappen: In 2015 hebben gemeente en Havenbedrijf een visie opgesteld voor 2030. Statutair is dit een visie voor 12 jaar. Het havenbedrijf is twee jaar geleden verzelfstandigd. Het college is daarom terughoudend met het opleggen van beleid. We verleiden dus eerst het Havenbedrijf, waarna met de gemeente gewerkt wordt om de net aangenomen visie vervroegd te herzien. Middelen hierbij zijn: overleg, politieke en maatschappelijke lobby, inspreken bij de Gemeenteraad, onderzoek, en mobiliseren van maatschappelijke druk. Bovendien wordt komend jaar een vierjarige strategie voor de haven aangenomen. Het is van cruciaal belang dat uitfasering van fossiele brandstoffen daar een integraal onderdeel van is. Er liggen grote kansen in de contacten met het Havenbedrijf en de gemeente. Divestment en de kwetsbaarheid van de olie- en kolenmarkt zijn vrijwel dagelijks in het nieuws. Snelle voortzetting en professionalisering van de bestaande activiteiten zal zeer waarschijnlijk goede resultaten geven. Samen maken we Amsterdam Fossielvrij!

afbeelding van Sven
Sven Ondernemer

Amsterdam Fossielvrij is een burgerbeweging. Twee jaar geleden was er nog niemand die Amsterdam vroeg een Fossielvrije stad te worden, terwijl dit toch zo'n logische keuze is. Ik heb het begin gemaakt, waarna de beweging snel gegroeid is. Mijn zoontje Lovael is nu bijna negen maanden, hij maakt het jaar 2100 hopelijk nog mee. Voor hem, maar ook voor onszelf, moeten we de klimaatcrisis oplossen. Het kán. Doe je mee?

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Klimaatbescherming

Alle 596 projecten