afbeelding van Marianne
Marianne Auteur

Zorg, meer dan aandacht alleen - debatcafé MorgenVandaag

MorgenVandaag stond in het teken van inspiratie en meedoen. Geen wonder dus dat een van de populairste acitviteiten het ASN Debatcafé leek. Felix Rottenberg leidde de discussie rond het thema ‘Toekomst van de zorg in Nederland’. Een thema dat momenteel hot is door de vele veranderingen die in het kader van bezuinigingen en de participatiewet worden doorgevoerd.

Aan de hand van een aantal stellingen peilde Felix de stemming in de zaal. ‘Bent u positief of negatief over de zorgveranderingen?’ ruim 60% van de bezoekers antwoordde negatief. Ook Lex: ‘Ik ben alleenstaand, wie gaat er straks voor mij zorgen als mantelzorger?’Roos was wel positief: ‘We moeten wel veranderen door het toenemende aantal ouderen’.

Ik ben alleenstaand, wie gaat er straks als mijn mantelzorger voor mij zorgen?

Beren op de weg?

‘We moeten meer voor elkaar zorgen,’ pakte Hansje van der Zwaan (ASN Bank) de discussie verder op. ‘De vraag is, hoe worden we socialer en gaan we dit doen?’ De ASN Bank merkt dat in de welzijnssector hard wordt gewerkt en er veel initiatieven opkomen die zoeken naar manieren om samen te zorgen. De ASN Bank voelt zich verantwoordelijk en steunt veel van deze maatschappelijke vernieuwende projecten.Jaren geleden zagen we ook veel beren op de weg bij vraagstukken over verduurzaming, het is logisch dat bij de verandering in de zorg we als samenleving ook moeten wennen. Hansje sluit af met de inspirerende quote van Nelson Mandela: ‘It always seems impossible, until it’s done.’

In gesprek met elkaar

Na de inleiding van Felix en Hansje was het panel aan de beurt:

·         Mona Keijzer: tweede kamer lid CDA

·         Jan Romme: directeur Nationaal Ouderenfonds

·         Rob Kars: oprichter restaurant Resto van Harte

Na een korte introductie kwam de discussie al snel op gang. Als mensen meer aandacht krijgen hebben zij minder zorg nodig. Maar is dat ook zo? Robots kunnen wel veel taken uit handen nemen van zorgverleners maar kunnen geen menselijke aandacht geven. Volgens Mona Keijzer komt de menselijke zorg op gang als we allemaal beseffen dat we niet alleen voor onszelf op deze aarde zijn. Ze stipt wel een ander probleem aan: de overheid trekt zich terug uit de zorg vanwege bezuinigingsmaatregelen, maar laat veel regels achter waar mantelzorgers geen raad mee weten. ‘En daarbij, gemeenten zijn nog niet klaar voor het enorme zorgpakket dat zij in 2015 krijgen.’

We zullen zelf zorg moeten gaan regelen en om ons heen kijken. Mantelzorgen gaat niet alleen om ouderen of naaste familie, maar ook om buren en vrienden.

Mantelzorgen voor iedereen

Rob Kars is het met Mona Keijzer eens en vult aan ‘we zullen zelf dingen moeten gaan regelen en om ons heen kijken. Mantelzorgen gaat niet alleen om ouderen of naaste familie, maar ook om buren en vrienden.’ ‘Denemarken heeft de zorgtransitie stapsgewijs aangepakt en is een goed voorbeeld voor ons,’ vindt Jan Romme. ‘Daar heb je geen zorginstellingen, maar community centers waar buurtbewoners voor elkaar zorgen. Natuurlijk is er professionele hulp beschikbaar, maar in eerste instantie zorgen mensen voor elkaar.’In Nederland ontstaan nu initiatieven waarbij mensen betalen voor gezelschap en hulp, maar dat lijkt Jan Romme toch niet helemaal de bedoeling. ‘Gemeenten zijn nog helemaal niet klaar voor participatie op het gebied van zorg,’ herhaalt Mona Keijzer. Het CDA zet ook vraagtekens bij de budgetten en tijdlijnen. Het publiek is het hier grotendeels mee eens. Stof om over na te denken.

Mensen zijn niet te beroerd om iets op te pakken, maar moeten daarvoor wel de middelen en ruimte krijgen. Connie de Laat uit de zaal sluit de discussie mooi af met: ‘De participatie in de zorg heeft een kans, als deze niet alleen in het teken van bezuinigingen staat.’

afbeelding van Marianne
Marianne Auteur

Door eigen handicap ben ik gepassioneerd als het gaat om toegankelijkheid en inclusie. Met mijn bedrijf, Dijkshoorn Toegankelijkheid & Evemementen, adviseer ik over toegankelijkheid op evenementen en festivals.

INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.628 blogs