afbeelding van Marina
Marina Auteur

Zaadbommen & guerrilla-tuinders

Wie had 5 jaar geleden kunnen denken dat guerilla-tuinders en stadsboeren de nieuwe helden zouden worden? Of dat een stichting als Groen Dichterbij een landelijke campagne heeft lopen met 400 projecten en dat individuele burgerparticipatie onmisbaar is geworden om beleidsdoelen te realiseren. Niemand denk ik, maar het is wel zo!

Er is een interessante ontwikkeling gaande, ook in Nederland. De burger is volwassen en moet serieus genomen worden door politiek en beleidsmakers. Na jaren van vanzelfsprekende subsidiepotjes is nu de tijd aangebroken waarin vindingrijkheid weer noodzakelijk is en gewoon doen het motto.

Verdienmodellen, het mág

De bijeenkomst van Groen in de Buurt in de Kleine Aarde in Boxtel levert het bewijs van dit nieuwe burgerschap. Groen Dichterbij, IVN Brabant en Streekkraad het Groene Woud organiseren deze bijeenkomst. In de korte introductie door Wim Ruis (programmaleider IVN Brabant) heeft het al snel over verdienmodel. Ook dat is nieuw. We mogen nadenken en praten over hoe er verdiend kan worden, dit leidt namelijk tot onafhankelijkheid van externe financiële injecties zoals subsidies.

Food is the problem and the solution

Ik moet denken aan deze TedTalk van guerrilla gardener Ron Finley. Zelfstandige groene en eetbare intiatieven leveren namelijk ook iets op. De maatschappelijke waarde en impact  hiervan berekenen is nog wel een hele toer. Wat is het waard dat kinderen een groene speelplek in de buurt krijgen? In welke mate draagt het samen onderhouden van een moestuin bij aan de sociale cohesie in de buurt en wat is hiervan de winst? Welk bedrag hangen we aan het zelfvertrouwen en de hernieuwde motivatie dat werklozen krijgen door een concrete bijdrage te leveren aan de buurttuin?

Workshop: Betrek buurtbewoners en hoe werf je vrijwilligers

De groep splitst in 4 voor de workshops. Ik ben ingedeeld bij Hans Pijls van Stichting De Wending en ben daar blij mee. Het onderwerp leent zich voor veel interactie: de groep deelt ervaringen en geeft advies. En we zijn het eens: een moestuin is meer dan een stukje groen. Het gaat ook om het verbinden van universele waarden: natuur, voedsel en sociale contacten. Dit is niet altijd makkelijk, iedereen heeft eigen drijfveren en een andere inzet. Hans Pijls wijst op het belang van empathie en het waarderen van de ander. Spreek deelnemers aan op hun talenten, iedereen heeft ze!

Zorg voor aansluiting

Natuurlijk delen we ook nog tips hoe je het beste een aanvraag indient bij de gemeente of woningbouwvereniging. Helaas lopen projecten soms nog vast in het systeem en ook in het betrekken van bewoners is niet altijd een concensus te vinden. Hans Pijls legt uit dat de beste methode tegen weerstand het zoeken naar samenwerkingsverbanden is.

Be the change you want to see in the world

Aan het einde van de avond presenteren de deelnemende projecten zich in de vorm van een marktplaats. En wat blijkt? Het verbinden gaat vanzelf. Mensen zoeken elkaar op en steken elkaar aan. Het gevoel van onder elkaar zijn, begrip en wederzijdse waardering en erkenning versterkt. Het trekken van deze ontwikkelings-kar verdient op zijn minst een groene duim

afbeelding van Marina
Marina Auteur

Horen, zien en schrijven. Gezond verstand mede mogelijk gemaakt door Echt Eten en Yoga.

INSPIRATIE

Meer blogs in Natuur en milieu

Alle 1.628 blogs