afbeelding van Daniëlle
Daniëlle Auteur

Wijze lessen over communitybuilding in woon(zorg)complexen

RollingStone #8 strijkt neer in Koornhorst, een flat voor 55+ers, in Amsterdam Zuidoost. Hier werkten de afgelopen maanden bewoners en professionals hard aan de woonsfeer en het gemeenschapsgevoel. De mooie taart bij ontvangst met de tekst ‘Union ta hasi forsa’ (saamhorigheid creëert kracht), zet de toon voor deze leerzame middag voor communitybuilders en -ondersteuners.

In het verleden ging het er niet altijd zo vredig aan toe in de Koornhorst, soms was de sfeer zelfs grimmig. Totdat Amstelring, die de sociale servicetaken uitvoert, en woningstichting Rochdale het roer omgooiden en Birgit Oelkers (Plan en Aanpak) en Irma Vroegop (Ik volg je) met de bewoners in gesprek gingen. Er ontstonden nieuwe ideeën om de leefomgeving een positieve impuls te geven. Vijf actieve bewoonsters van Koornhorst, Nellestein, Drecht en Garstkamp vertellen hoe zij verbindingen maken met hun buren, activiteiten opzetten en bewoners en de buurt erbij betrekken. Zo nodigde mevrouw Eleonora haar 17 ganggenoten thuis uit voor een gezellige middag met hapjes en drankjes. 'Gewoon om eens kennis te maken. Het was zo leuk dat de laatste om half één 's nachts naar huis ging.' En zo volgen meer enthousiaste verhalen over koffie-ochtenden, kookles en de Rollende Doorzetters die oefenen voor de rollatorloop in het Olympisch stadion op 17 september. Al deze activiteiten hebben met elkaar gemeen dat mensen elkaar leren kennen, samen zijn en op elkaar letten.

Er ontstonden nieuwe ideeën om de leefomgeving een positieve impuls te geven. Aan ideeën geen gebrek, maar hoe krijg je de mensen uit hun woning?

Actief en persoonlijk benaderenHet is duidelijk: aan ideeën geen gebrek maar hoe krijg je de mensen uit hun woning? Alle bewoners zijn het erover eens dat communiceren en persoonlijk contact heel belangrijk zijn om mensen te bereiken. Het is lastig om verschillende levensstijlen en culturen samen te brengen maar door mensen persoonlijk uit te nodigen in hun eigen taal, voelt iedereen zich welkom. Of dat nu gebeurt door aan te bellen, een briefje in de bus te gooien met je naam erop of elkaar aan te spreken op de gang. Maak het persoonlijk en spreek elkaars talenten en interesses aan.

Het belang van bewonerscommissiesVeel van de bewoners die aanwezig zijn, zijn ook actief in besturen en bewonerscommissies. Ze zien zich als ‘de schakel tussen de bewoners en de verhuurder' en nemen hun rol dan ook zeer serieus.  Luisteren naar medebewoners en de tijd nemen voor elkaar maakt volgens hen het verschil. 'Tijdens informele ganggesprekken horen we heel veel.'

Samenwerking communitybuilders en -ondersteunersOok de ondersteuners spelen een belangrijke rol bij communitybuilding. De bewoners hebben behoefte aan overleg en samenwerking tussen bewonerscommissies, verhuurder en Amstelring. 'Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en pas je beleid hier op aan. We moeten elkaar versterken, niet tegenwerken.' Stef Spigt, manager bij Amstelring, haakt hier meteen op in met het voorstel om elke twee maanden samen te komen om bij te praten. Een mooi voorbeeld van spontane samenwerking is de 'nachtgroep' van mevrouw Arend. Zij komt elke avond om 21u met een aantal Surinaamse bewoners samen op de gang om te kletsen en intussen houden ze toezicht. 'Vroeger liep iedereen in en uit en was er vaak politie.' De nachtgroep spreekt mensen die hier niks te zoeken hebben aan en heeft, tot in de nachtelijke uurtjes, intensief contact met de beveiliging.

Iemand een helpende hand bieden, het zit in me en gaat vanzelf.

Bijzonder gewoonWat deze bewoners gemeen hebben, is dat ze ergens aan trekken en de kring groter maken. Het zijn allemaal doorzetters en ze vinden het allemaal heel gewoon wat ze doen. Mevrouw Verkerk draait vrijwillig bardiensten in Nellestein: 'Iemand een helpende hand bieden, het zit in me en gaat vanzelf.' Het zijn deze kleine initiatieven die het verschil maken. Hopelijk krijgt deze vorm van communitybuilding een vervolg in meer wooncomplexen. We sluiten de middag af met heerlijke hapjes van Thuisafgehaald-kok Maike de Louw. Sinds kort verzorgt zij wekelijks maaltijden voor Koornhorst. Weer zo'n mooi initiatief!

afbeelding van Daniëlle
Daniëlle Auteur

Doordat de overheid zich steeds meer terugtrekt, worden burgers gedwongen het heft in eigen hand te nemen. Dit biedt ook mooie kansen. Door mijn stedenbouwkundige achtergrond en vrijwilligerswerk bij Stichting De Bakkerij ondervind ik steeds weer de kracht van het samen creëren, waarbij de inbreng van eindgebruikers onmisbaar is. Het inspireert mij als bewoners en ondernemers zelf het initiatief nemen om hun woon- en leefomgeving te verbeteren en op die manier de betrokkenheid bij hun wijk en tussen bewoners onderling wordt versterkt. Ik vind het hierbij belangrijk dat fysieke en sociale ingrepen hand in hand gaan. Ook op het terrein van zorg en welzijn komen in toenemende mate taken bij het particulier initiatief te liggen. In mijn rol als adviseur bij de K.F. Hein Stichting houd ik mij bij het fonds studie en individuele noden bezig met dergelijke sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Vanuit mijn passie en persoonlijke interesses blog ik graag voor VDWVM over events waarbij lokale bottom-up initiatieven, sociale cohesie en sociaal-fysieke gebiedsontwikkeling centraal staan.

INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.628 blogs