afbeelding van Janny
Janny Auteur

Uitzendbureau voor chronisch zieken en gehandicapten

Volgens alle berichten slaat de vergrijzing toe in Nederland. Toch blijven veel chronisch zieken en gehandicapten die heel goed 'normaal' werk zouden kunnen doen nu nog steeds buiten het arbeidsproces, omdat werkgevers vaak niet het risico willen nemen om iemand in (vaste) dienst te nemen die mogelijk in de toekomst zou kunnen uitvallen. De huidige stimuleringsmaatregelen zijn gericht op een vast dienstverband, maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. De doelgroep staat echter in Den Haag wel weer hoog op de lijst voor bezuinigingsacties! 

Tijd voor een project gericht op duurzame arbeidsparticipatie! 

Goud mv wil graag een uitzendbureau starten voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit lijkt eenvoudig, maar door de regelgeving is het bedrijfsriciso voor een particulier te hoog. Met maatwerkafspraken met bepaalde organisaties zou deze drempel echter overwonnen moeten worden. Daarom zoekt Goud mv steun voor dit initiatief. 

Uitzendoverenkomsten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het is de bedoeling dat er met werkgevers in het kader van maatschappelijk ondernemen contracten worden afgesloten om de arbeidsparticipatie van chronisch zieken en gehandicapten via tijdelijke uitzendkrachten te verhogen. Dit zijn 2 vliegen in 1 klap: bij bedrijven wordt de drempel verlaagd om mensen uit deze doelgroep in vaste dienst te nemen en de doelgroep krijgt de gelegeheid om werkervaring op te doen en zo de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. 

Uitzendbureau en broedplaats eigen duurzaam ondernemerschap

Naast een uitzendbureau wil Goud mv ook een ontmoetingsplaats voor de doelgroep creëren om het eigen ondernemerschap te stiumleren en te ondersteunen. Hiervoor wil Goud mv brainstormsessies organiseren en de mensen met raad en daad bij te staan om samen of alleen een eigen bedrijf te starten waarbij duurzaam ondernemen het uitgangspunt dient te zijn. 

Duurzaam Goud mv

Goud mv zal gerund gaan worden door chronsich zieken en gehandicapten en richt zich op: - de mannen en vrouwen die voor de maatschappij goud waard zijn- maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.Nu is het tijd voor Nederland om het Goud te ontdekken. Op naar duurzame arbeidsparticipatie!

afbeelding van Janny
Janny Auteur
INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.551 blogs