afbeelding van hetkanWel
hetkanWel Auteur

Shelter City - Een veilige plek voor mensenrechtenverdedigers

Shelter City biedt mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld een veilige plek. Ken jij dit mooie initiatief al?

Afbeelding: Shelter City

Shelter City is een landelijk initiatief van mensenrechtenorganisatie Justice and Peace. In samenwerking met 8 Nederlandse steden beschermen zij mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld. Deze mensen lopen het risico op een gevangenisstraf, martelingen of zelfs ‘verdwijning’ omdat ze zich in zetten voor de mensenrechten in hun land. Door hen op te vangen geeft Shelter City het signaal af dat mensenrechtenverdedigers serieus genomen worden en zij niet alleen staan in hun strijd.

“Onze missie is om deze mensen een veilige plek te bieden waar ze tot rust kunnen komen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze hun tijd benutten om nieuwe kennis op te doen, om beroepsgenoten te ontmoeten en uiteindelijk terugkeren met nieuwe contacten en ideeën. We hopen dat dat hun sterkt om hun werk nog beter te gaan doen.” vertelt Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace.

 

Justice and Peace 

Justice and Peace gelooft in een eerlijke en duurzame wereld waar welvaart en kansen beter worden verdeeld. Een wereld waarin iedereen wordt beschermd door universele mensenrechten ongeacht geslacht, ras, religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele oriëntatie of burgerlijke staat. De organisatie gelooft dat mensen zichzelf kunnen en moeten transformeren maar dat zij daar wel de kennis, vaardigheid en capaciteit voor nodig hebben. Justice and Peace Nederland zet zich hiervoor in met kennisuitwisseling, trainingen en beleidsbeïnvloeding. Sinds vier jaar is Shelter City onderdeel van hun programma.

“ We zijn vier jaar geleden begonnen met het opvangen van mensenrechten verdedigers in Den Haag.”, vertelt Sebastiaan van der Zwaan. “We deden dat in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de stad Den Haag. Dat beviel zo goed dat we meer steden zijn gaan overtuigen om mee te doen. Ondertussen werken we met 8 steden en dat aantal is nog groeiende.”

 

Shelter Cities  

De steden die onderdak bieden aan mensenrechtenverdedigers zijn Den Haag, Middelburg, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Groningen. Van deze steden wordt niet alleen een verblijfplaats gevraagd maar ook mensen die zich lokaal inzetten om deze mensen te begeleiden. In elke stad is er een maatschappelijke organisatie en/of universiteit die een bijdrage levert aan het verblijf.

Sebastiaan van der Zwaan licht toe: “ Wij zijn er van overtuigd dat een mensenrechtenorganisatie met lokale organisaties moet werken. Je kunt mensen veel beter helpen omdat je op verschillende niveaus samenwerkt. Zo werken we allereerst met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en allerlei ambassades zodat we mensen hier veilig naar toe kunnen krijgen. Daarnaast werken met steden omdat die dingen kunnen regelen in hun stad en connecties hebben. Tot slot werken we met lokale organisaties omdat die van alles kunnen betekenen voor de mensen. Dat we op al deze niveaus samenwerken maakt ons uniek en daar zijn we heel trots op.”

 

Het traject

Justice and Peace heeft een netwerk van ruim 200 mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties. Zij informeren mensenrechtenverdedigers dat ze zich aan kunnen melden voor een tijdelijk verblijf als ze in de problemen komen. De organisatie ontvangt aanvragen uit alle hoeken van de wereld. Voor elke ronde komen er zo’n 150 a 200 aanvragen binnen afhankelijk van hoeveel conflicten er op dat moment spelen.

De aanvragen worden beoordeeld op een aantal voorwaarden. Er wordt gekeken naar de directe bedreiging en of ze iets kunnen opsteken van hun verblijf. De lijst die daaruit ontstaat wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit een hoogleraar, een aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze commissie stelt een lijst van kandidaten samen die worden uitgenodigd om in één van de steden te verblijven.

 

Het verblijf

Per jaar worden er 15 tot 20 mensenrechtenverdedigers uitgenodigd om drie maanden in een Shelter City te verblijven. Tijdens dit verblijf zetten zij hun werk in veiligheid voort en komen ze even op adem. Verder vergroten zij hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten in Den Haag, Brussel en daar buiten.

In een Shelter City volgt een mensenrechtenverdediger trainingen om hun vaardigheden te vergroten en helpen ze mee met publieksbijeenkomsten en workshops in de stad. Zo dragen zij zelf ook bij aan de bewustwording van de inwoners van de Shelter Cities op het gebied van mensenrechten.

 

De toekomst 

Sebastiaan van der Zwaan hoopt dat we in de toekomst meer initiatieven zoals Shelter City gaat zien: “ Het zou mooi zijn als er ook Shelter Cities in andere Europese landen en delen van de wereld komen. Ons doel is om de Europese Unie er van te overtuigen dat het goed is dat zij mensenrechtenverdedigers steunen, want dat doen ze zeker, maar dat er een volgende stap gezet moet worden. Er zou bijvoorbeeld een visum moeten komen voor mensenrechtenverdedigers waarmee ze niet één keer kunnen komen, maar misschien wel twee of drie keer. Dit draagt direct bij aan hun veiligheid.”

“Als wij geloven in mensenrechtenverdedigers dan kunnen we niet anders dan de volgende stap zetten door ze meer steun te geven. Deze mensen willen graag hun werk voortzetten. Ze moeten er gewoon even tussen uit om bij te komen, kennis te vergaren en contacten op te doen om hun waardevolle werk daarna weer voort te zetten.”

 

Klik hier om meer te lezen over Shelter Cities, en hier als je graag een mensenrechtenverdediger wilt ontmoeten.

afbeelding van hetkanWel
hetkanWel Auteur

hetkanWel ziet de toekomst als een kans. Een kans voor een schonere en eerlijkere wereld. Een kans voor een verantwoorde lifestyle. Een kans voor nieuwe energie. Een kans voor dialoog. Een kans voor nieuwe media. Met hetkanWel maak je jouw wereld groener, eerlijker en leuker!

INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.629 blogs