afbeelding van Peter
Peter Auteur

Plastic afval Afrika groot probleem

'Producenten, overheid en consumenten moeten hun verantwoordelijkheden kennen'.

Tijdens de vergadering is druk gebrainstormd over hoe met plastic afval moet worden omgegaan. Men hoopt in Ghana tot een gezamenlijke aanpak te komen.

'Producenten, overheid en consumenten moeten hun verantwoordelijkheden kennen', aldus Kwame Agyapong van de milieuorganisatie NASWAP. Hij hoopte dat men snel tot een eenduidig beleid kon komen hoe het afval aan te pakken. 'In Singapore, Maleisië en in Europe hebben de mensen het afval probleem ook onder de knie gekregen, dat moet in Ghana ook kunnen. Nu heeft ieder voor zich wel veel ideeën. Maar we zijn hier bij elkaar gekomen om van elkaar te leren en om tot één aanpak te komen.

De eigenschappen die plastic artikelen nu net zo nuttig maken voor de consument, de duurzaamheid, zorgen er ook voor dat plastic in het milieu juist een probleem vormt. Plastic vergaat niet.

Wie in Afrika reist ziet het probleem met eigen ogen. In bijna iedere boom in een stad hangt wel een plastic zakje. En het zijn niet alleen beesten die het afval eten en voor wie het erg slecht is. Ook malariamuggen zijn gebaat bij het plastic. De slingerende zakjes vormen in de regentijd kleine waterbassins. Dat zijn bronnen voor zwermen muggen

Elk jaar wordt ongeveer 100 miljoen ton plastic geproduceerd, aldus Greenpeace. De Verenigde Naties schatten dat slechts 10 procent van het afval in Afrika op de vuilnisbelt terechtkomt, de rest rot weg op straat of wordt verbrand in vuren. In landen als Kenia en Nigeria slaan organisaties en de overheid alarm over de door plastic verstopte rioleringen en het gevaar voor koeien en geiten die plastic eten. Gericht beleid om de problemen aan te pakken zijn er niet of nauwelijks. Een belangrijk en voor de hand liggend punt is dat plastic afval op verantwoorde wijze moet worden weggegooid.De bevolking in veel Afrikaanse landen moet daar van op de hoogte worden gesteld. Publieksvoorlichting komt ook maar mondjesmaat voor.

In Rwanda is de situatie sinds enkele jaren anders. Daar heeft de overheid al in een vroeg stadium het probleem erkend. In 2004 organiseerde men al een nationale afval dag. Zelfs de president hielp met het opruimen van plastic. Tegenwoordig is Kigali, de hoofdstad van Rwanda, een van de schoonste steden van Afrika.

Een andere oplossing is te zien in Ethiopië. Hier bouwt momenteel een bedrijf uit India een fabriek waar het mogelijk is om brandstof te genereren uit plastic. De technologie die gebruikt wordt, zorgt in India nu al tot een enorme vermindering van plastic afval. Het milieu wordt beter schoongehouden doordat mensen plastic afval kunnen aanbrengen. Het plastic wordt verzamelt en verbrandt en er wordt brandstof van gemaakt.

De veronderstelling is dat dergelijke investeringen zullen leiden tot schonere steden. Bovendien creëert het werkgelegenheid en extra inkomsten voor afvalbedrijven.

afbeelding van Peter
Peter Auteur
INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.389 blogs