afbeelding van Meike
Meike Auteur

Ontwikkelingssamenwerking verbonden voor de toekomst

Het wemelde zaterdag 16 maart van wereldverbeteraars in Hilversum. Bijna 400 mensen met een eigen idee of project voor een betere wereld kwamen bijeen tijdens het My World Event. De ontwikkelingssamenwerkers gingen speeddaten, lieten zich inspireren door succesverhalen en keken kritisch naar de nieuwe ontwikkelingsagenda. Ook waren er workshops om hun eigen project naar een hoger plan te tillen.

My World is een online platform voor allerlei vormen van ontwikkelingssamenwerking. Hier komen eenmansacties, kleine stichingen maar ook rotary's en kerkelijke werkgroepen samen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Ieder jaar houdt My World een event voor iedereen die zich actief inzet voor ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar stond het event in het teken van Verbinden voor de Toekomst.

Ondanks de bezuinigingen zit de ontwikkelingssamenwerkingsector met opgestroopte mouwen klaar om aan te pakken.

Sticky-wal

My World 2013 richtte zich op nieuwe kansen voor ontwikkelingssamenwerking. Door bezuinigingen hebben ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's het erg zwaar. Toch bleek tijdens My World dat een zal vol enthousiastelingen met opgestroopte mouwen de sector met raad en daad weet bij te staan. Het was een dag van mensen die zien wat er nodig is in regio's waar het economisch slechter lijkt te gaan, die de achterblijvende groepen kennen en die weten waar de regering(en) steken laten vallen. Via een sticky-wall stemden deskundigen welke thema's vanaf 2015 het belangrijkst zijn voor de nieuwe ontwikkelingsagenda. Er ontstond een nek-aan-nekrace tussen onderwijs en duurzaamheid en op de derde plaats kwam voedselzekerheid.

Partners in ontwikkelingssamenwerking

Helaas was minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen - hoe kan het ook anders - in het buitenland, maar zij liet via haar Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Christiaan Rebergen, weten dat zij Particulieren Initiatieven een warm hart toedraagt en zij inziet dat PI's een onmisbare rol vervullen als partner in ontwikkelingssamenwerking. Rebergen benadrukte de boodschap dat iedereen inventief moet zijn bij slinkende financiële middelen en dat daarom allerlei nieuwe vormen van hulp en samenwerking worden bekeken. Als een van de belangrijkste compagnons in het nieuwe ontwikkelingssamenwerkingsbeleid noemt Rebergen het Nederlandse VN High Level Panelid Paul Pohlman.

Minister Ploumen benadrukt dat Particuliere Initiatieven een onmisbare rol vervullen als partner in ontwikkelingssamenwerking.

Moraal van het verhaal

Helaas blijft de hand op de knip voor de particuliere initiatieven. Door nieuwe vormen van financiering (crowdfunding etc.) te gebruiken en inventieve samenwerkingsverbanden aan te gaan met maatschappelijke organisaties en het publiek kunnen PI's ook in de toekomst projecten blijven opzetten. Gelukkig waren tijdens My World afgezanten van alle spelers in het veld aanwezig en werden er veel informatie en ervaringen uitgewisseld. Successen, mislukkingen en nieuwe kansen werden onder de loep genomen. Na een opzwepend optreden van een djembé groep - die zich en passent ook uitliet over de ins en outs van een betere wereld - liep iedereen over van nieuwe plannen, nieuwe contacten en gemeenschapszin. Door al het enthousiasme en de nieuwe verbindingen kon columnist Herman Vuisje nauwelijks zijn inspirerende verhaal over de nieuwe barmhartigheid niet afmaken.

De toekomst komt eraan en de nodige verbindingen zijn deze dag zeker gelegd!

afbeelding van Meike
Meike Auteur
INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.386 blogs