afbeelding van Willard
Willard Auteur

Nederland krijgt er een compleet nieuw eiland bij

En dat komt de ecologische kwaliteit van het Markermeer ten goede

Op de Marker Wadden is ook ruimte voor natuurliefhebbers (artist impression)

De aanleg van een compleet nieuw eiland, de Marker Wadden, is van start gegaan. Het is een uniek project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer. Volgens Roel Posthoorn, projectdirecteur van Natuurmonumenten, is het een 'project van wereldklasse'. Wat vast staat is dat de Nederlandse kaart voor altijd verandert. Maar wat is er zo bijzonder aan dit project?

Een biologisch dood meer

De laatste 20 jaar is de natuur in het Markermeer enorm achteruitgegaan. Dat komt vooral door de aanleg van de Houtribdijk. Hierdoor was het Markermeer niet langer verbonden met de zee of een rivier. Op veel plaatsen heeft zich een dikke slibdeken afgezet op de bodem met grote gevolgen voor het bodemleven. Het Markermeer is bovendien erg ondiep en bij harde wind woelt het slib op van de bodem. Al deze problemen hebben er toe geleid dat er steeds minder vissen, waterplanten en schelpdieren voorkomen. Het Markermeer wordt ook wel eens biologisch dood genoemd. Voor de watervogels die afhankelijk zijn van deze voedingsbronnen ontstaat een voedselgebrek. De stand van bijvoorbeeld tafeleend, kuifeend en brilduiker is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw met meer dan 75% achteruitgegaan!

De natuur herstelt zichzelf (met een klein beetje hulp van ons)

De slibdeken is dus een van de grootste problemen voor de ecologische kwaliteit. Deze ‘slibdeken’ wordt rond de eilanden verwijderd en wordt gebruikt om een voedselrijk wetland te ontwikkelen. Het waterleven komt hierdoor weer tot leven. Mosselbanken kunnen zich herstellen en het fijnste slib uit het water filteren. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat de visstand zich herstelt. En om de keten af te maken: meer vis betekent meer vogels. Wat is de natuur ook briljant. Boswachter André Donker zei in gesprek met Flevopost: 'Veel trekvogels foerageren in Nederland tijdens de jaarlijkse vogeltrek, zoals grutto en lepelaar. De Marker Wadden liggen precies op deze internationale trekroute en zullen naar verwachting een belangrijke tussenstop worden.'

Bouwen met slib

Maar komt het slib dan naar verloop van tijd niet terug? Het antwoord is nee. Er wordt namelijk een speciale slibgeul aangelegd dicht bij het eerste eiland. Door de natuurlijke  stroming in het meer komt het slib vanzelf in deze geul terecht. Dit slib wordt gebruikt voor de bouw van het eiland. Zand, klei en slib uit het Markermeer worden vervolgens gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Door het aanplanten van rietkragen ontstaat een aantrekkelijke plek voor vogels die er op hun beurt weer voor zorgen dat er nieuwe natuur kan ontstaan. Ook mensen zijn welkom op het eiland. Er komt een klein haventje en zal vooral natuurliefhebbers en watersporters aantrekken.

De wereld kijkt mee

Het nieuwe natuurparadijs in wording is niet alleen voor de Nederlandse natuur van groot belang, maar ook wereldwijd. ‘Bouwen met slib’ is een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. Nederland is een eerste, ultieme test. Boswachter André Donker: 'We veranderen er de kaart van Nederland mee'.

Check ook vooral onderstaand filmpje 'Marker Wadden: Vogelparadijs'. Wij zijn fan! (Doet het filmpje het niet? Je kan het ook op YouTube bekijken!

afbeelding van Willard
Willard Auteur

WB | 25 jaar | Assen&Den Haag | Rijksuniversiteit Groningen | Religion, Conflicts & Globalisation | Duurzaamheid & Ontwikkeling | Voor de Wereld van Morgen | ASN Bank

INSPIRATIE

MEER GERELATEERDE BLOGS

Alle 1.200 blogs