afbeelding van hetkanWel
hetkanWel Auteur

Natuurbeschermers en groene initiatieven

In de toekomst gaat het makkelijker worden om de natuur een handje te helpen

natuurbescherming burgers
Jannie Holtdijk - Natuurmonumenten

Steeds meer mensen willen zich actief inzetten voor de natuur. Bijvoorbeeld  door bewuster te leven, de buurt te vergroenen of door initiatieven op te zetten die de biodiversiteit in ons land vergroten. Natuurmonumenten ziet dit als een mooie kans om de natuur een handje te helpen en wil er daarom graag voor zorgen dat burgers in de toekomst het recht krijgen om natuurbeschermingstaken te krijgen. 

Wij waren wel benieuwd hoe ze dat precies voor zich zien en daarom spraken we persvoorlichter Dieuwertje Penders over dit voorstel. Verder stellen we in dit artikel graag een aantal toffe (buurt)initiatieven aan je voor die de natuur in ons land een handje willen helpen. Kende jij ze al?

Een groen en gezond Nederland

Onlangs presenteerde Natuurmonumenten een maatschappelijk regeerakkoord met daarin 25 concrete voorstellen voor een groen en gezond Nederland. We vroegen Dieuwertje Penders om een aantal voorstellen uit te lichten:

“Eén van de voorstellen is om te investeren in ‘natuurinclusieve’ landbouw met aandacht voor weidevogels, leefomgeving en milieu. Verder willen we graag het Nationaal Natuur Netwerk compleet maken. Dat houdt in dat bestaande natuurgebieden met elkaar verbonden worden en daardoor robuuster worden. De laatste jaren gaat dat nogal langzaam en daar moet écht een tandje bij.”

“Een ander voorstel is om een biodiversiteitsladder ontwikkelen die aannemersbedrijven stimuleert om de negatieve impact van een project te beperken en om de biodiversiteit te verbeteren. Daarnaast willen we er voor zorgen dat de weg wordt vrij gebaand voor mensen die zelf een verschil willen maken voor natuur en landschap. Burgerinitiatieven verdienen volgens ons ondersteuning en hulp.”

Natuurmonumenten - Ferry Siemensma

Beschermingstaken voor betrokken burgers

Wij waren vooral benieuwd naar dat laatste punt en vroegen Dieuwertje Penders om te vertellen waarom zij burgers het recht willen geven om natuurbeschermingstaken te krijgen. Zij vertelde enthousiast:

“Wij zien dagelijks dat steeds meer mensen zich inzetten om ons land groener te maken. Mensen zamelen bijvoorbeeld zelf geld in om natuur aan te kopen en te beheren. Daarnaast zijn er grote aantallen vrijwilligers die zich inzetten voor natuur en landschapsonderhoud. Natuurmonumenten vindt dat deze mensen het recht hebben om taken van de overheid over te nemen, als zij het beter en slimmer kunnen.”

“Nu lopen veel enthousiaste burgers helaas aan tegen een woud aan regelgeving en ambtelijke muren. Wij willen daar verandering in brengen. Onze ervaring is namelijk dat mensen wel weten waar zij het verschil kunnen maken: of het nu gaat om ‘groen in de wijk’ of het beheer van natuurgebieden.”

“Het is heel mooi als de ideeën over hoe natuurbescherming beter kan uit de samenleving zelf komen. Enthousiaste en gedreven mensen verdienen daarbij hulp en steun van de overheid en maatschappelijke organisaties! Het is hoog tijd dat actieve burgers de ruimte te krijgen om bij te dragen aan een groen, mooi en gezond Nederland.”

Natuurmonumenten door Bastian van Musscher

Toffe en groene (buurt)initiatieven

Wij vonden het mooi om af te sluiten met een paar mooie voorbeelden van enthousiaste en betrokken initiatieven die zich op dit moment inzetten voor een groener, gezonder en mooier land. Wat ons betreft komen daar de komende jaren nog een hoop nieuwe initiatieven bij!

The Pollinators is een nieuw platform dat lokale initiatieven ondersteunt op het gebied van biodiversiteit, bestuiving en bijen. De eerste missie van het platform is om in 2017 maar liefst 60.000 m2 grond te voorzien van ‘pollinatorvriendelijke’ planten en bloemen. Vorige week hebben ze een hele mooie start gemaakt tijdens de nationale zaaidag, maar deze helden zijn nog lang niet klaar. Meer over hun plannen lees je hier.

Buurtbewoners en basisscholen leggen samen met het IVN tiny forests aan. Een tiny forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan waar buurtbewoners de Nederlandse natuur kunnen ontdekken. Bovendien levert het kleine bos een positieve bijdrage aan de biodiversiteit, luchtzuivering, waterberging en CO2-opslag. Klik hier om daar meer over te lezen.

Rooftop Revolution droomt er van om nieuwe natuurgebieden te creëren middenin Nederlandse steden. Wist je bijvoorbeeld dat er alleen al in Amsterdam 12 vierkante meter onbenut plat dak ligt? Dat is 25 keer het Vondelpark! Dit frisse platform wil buurtbewoners helpen om hun dakprojecten te realiseren. Daar wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt: er kleuren steeds meer daken groen. Klik hier voor meer informatie over Rooftop Revolution en hier voor een interview over groene daken.

Green Churches wil in de toekomst leegstaande kerken transformeren tot echte stadsboerderijen. Op deze boerderijen willen ze hun eigen energie gaan opwekken en vers voedsel verbouwen voor de buurt. De warmte van hun afval willen ze gaan benutten om micro-algen en vis te telen. Klik hier om meer te lezen over dit initiatief.

 

Wil jij meer weten over Natuurmonumenten? Klik dan hier voor de site en Facebookpagina. De afbeeldingen bij dit artikel zijn van  Natuurmonumenten en gemaakt door Jannie Holtdijk, Ferry Siemensma, Bastiaan van Musscher. De laatste afbeelding is van Rooftop Revolution.

afbeelding van hetkanWel
hetkanWel Auteur

hetkanWel ziet de toekomst als een kans. Een kans voor een schonere en eerlijkere wereld. Een kans voor een verantwoorde lifestyle. Een kans voor nieuwe energie. Een kans voor dialoog. Een kans voor nieuwe media. Met hetkanWel maak je jouw wereld groener, eerlijker en leuker!

INSPIRATIE

Meer blogs in Natuur en milieu

Alle 1.628 blogs