afbeelding van Marijke
Marijke Auteur

Met de tenen op de rand van het diepe

Pifworld Crowdsourcing Bootcamp voor goede doelen, deel 2

© Broolyn Morgan
© Brooklyn Morgan

En daar zaten ze weer: de 10 stichtingen die weten dat het anders moet. Simpelweg vragen om fondsen werkt niet meer. Dat realiseren zij zich maar al te goed. Het betrekken van de crowd is inmiddels een manier waar we niet meer omheen kunnen, dat zien zij ook. Maar hoé? De deelnemers werken aan nieuwe fondsenwervingplannen tijdens de Crowdsourcing Bootcamp van Pifworld. In een serie workshops worden de deelnemers uitgedaagd met andere ogen te kijken naar hun oude plannen.

Eerste check: Wie ben je? Wat wil je?

Voor je gaat communiceren wat je nodig hebt, kijk je eerst naar jouw organisatie. Wat maakt jou als organisatie uniek? Voor velen blijkt dat nog niet zo simpel op te lepelen. Is het dan misschien handig om je missie en visie anders te verwoorden? De deelnemers hebben hier afgelopen weken goed over nagedacht en dit in kaart gebracht.

Hou het simpel en kort

Missie (waar staan we voor) en visie (waar gaan we voor). Denk na over de unieke kwaliteiten (Unique Selling Points) en laat die overal doorheen sijpelen. Alle communicatie moet bijdragen aan een consistent verhaal, doordrenkt van jouw onderscheidende kenmerken.

Bedenk wat de unieke kwaliteiten van ouw organisaties zijn, en doordrenk je hele communicatie daarmee.

Ken je doelgroep(en)

Krijg je doelgroep in de smiezen. Deze is waarschijnlijk heel breed, maar in die brede groep zijn vaak verschillende, specifiekere, subgroepen te onderscheiden. Definieer die dan ook. En pas op iedere groep je invalshoek of tone of voice aan. Zorg ervoor dat je voor iedere groep een toegevoegde waarde te bieden hebt.

Pay off / Call to action

Je hele communicatiecyclus voor fondsenwerving bestaat uit: informeren, motiveren en activeren. Dit kun je al toepassen in een klein artikeltje in de krant. Of in een langlopende, grote multimediacampagne. Sluit dus af met áctie! Of in Pifworld termen: Bundle forces for a better World

In de praktijk

De deelnemers hebben bovenstaande inmiddels goed in de vingers. Dit is van groot belang bij het betrekken van de crowd. Je wilt de crowd daadwerkelijk deel laten uitmaken van jouw doel, en dat kan alleen als je goed wordt begrepen. De basis gelegd? Dan kan de sprong in het diepe worden voorbereid.

Maak contact met de crowd

Stichting Move wil kinderen uit achterstandswijken verbinden aan studenten. Move stimuleert de interactie tussen jongeren en studenten, lees ik en ik bedenk: wat hebben de medewerkers van Stichting Move een geluk dat ze anno nu leven. Dankzij social media, mailings, digitale nieuwsbrieven etc. is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om zoveel studenten in een keer te bereiken. En vervolgens hen zo te stimuleren om de projecten op te zetten! De infrastructuur voor crowdfunding heeft Move dus al, het is slechts een kwestie van dóen. Ook Cordaid kan aan de slag. Jarenlang hebben zij in samenwerking met de ASN Bank ieder jaar een jeugdambassadeur gekozen. Hij of zij zette zich dan een jaar lang actief in om geld bij elkaar te krijgen voor projecten van Cordaid Kinderstem. Een prachtig initiatief en er was veel belangstelling voor. Er kwam zelfs een wedstrijd aan te pas. Maar de bootcamp geeft genoeg stof tot nadenken. Want waarom zou 1 kind zich een jaar lang als ambassadeur inzetten? Waarom niet 100 ambassadeurs? 1000? Alles is mogelijk!

We gaan het zien. In juni is de 3e bijeenkomst van de Pifworld Bootcamp, gericht op het gebruik van verschillende communicatiemiddelen.

afbeelding van Marijke
Marijke Auteur
INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.386 blogs