afbeelding van Redactie
Redactie Auteur

Het verhaal van Jesse: 'Zonder de Voedselbank had ik het niet gered.'

Ik ben Jesse Jongebloed, een jonge hoogopgeleide vrouw van 36 jaar. Ik woon in Steenwijk, Overijssel en heb een half jaar lang gebruik mogen maken van de ondersteuning van de Voedselbank. Nu help ik als vrijwilliger. Hieronder mijn verhaal.

 Wat is voor jou armoede? Voor mij is armoede dat je niet of niet voldoende kunt zelf kunt voorzien in je basisbehoeften. Dus niet genoeg geld hebt voor Voedsel, Kleding, Medicijnen/Zorg, en evt. zelfs onderdak. Gezinnen met kinderen die niets extra’s kunnen geven, omdat er simpelweg niets is…' Wat is je ervaring met armoede in Nederland?'Dit soort situaties, als hierboven omschreven, zien we steeds vaker in Nederland. Er is een grote groep mensen die onvoldoende voor zich zelf kan zorgen door bv hoge vaste lasten en/of schulden. Wat mij opvalt is dat men snel veroordelend is tegenover deze mensen, maar dat men zich niet bewust is hoe snel men zelf in zulk een situatie terecht kan komen.' Hoe kwam je in de situatie terecht waarin je je tot de Voedselbank wendde?'Zo heb ik zelf ook bijna een half jaar gebruik moeten maken van de ondersteuning van de Voedselbank in mijn woonplaats. Moeten, want ik had niets meer. Al mijn buffers waren op en ik kon geen mogelijkheid meer vinden om deze vlot weer aan te vullen. In 2010 ben ik gescheiden, ik ben toen tijdelijk noodgedwongen verhuisd naar een woning in de particuliere sector. Helaas zijn dit wel vaak hogere huren. Dit huis bleek echter wel in aanmerking te komen voor een Huurtoeslag. Kort daarop vond ik ook een leuke baan met belovende kansen. Ondanks dat ik chronisch ziek ben, ging ik met veel zin aan de slag. Enige tijd later bleek echter dat de werkgever mij niet van plan was te betalen. Bovendien moest ik het voorschot op de Huurtoeslag over een geheel jaar terug betalen. Mijn reserves raakten op… Ik kon op een gegeven moment mijn huur niet meer betalen, had rond de 20 euro per week om van te leven en geen reserves meer. Omdat ik niet meer wist hoe ik rond moest komen en ik graag wat hulp wilde bij het oplossen van deze situatie heb ik mij gewend tot het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Het AMW besprak met mij de optie om ook ondersteuning te vragen bij de Voedselbank. Hoewel ik hier heel dubbelegevoelens bij had, was ik ook heel blij dat deze optie bestond. 

Het aanmeldingsformulier werd vlot ingevuld en ik mocht dezelfde weeknog een pakket halen.' Wat gebeurde er vervolgens: wist je tot wie je je moest wenden? Kon je de instanties gemakkelijk bereiken?'Omdat het een ingewikkelde situatie was om in je eentje op te lossen, vroeg ik hulp bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Hoewel er een wachtlijst was, had ik binnen 3 weken een afspraak. Achteraf bleek dat je bij crisis nog sneller aan de beurt kunt zijn.'  Wat kwam je daar tegen? Wat is je ervaring?'Zowel de maatschappelijk werkster bij het AMW als de schuldhulpverlener bij de GKB waren heel begrijpend, maar ook heel nuchter. Dat vond ik fijn: Ja, het is een rot situatie, maar laten we samen kijken wat we er aan kunnen doen! Aan de slag! Hierbij werden de taken ook echt verdeeld. Sommige dingen kun je goed zelf doen, maar soms moet je even weten hoe je ze moet aanpakken en waar je precies moet zijn. Maarschappelijk Werk kan dan een ‘wegwijzer’ zijn. Wat ook fijn is, is dat instanties wel degelijk samen willen werken. Hierdoor komt hulp ook vlotter op gang. Het helpt wel als je zelf je zaken zo goed mogelijk op orde hebt en ook gehele inzage in je situatie durft te geven.' Hoe heb je die tijd beleefd?'Het was een heel heftig en erg chaotische tijd. Heel vaak heel emotioneel en moeilijk, maar meestal was er niet teveel tijd om hier écht bij stil te staan. Ik moest verder! De eerste paar keren dat ik naar de Voedselbank mocht(!) voor een pakket, waren erg zwaar. Hier liep ik dan met mijn HBO niveau. Heftig! Aan de andere kant was ik ook heel blij met deze hulp. Het maakt je nederig om te zien hoeveel mensen zich inzetten zodat jij een Basispakket met voedsel mee kan nemen. Zonder de Voedselbank had ik het niet gered.' Wat zou je iemand willen meegeven die in een situatie terechtkomt waarbij het niet gemakkelijk is om rond te komen?'Er wordt vaak gedacht dat alleen mensen die laag opgeleid zijn en/of te maken hebben met verslavingen en (daardoor) schulden e.d., gebruik moeten maken van de Voedselbank. Mijn voorbeeld laat al zien dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn! Mocht je in een situatie gekomen zijn waar je zelf de weg niet uit vindt, zoek dan hulp! Ga naar een GKB en/of een Maatschappelijk Werk en neem die stap. Het is heel begrijpelijk dat dit moeilijk is en dat mensen zich schamen als ze bij de Voedselbank ‘terecht komen’. Maar de Voedselbank is er om te helpen en te ondersteunen en niet omte veroordelen. Dat zullen ze ook nooit doen.' Wat doe je nu, je bent vrijwilliger bij de Voedselbank? Wat isje functie?'Toen bleek dat ik zelf weer kon voorzien in mijn basisbehoeften, heb ik mij afgemeld voor ondersteuning bij de Voedselbank. Ik redt me nu goed, als is het nog steeds geen vetpot, maar er zijn vele gezinnen die nog minder hebben en die hebben de hulp nu harder nodig. Na een pauze van 3 maanden heb ik me aangemeld als vrijwilliger. Ik wilde helpen omdat ik nu zelf gezien had hoe moeilijk het kan zijn. Ook had ik gezien hoeveel mensen er elke week in de rij stonden. Soms in weer en wind en kapotte schoenen en een dun jack. Armoede in Nederland is heel reëel! Ik heb help nu elke 14 dagen een middag of een avond. De ene keer help ik bij het inpakken van de basispakketten en het voorbereiden van de uitgifte, de andere keer bij de uitgifte zelf. Ook help ik bij het geven van informatie op scholen, en sta ik in supermarkten om te vragen of men iets wil geven voor de Voedselbank.' Zijn vrijwilligers en andere hulp nodig aan de Voedselbank?Wat kunnen mensen doen die willen helpen? 'Ondanks dat we nu 50 vrijwilligers hebben voor onze gemeente is het iedere week nog flink aanpoten. Ook merken we dat het steeds moeilijker is om voldoende voorraad te vergaren om alle pakketten tekunnen maken. Mocht je willen helpen neem dan een contact op met de locale Voedselbank! Natuurlijk kun je ook producten inzamelen en deze doneren. Zeker rond deze tijd wordt dit erg gewaardeerd. Maar ook na de feestdagen zal de Voedselbank blijven bestaan…' Er komen 20% meer mensen naar de Voedselbank dan vorigjaar. Merk je daar iets van?'Wekelijks maken wij 180 pakketten klaar voor onze cliënten, 5 jaar geleden waren dit er nog 60. We krijgen steeds meer aanmeldingen binnen en het is steeds lastiger om een goed en verantwoord Basispakket uit te geven. Hulp is hard nodig. Begrip misschien nog wel meer.' Kunnen mensen die tips of advies nodig hebben jou ook benaderen?'Schroom niet om hulp te vragen! Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de Voedselbank moet je worden doorverwezen door een hulpgevende instantie zoals het AMW. Verder moet je voldoen aan de volgende criteria(*): 

Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:

Minder dan:€ 180,- voor één volwassene plus€ 60,- voor elke extra volwassene (personen van 18 jaar of ouder) plus€ 50,- per kind (ongeacht de leeftijd maar wel jonger dan 18 jaar) (*) Via www.voedselbankennederland.nl kun je opzoeken bij welkeVoedselbank je terecht kunt. Hier staan ook de criteria vermeld enverder informatie over het werk, de doelstelling en hoe men kan helpen.

Heb je een vraag naar aanleiding van bovenstaand persoonlijke verhaal van Jesse, mail dan met team@voordewereldvanmorgen.nl of plaats je reactie hieronder.  

Lees alle bijdragen in de Week van de Armoede.  

 

afbeelding van Redactie
Redactie Auteur

Het team van Voor de Wereld van Morgen blogt, twittert en belt er de hele dag op los. We interviewen inspirerende duurzame ondernemers. We spreken met deskundigen over actuele thema's. We organiseren netwerkborrels voor ondernemers in onze community en bieden inspiratie voor een duurzame lifestyle. Wie zijn wij? Milou (community manager), Maartje (communicatie-adviseur), Jessie (redactie en social-media). Wil je iets aan ons kwijt? Mail dan naar voordewereldvanmorgen@asnbank.nl.

INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.388 blogs