afbeelding van Rudy
Rudy Auteur

Het Eetcafé - Hangout voor boer en burger!

Boeren en duurzaamheid? Ik ben benieuwd! Tijdens het Eetcafé op 17 januari in Pakhuis de Zwijger ging ik nieuwsgierig in gesprek met boeren én burgers:

De kunst van vertellen

Mijn dag begon om negen uur met een behoorlijk droog en slaapverwekkend gastcollege over the clash of legal massives. De gastspreker was een jurist uit het werkveld die in moeilijke Engelse termen, zonder interactie met ons een dialoog stond te voeren met onze docent. Met andere worden: het college was best saai, maar gelukkig had ik het vooruitzicht om naar het Eetcafé te gaan.Meer verduurzaming

Het enige wat mij van deze ochtend was bijgebleven was het antwoord op mijn vraag over verduurzaming en de rol van China: 'Because China is getting bigger and bigger, the solution for the ecological crisis wil probably get sovled according to Chinese standards. Now it is according to Angelo Saxon standards, which isn't productive enough' (Slaapmiddel 2014).Met dit in mijn achterhoofd ging ik 's avonds naar Amsterdam om van boeren te horen hoe zij nou omgaan met het verduurzamen van voedselproductie.

We Westerse aanpak van de ecologische crisis is niet doortastend genoeg.

De kloof tussen stad en platteland

Het Eetcafe is een hangout voor boer én burger. Hier komen consument en producent bijeen om van elkaar te horen wat de wensen en ontwikkelingen zijn voor de toekomst van ons voedsel. De oprichters van het Eetcafé (o.a. Youth Food Movement) beseffen dat consumenten uit de stad een ander perspectief hebben op voedsel dan de producerende boeren. De bevolkingstoename, stijgende energiekosten en verstedelijking zijn allemaal oorzaken die bijdragen aan de afstand tot voedselproductie. Voor stedelingen lijkt alles automatisch te gaan. Je hebt je zorgen en bedenkingen, maar de oorzaken begrijpen is lastig als we niet goed in gesprek gaan. Goed dus om samen te komen en die dialoog aan te gaan!

Door groeiende bevolking, stijgende energiekosten en verstedelijking ontstaat er een afstand tussen consumenten en voedselproducenten

Zijn subsidies nuttig?

Tijdens deze 9e editie stond groene landbouw centraal: Hoe stimuleert het Europese beleid boeren om duurzamer te produceren? Welke garanties kunnen wij realiseren voor de toekomst? Helpen subsidies?Het oude beleid heeft geleid tot massaproductie, maar nu richten beleidsmakers zich op duurzaamheid, legt Gijs Kuneman (directeur Centrum Landbouw en Milieu) uit: 'Het stimuleert de boeren te produceren wat de bewuste consumenten willen zien.' De meest effectieve maatregel is volgens Kuneman de eis dat 5% van de landbouwgrond besteed moet worden aan biodiversiteit. In ruil voor het leeg laten van deze grond komen de boeren in aanmerking voor subsidie vanuit Brussel.

Minder strenge maatregelen

Joris Baecke (LTO plantgezondheid) vindt deze eis juist te ver gaan en wil dat er meer wordt gekeken naar een efficiënter grondgebruik. Volgens Baecke bedreigen de huidige duurzaamheidsmaatregelen de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw. De discussie kwam meteen goed op gang, zowel boeren als burgers hadden een sterke mening.

Selfies voor maatschappelijk draagvlak

Melissa Marijnen van Professional Rebel (net als ik een burger) kwam met het idee van de felfie om het maatschappelijk draagvlak van boeren te vergroten: een farmer selfie. Hierdoor maken de boeren aan de burgers duidelijk hoe zij het subsidiegeld (ons belastinggeld) nuttig besteden. Op zich logisch, maar persoonlijk denk ik naar aanleiding van alle input en het groepsgesprek met de boer dat er vooral naar andere verdienmodellen binnen de landbouwsector moet worden gekeken. Subsidie is heel leuk, maar het is alleen een prikkel. Er moet een echte oplossing komen voor de stijgende kosten en een grondige manier om te verduurzamen. Een circulaire landbouw zou kunnen bijdragen. De Nederlandse landbouw is nu namelijk nog helemaal niet cirulair bleek vanavond. Wij dumpen ook voedseloverschotten en afval en slechts 10% van de bewuste consument heeft een meerprijs over voor verantwoord voedsel.

Met een felfie, een farmer selfie maken boeren aan burgers duidelijk hoe zij subsidiegeld nuttig besteden

Landbouw in de stad

Op basis van alle input en ideeën kwam naar voren dat permacultuur en stadslandbouw niet alleen bijdragen aan een verduurzaming van voedselproductie, maar ook de consumenten bewuster maken. Uiteindelijk moeten de consumenten verantwoordelijkheid nemen en in actie komen om ook voor volgende generaties voedselzekerheid te creeëren.

Blijvende verbinding

Na afloop stapte ik in de trein met hoop en een goed gevoel. Ik was weer iets wijzer geworden en heb ook de kant van de boeren gehoord. Aan motivatie ontbreekt het bij de Nederlandse boeren niet. Nu boeren en burgers elkaar ontmoet hebben is het belangrijk om elkaar niet meer uit het oog te verliezen.

Ook benieuwd naar de praktijk van de boer? Ga eens langs bij biologische boer Ted! Hij gaat ook buiten de Eetcafé's om graag in gesprek.

afbeelding van Rudy
Rudy Auteur

Rudy Cornelis zijn de namen die ik heb gekregen als verwijzing naar mijn beide grootvaders. De één, Anwarudin Dahlan (Rudy) komt uit Indonesië en de ander, Kees van der Aar (Cornelis) komt uit Nederland. Namen om trots op te zijn! Thuis ben ik opgegroeid met twee culturen en ik zie dat als een verrijking in mijn leven. Uit zowel de Indonesische als de Nederlandse cultuur haal ik veel inspiratie. Ze hebben mijn karakter gevormd, normen en waarden mee gegeven, mijn levensovertuiging doen ontwikkelen en mij lessen geleerd. Lessen zoals het ontwikkelen van mijn creativiteit, de zorg nemen voor je omgeving en het initiatief te nemen als je ergens in gelooft. Daarnaast geloof ik ook dat wanneer ik met de juiste intentie aan mijn principes houd en optimistisch ben in alles wat ik doe, ik mensen kan inspireren en motiveren om er een mooie, eerlijke, duurzame en betere wereld van te maken.

INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.628 blogs