afbeelding van hetkanWel
hetkanWel Auteur

Het bruist in heel Nederland

Wat speelt er in ons land op het gebied van duurzaamheid en innovatie?

Afbeelding: ImpactCity.nl

Op allerlei plekken in ons land wordt er enthousiast getimmerd aan de wereld van morgen. Om een overzicht te krijgen van al die mooie ontwikkelingen maakten we een 12-delige serie, waarin er elke keer een andere provincie in de schijnwerpers stond. Vandaag vatten we de meest gave ontwikkelingen van onze provincies voor je samen.

Noord-Holland

Noord-Holland kenmerkt zich door een enorme diversiteit: van de voedselindustrie in de Zaanstreek tot Schiphol en de zeehavens in de Metropoolregio Amsterdam. In al die clusters kent deze provincie internationale koplopers op het gebied van kennis en innovatie. Zo willen ze bijvoorbeeld datacenters gaan gebruiken als warmtebron voor de glastuinbouw en nieuwe teeltmethoden ontwikkelen die zowel de grond als het grondwater ontzien.

Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft een krachtige combinatie van universiteiten. Zo hebben ze de techniek uit Delft, de Life Science uit Leiden en de financiële kennis uit Rotterdam. Onder de naam Energy Innovation Delta gaat deze provincie inzetten op een nieuw warmtenet, op slimme wegen en elektrische- en waterstofauto’s, maar vooral op het creëren van interactiemilieus waar creatievelingen samen kunnen bouwen aan een fossielvrije provincie.

Utrecht

Provincie Utrecht is een vooruitstrevende en vernieuwende provincie. Zo kregen ze in 2015 bijvoorbeeld als eerste provincie de titel ‘Fairtrade Provincie’ en zijn ze de afgelopen twee jaar verkozen tot ‘Most Competitive Region' van de EU.  Deze provincie heeft de ambitie om uit te groeien tot meest leefbare economie van Europa. Daarom werken ze hard aan innovaties op het gebied van energietransitie, life sciences, diensteninnovaties, gezondheid en smart cities.

Zeeland

Het motto van Zeeland is: land in zee. Deze unieke ligging onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Het biedt inwoners en ondernemers innovatieve mogelijkheden en ruimte om te pionieren. Dat doen ze o.a. met de getijdencentrale in de Oosterscheldekering, waarvan de turbines werken als een soort omgekeerde windmolens in het water. Zo krijgt de Oosterscheldekering ook de functie om groene stroom op te wekken.

Limburg

In Limburg is het altijd lente. Niet alleen vanwege het aangename aantal zonuren in de provincie, maar vooral ook omdat er altijd ruimte is voor groei en bloei. Deze provincie stimuleert samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen en kijkt daarbij ook over de grens. Zo maken ze zich samen sterk als dé technologische regio in Europa. Daarnaast heeft Limburg de enorme ambitie om in 2050 een energieneutrale provincie te zijn.

Noord-Brabant

Deze provincie heeft een lange geschiedenis van samenwerking. In de toekomst willen ze die samenwerking op het gebied van innovatie versterken, door bedrijven uit te dagen meer gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen zoals big data. Ze geloven dat er veel winst te behalen valt met het maken van crossovers. De medische en de hightech sector ontwikkelen bijvoorbeeld samen zorgrobots, waarmee ze de kosten van de gezondheidszorg beheersbaar kunnen houden.

Groningen

In Groningen vullen Stad en Ommeland (de rest van de provincie) elkaar aan: kennis in de stad, industrie in het ommeland. Ze hebben een goede start-up scene en zijn sterk in big data. Die kennis en innovatie combineren ze vooral met gezondheid en energie. Zo is Healthy Ageing, ofwel gezond ouder worden, een speerpunt van het UMCG. Samen met andere kennisinstellingen en bedrijven onderzoeken ze hoe we gezond en actief ouder kunnen worden. 

Overijssel

In Overijssel wordt er volop ingezet op kennis en innovatie. Zo investeert Kennispoort Zwolle in allerlei kansrijke projecten en initiatieven en kan je in deze provincie o.a. het Bio-Energiecluster Oost Nederland en de groenste fabriek van Nederland vinden. Door in te zetten op duurzame ontwikkelingen, opwekking, besparing en hergebruik, heeft deze provincie de ambitie om het aandeel Nieuwe Energie te laten groeien naar 20% in 2023.

Friesland

In Friesland zijn de sociale netwerken en de wil om samen te innoveren enorm sterk. Zo is er een grote draagkracht voor bottom-up ontwikkelingen op het gebied van energietransitie. Deze provincie heeft verhoudingsgewijs dan ook de meeste lokale energie-coöperaties van Nederland. Verder hebben ze de twee grootste zonneweides van Nederland, is het Blue Energy project op de afsluitdijk onlangs verkozen tot Nationaal Icoon en hebben de Waddeneilanden de missie om in 2020 zelfvoorzienend zijn. 

Gelderland

Gelderland heeft een ambitieus energie transitie programma, twee clean-tech regio’s, Wageningen Universiteit, allerlei interessante startups, initiatieven en bedrijven, en de ambitie om de eerste afvalloze provincie van Nederland te worden. Zo willen ze bijvoorbeeld de waardevolle elementen uit afval te halen om er groene grondstoffen van te maken voor allerlei nieuwe producten.

Drenthe

In Drenthe zetten ze groot in op energietransitie. Zo worden er in het biobased-economy cluster in Emmen nieuwe groene grondstoffen ontwikkeld. Verder stimuleren ze duurzame mobiliteit: er zijn uitstekende voorzieningen voor het gebruik van de fiets. Zo worden de inwoners er gezonder oud en verkleinen ze tegelijkertijd het gebruik van fossiele brandstoffen, zodat deze mooie provincie er ook voor toekomstige generaties is om in te wonen, werken leren en recreëren.

Flevoland

In Flevoland mag iedereen mee doen. Daarom zijn hun windmolens niet van een bedrijf of van het bestuur, maar van de boeren en de burgers. Het Regioplan Windenergie heeft de ambitie om in 2020 jaarlijks 6000 megawatt aan windenergie op te wekken. De provincie gaat bestaande kleine windmolens vervangen door nieuwe, grotere exemplaren met meer vermogen. Zo willen ze het aantal windmolens halveren, het open landschap herstellen en de duurzame energieproductie toe laten nemen.

 

afbeelding van hetkanWel
hetkanWel Auteur

hetkanWel ziet de toekomst als een kans. Een kans voor een schonere en eerlijkere wereld. Een kans voor een verantwoorde lifestyle. Een kans voor nieuwe energie. Een kans voor dialoog. Een kans voor nieuwe media. Met hetkanWel maak je jouw wereld groener, eerlijker en leuker!

INSPIRATIE

Meer blogs in Natuur en milieu

Alle 1.627 blogs