afbeelding van Hanna
Hanna Auteur

De nieuwe wereld? Die is rond:

Het model vraag-maak-aanbod legt een steeds grotere druk op eindige grondstoffen.

© Circulaire Economie Event

Ook de veiligheid van ontginning, productie en transport is een wereldwijde uitdaging. Er moet iets veranderen, ten goede van de (lokale) economie, bedrijvigheid, groei en werkgelegenheid. Maar hoe? Op het Circular Economy Congres keken we daarom naar nieuwe manieren van bedrijfsvoering, samenwerking en marketing.

Circulaire economie

Circulaire economie is een systeemverandering gericht op waardecreatie in plaats van kosten optimalisatie. Het kent twee kringlopen van materialen, een biologische en een technische. Biologisch gaan reststoffen na gebruik terug de natuur in. Technisch zijn product(onderdelen) zo ontworpen dat deze telkens opnieuw kunnen worden gebruikt, met behoud van kwaliteit en dus van economische waarde. In de onderstaande video wordt dit verder uitgelegd.

                     

Systeemverandering?                                                                                 

Derk Loorbach (DRIFT): 'We zitten in een transitie, het oude stelsel met al haar nadelen willen we niet meer, maar hoe de toekomst er precies uit gaat zien weten we niet. Voor nu is de circulaire economie een mooi streefbeeld. Straks zien we waarschijnlijk dat we nog een stap verder moeten en de aarde laten herstellen.’ ‘Concreet betekent het een ontwerpopgave’ betoogt Heleen Herbert (Heijmans). ‘Een gebouw kan aan het einde van de looptijd misschien wel meer waard zijn als je het geheel of in delen weer kan hergebruiken.’

Meervoudige winst                                     

‘Bij duurzaamheid denken mensen helaas vaak dat het geld kost. Maar grondstofhergebruik levert geld op’ zegt Michela van Kampen (Philips Innovation Services). Jan Kempers (Heineken) geeft een mooi voorbeeld. Op hun brouwerijterrein was een grasveld dat tweemaal per week werd gemaaid. Vanwege de wens tot ecologisch natuurbeheer werd dit veld met gebruik van restwater omgetoverd tot een bloemenparadijs. Daardoor kwamen er verschillende insecten en andere beestjes op af. De biodiversiteit werd dus vergroot en het veld hoefde nog maar twee keer per jaar te worden gemaaid. Meervoudige waardecreatie. ‘Iedereen die op een duurzaamheidsproject zit die overtreft ver hun doelstelling’ zo vertelt Robert Seegers (Coca Cola). ‘Dat geeft waanzinnig veel positieve energie en een fijner resultaat dan alleen kostenbesparing.’

Anders, en liever nog een beetje minder                                     

We produceren en consumeren ongelooflijk veel. Het is goed om datgene dat hergebruikt kan worden meerdere levens te geven, zowel het product zelf, als onderdelen ervan of het materiaal. ‘Maar’ zegt Tom Szaky (Terracycle) ‘bedenk ook eens of je nodig hebt wat je koopt. En of je er lang plezier van gaat hebben. Want alles wordt uiteindelijk afval. En jij draagt dus ook je steentje bij door alles wat je (niet) koopt.’ Een stoere uitspraak van een man die lééft van andermans afval.

Power of One                                                                                               

Verandering is de power of one. Ook alleen heb je kracht, zelfs binnen je eigen bedrijf. Je kunt altijd de ene zijn die de stap wel zet. En zoals Rob Bogaard (Interface) het zegt: ‘Wij zijn zelf ook allemaal financiële aandeelhouders van de wereld, je geld bepaalt! Bedrijven die het goed doen moet je belonen.’

afbeelding van Hanna
Hanna Auteur
INSPIRATIE

Meer blogs in Natuur en milieu

Alle 1.628 blogs