afbeelding van Daniëlle
Daniëlle Auteur

De Nieuwe Jutter, een buurthuis voor en door bewoners

Zelfbeheer is het thema van deze zesde RollingStone op 29 november. Een mooi voorbeeld hiervan is het buurthuis De Nieuwe Jutter in de Rivierenwijk in Utrecht. De Nieuwe Jutter is opgezet en wordt beheerd door bewoners en vrijwilligers. Een groep van vijftien geïnteresseerden luistert in de soosruimte aandachtig naar de inspirerende verhalen van Arnold Vianen, een van de beheerders en wisselt ervaringen en tips uit. Een leerzame middag waar de energie stroomt.

Bij binnenkomst in de algemene ruimte is het meteen duidelijk: dit buurthuis bruist! Aan de tafels wordt druk gekaart. Achter de bar staat een vrolijke bewoonster. Vrijwilligers in de keuken ruimen de laatste restjes van de lunch op. Dit is de kracht van De Nieuwe Jutter: bewoners gebruiken en beheren samen dit huis van de wijk.

Bewoners gebruiken en beheren samen dit buurthuis, een huis ván de wijk

Hoe het allemaal begon

In 2005 kwam het pand leeg te staan doordat de toenmalige beheerder, welzijnsorganisatie Doenja, verhuisde naar een andere locatie. Deze bood echter niet voldoende ruimte voor alle activiteiten waardoor bewoners terug wilden naar hun oude stek. Samen met de Marokkaanse Stichting Tamount en met ondersteuning van buurtpastor Titus Schlatmann hebben zij zich hard gemaakt voor het open houden en zelf beheren van deze locatie en dat is gelukt. Sinds 2008 verhuurt woningcorporatie Bo-ex het pand aan Stichting De Nieuwe Jutter en is het een levendige plek in de buurt.

Collectieve kracht

Maar wie zijn die mensen die hun krachten bundelen om dit voor elkaar te krijgen, waar vind je deze enthousiastelingen en wat gebeurt er allemaal op deze bijzondere plek? Kortom, wat is het geheim van deze lokale community? Arnold legt uit dat alles begint met kleine stapjes. Vanuit een groepje dat er al is, kun je verder bouwen. Zo begon de breiclub met twee mensen en groeide uit door het verhaal te verspreiden. Vervolgens stapt Arnold gewoon op een groep af en kijkt of mensen enthousiast zijn en mee willen doen om bijvoorbeeld ook eens een bardienst te draaien. "Investeer in contacten, kijk mensen aan en ga met ze in gesprek. Als je niet vraagt, kom je ook niks te weten," vertelt hij nuchter. Zo is De Nieuwe Jutter uitgegroeid tot een plek waar inmiddels 25 activiteiten per week plaatsvinden. Ontmoeten staat centraal. De gemoedelijke sfeer maakt het gemakkelijk met elkaar in contact te komen. Niks scheiding in doelgroepen, iedereen zit door elkaar aan tafel.

Investeer in contacten, kijk mensen aan en ga met ze in gesprek

Ontvangen begint met loslaten

Zelfbeheer is een kwestie van volharding en dicht bij elkaar kruipen bij tegenwind. Een harde kern zorgt voor de continuïteit, daaromheen vliegt een zwerm in en uit. Je hoeft elkaar niet allemaal aardig te vinden. Het gaat juist om het waarderen van verschillen, elkaar respecteren en ruimte geven. En bedenk dat een initiatief in de wijk begint, niet in de beheergroep. Ideeën opleggen of iets voor anderen bedenken, werkt niet. Het gaat om loslaten en mensen zelf met ideeën laten komen.

Fricties en valkuilen

Toch is het niet altijd even makkelijk om in een tijd waarin de overheid zich terugtrekt en burgers een grotere rol krijgen, ook echt het heft in eigen hand te nemen. Wat doe je met een verhuurder die allerlei regels oplegt en hoe ga je om met praktische zaken als veiligheid, onderhoud etc.? Vraag je ruimte of neem je ruimte? Titus haakt hier op in: "Zie de beren op de weg als kansen. Samen doen is de helft van de winst, het gaat niet alleen om het einddoel, het proces ernaartoe moet interessant zijn en is zo leuk!" Je stapt samen in een nieuwe situatie. Communiceer met elkaar, zo ontstaan nieuwe ideeën.

Zie de beren op de weg als kansen: samen doen is de helft van de winst

Doe een stapje naar voren en een stapje terug

Wat bij mij vooral is blijven hangen van deze middag, is dat alles in kleine stapjes gebeurt. Soms moet je zelfs een stapje terug doen om vooruit te komen en om weer gelijk te staan met elkaar. En zo sluiten we deze druilerige middag af en gaan we naar huis met nieuwe inzichten en frisse ideeën. Buurthuis De Nieuwe Jutter, bedankt voor de gastvrijheid!

Birgit Oelkers is in 2012, onder de vlag van Kracht in Nederland, begonnen met het initiëren van RollingStone bijeenkomsten met als doel meer uitwisseling op gang te brengen tussen mensen die op lokaal niveau met nieuwe samenwerkingsvormen experimenteren en samen hun idealen realiseren. Drie tot vier keer per jaar landt een RollingStone bij een lokale community en biedt een kijkje in de keuken.

afbeelding van Daniëlle
Daniëlle Auteur

Doordat de overheid zich steeds meer terugtrekt, worden burgers gedwongen het heft in eigen hand te nemen. Dit biedt ook mooie kansen. Door mijn stedenbouwkundige achtergrond en vrijwilligerswerk bij Stichting De Bakkerij ondervind ik steeds weer de kracht van het samen creëren, waarbij de inbreng van eindgebruikers onmisbaar is. Het inspireert mij als bewoners en ondernemers zelf het initiatief nemen om hun woon- en leefomgeving te verbeteren en op die manier de betrokkenheid bij hun wijk en tussen bewoners onderling wordt versterkt. Ik vind het hierbij belangrijk dat fysieke en sociale ingrepen hand in hand gaan. Ook op het terrein van zorg en welzijn komen in toenemende mate taken bij het particulier initiatief te liggen. In mijn rol als adviseur bij de K.F. Hein Stichting houd ik mij bij het fonds studie en individuele noden bezig met dergelijke sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Vanuit mijn passie en persoonlijke interesses blog ik graag voor VDWVM over events waarbij lokale bottom-up initiatieven, sociale cohesie en sociaal-fysieke gebiedsontwikkeling centraal staan.

INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.628 blogs