afbeelding van Daniëlle
Daniëlle Auteur

Bezint eer ge begint

Met haar eigen ogen heeft Niki Frencken gezien welke impact kleinschalige, particuliere ontwikkelingssamenwerking initiatieven (PI) kunnen hebben op een samenleving. Net zoals medicijnen worden deze initiatieven ingezet om iets te verbeteren. Maar net zoals medicijnen kunnen er bijwerkingen optreden. Daarom maakte Niki de documentaire De Bijsluiter van Goed Doen die op 30 januari aan de VDWVM community werd getoond.

In een klein zaaltje in het Utrechtse Louis Hartloopercomplex kwamen leden van VDWVM community bijeen om samen met de makers van De Bijsluiter van Goed Doen, Niki Frencken en Coen Haver, de documentaire te bekijken en erover in debat te gaan.

Herkenbaarheid onder de deelnemers

De Bijsluiter van Goed Doen maakte veel los bij de bezoekers. Bijna iedereen die aanwezig was had op de een of andere manier ervaring met ontwikkelingssamenwerking en er was enorm veel herkenning in de zaal. De film liet zien hoe mensen zich op verschillende manieren inzetten voor het verbeteren van leefomstandigheden van mensen in Oeganda: Drie Nederlanders die een PI zijn opgestart in Oeganda en een Oegandeese ondernemer die door middel van zijn activiteiten de community wil versterken en verbeteren. Ieder heeft een eigen, goede bedoeling.

Niet alleen rozengeur en maneschijn

Alle oprechte goede bedoelingen ten spijt zijn er ook bijwerkingen. Deskundigen die in de documentaire aan het woord kwamen gaven aan dat deze onbedoelde effecten te maken hebben met onze eigen achtergrond en ideeën over hoe de wereld in elkaar hoort te zitten. De Bijsluiter van Goed Doen laat deze kant zien, zodat de ervaringen van deze initiatiefnemers anderen kunnen inspireren en hopelijk hun fouten niet opnieuw worden gemaakt.

Wat is goed doen?

De vraag is dus: Wat is goed doen? En is het überhaupt mogelijk? De PI's en deskundigen in de documentaire vinden van wel. Er worden immers positieve resultaten bereikt: kinderen worden liefdevol opgevangen, ex-kindsoldaten krijgen een kans en er worden waterputten en scholen gebouwd etc. Belangrijk is voor de initiatiefnemers om te leren de lokale bevolking bij een PI te betrekken en bewust te zijn van de grote verantwoordelijkheden die zij op zich nemen door zich te mengen in een andere samenleving.

Debat

Tijdens het gesprek wat ontstond na de film bleek goed doen moeilijk te definiëren. Ook een paar weken meedraaien op een school in India kan een positieve impact hebben op de kinderen. 'Zelf neem je een bijzondere ervaring mee die jouw blik op de wereld verruimt,' vindt Niki. 'Wie weet op welke manier jij geïpireerd bent geraakt en wat je er uiteindelijk mee gaat doen.' Coen sluit hierbij aan: 'Aanvankelijk was ik vrij sceptisch over ontwikkelingssamenwerking en PI, maar ik moet toegeven, ondanks de kritische kanttekeningen die in deze documentaire naar voren komen en die ook belangrijk zijn om te maken, ben ik er juist van overtuigd geraakt dat het belangrijk is om elkaar te helpen.' Een van de deelnemers vat de discussie samen: 'Wij moeten alleen wel leren eerst na te denken wat er nou écht nodig is en op welke manier we hulp kunnen aanbieden voor we van start gaan. Oftewel: bezint eer ge begint.'

afbeelding van Daniëlle
Daniëlle Auteur

Doordat de overheid zich steeds meer terugtrekt, worden burgers gedwongen het heft in eigen hand te nemen. Dit biedt ook mooie kansen. Door mijn stedenbouwkundige achtergrond en vrijwilligerswerk bij Stichting De Bakkerij ondervind ik steeds weer de kracht van het samen creëren, waarbij de inbreng van eindgebruikers onmisbaar is. Het inspireert mij als bewoners en ondernemers zelf het initiatief nemen om hun woon- en leefomgeving te verbeteren en op die manier de betrokkenheid bij hun wijk en tussen bewoners onderling wordt versterkt. Ik vind het hierbij belangrijk dat fysieke en sociale ingrepen hand in hand gaan. Ook op het terrein van zorg en welzijn komen in toenemende mate taken bij het particulier initiatief te liggen. In mijn rol als adviseur bij de K.F. Hein Stichting houd ik mij bij het fonds studie en individuele noden bezig met dergelijke sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Vanuit mijn passie en persoonlijke interesses blog ik graag voor VDWVM over events waarbij lokale bottom-up initiatieven, sociale cohesie en sociaal-fysieke gebiedsontwikkeling centraal staan.

INSPIRATIE

Meer blogs in Mens en samenleving

Alle 1.628 blogs