De duurzame thema's van VDWVM

De redactie van VDWVM beoordeelt bij inschrijving of het project binnen het thema past en voldoende is toegelicht. Hieronder staan de mogelijke interpretaties per thema waar de inschrijving aan moet voldoen. De duurzame thema's van VDWVM zijn afgeleid van het duurzaamheidsbeleid van de ASN Bank.

Duurzame energie, natuur en milieu

 • gericht op duurzame innovatie binnen de energiesector
 • gericht op het ontwikkelen van zelfvoorzienendheid
 • gericht op collectieve initiatieven voor opwekkingen besparing energie
 • gericht op decentrale energieopwekking
 • gericht op energie besparen
 • gericht op het besparen van afval
 • gericht op hergebruik van producten
 • gericht op het behoud van de natuur
 • gericht op de reductie van de milieubelasting
 • gericht op direct en indirect reduceren van CO2 uitstoot

Kinderrechten en onderwijs

 • gericht op de strijd tegen kinderarbeid in de brede zin
 • gericht op bewustwording over kinderrechten bij ouders en kinderen in Nederland en in het buitenland
 • gericht op bewustwording over kinderrechten op scholen, culturele instellingen en verenigingen in Nederland en in het buitenland
 • gericht op opvang en scholing van kinderen in Nederland en daarbuiten
 • gericht op veiligheid voor kinderen in Nederland en daarbuiten
 • gericht op lobby/beïnvloeding van de politiek en het bedrijfsleven

Eerlijke handel, eerlijke voeding en eerlijke mode

 • gericht op handel tussen Nederland en het Zuiden (tweede – en derdewereldlanden)
 • gericht op bewustwording in Nederland
 • gericht op bewustwording over handelsbarrières
 • gericht op lobby/beïnvloeding van de politiek en bedrijfsleven
 • gericht op eerlijke prijzen
 • stimulering van de aankoop van eerlijke kleding, schoenen en accessoires en de stimulering van het gebruik van eerlijke voeding in Nederland en daarbuiten
 • het verbeteren van het aanbod van producten en diensten die eerlijk geproduceerd zijn
 • gericht op ketenverantwoordelijkheid

Veiligheid en sociale cohesie

 • gericht op conflictbestrijding in Nederland en het buitenland
 • gericht op opvang van mensen die met conflict te maken hebben gehad
 • gericht op dialoog en ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen
 • gericht op het tegengaan van eenzaamheid
 • gericht op het tegengaan van uitsluiting
 • gericht op het bevorderen van sociale cohesie in Nederland en daarbuiten

Zorg en welzijn

 • gericht op zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving
 • gericht op activiteiten voor verschillende doelgroepen in de samenleving
 • gericht op een gelukkige toekomst, kansen voor iedereen en  goede gezondheid
 • gericht op zorg voor elkaar