Klimaat

Wat is er wél positief aan het Klimaatakkoord 

Niemand is blij met het Klimaatakkoord, toch is er reden tot hoop
27-03-2019 - door Birger

Het Klimaatakkoord is niet perfect maar heeft toch pluspunten | Foto: Twitter Trends 2019 via Flickr

In december 2018 werd het concept-Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit plan bevat ruim 600 maatregelen en afspraken om ónze CO2-uitstoot met 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Na doorrekeningen van deze plannen door planbureaus blijkt dat de maatregelen vrijwel zeker niet genoeg zijn om dit doel te halen. Toch zitten er wel positieve kanten aan het Klimaatakkoord.

Waarom een Klimaatakkoord?

De aarde warmt op, onder meer door menselijk handelen. Klimaatwetenschappers van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, zeggen dat de aarde-thermostaat met 1.0°C is gestegen sinds 1900 door menselijke activiteiten. Wanneer we op dezelfde voet doorgaan, bereiken we de cruciale drempel van 1.5°C opwarming al in 2030. Voorbij dit point of no return denken wetenschappers dat het smelten van grote ijskappen op Antarctica en Groenland niet meer te stoppen is, ook niet met drastische maatregelen. 

Extreme droogte, overstromingen en een stijging van de zeespiegel zal het leven op veel plekken in de wereld drastisch beïnvloeden en in sommige gevallen onleefbaar maken als gevolg van klimaatverandering. Daarom kwamen in 2015 192 landen bijeen in Parijs bijeen om een nieuw VN-Klimaatakkoord te sluiten. In dit akkoord staat dat landen de opwarming van de aarde willen beperken tot onder 2°C, met als doel slechts 1,5°C opwarming. Hieruit is het Nederlandse Klimaatakkoord ontstaan, oftewel de bijdrage van Nederland om onder de 2 graden opwarming te blijven.

Om onder de cruciale drempel van 1.5°C te blijven moeten we nu in actie komen Foto: Gilles Desjardings via Unsplash

Wat is het (Nederlandse) Klimaatakkoord?

In december 2018 presenteerden Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, en Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, het concept-Klimaatakkoord. Met dit akkoord wil de overheid de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 verlagen met 49% ten opzichte van 1990. 

In totaal moet er 48,7 miljoen ton aan CO2-uitstoot worden bespaard ten opzichte van 2018. Vorig jaar vergaderden overheid, bedrijfsleven en andere partijen aan vijf “klimaattafels” hoe zij deze reductie samen konden behalen. De tafels gingen over vijf thema’s: elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving. Na lang praten kwam het concept Klimaatakkoord tot stand dat 233 pagina’s en ruim 600 maatregelen en afspraken telt om de nationale emissievermindering te realiseren.

Dit organogram geeft weer hoe de 48,7 miljoen ton CO2 wordt bespaard | Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Klimaatakkoord in het kort

  1. Meer groene energie opwekken.
  2. Meer energie besparen.

Het Klimaatakkoord komt er kortweg op neer dat er meer groene energie moet worden opgewekt en dat we zuiniger met energie moeten omgaan. De elektriciteitstafel moet namelijk voor de grootste verlaging van de CO2-uitstoot zorgen: 20,2 miljoen ton, oftewel 41%. Windparken spelen een grote rol binnen deze omslag naar schonere energie.

Daarnaast moet heel Nederland van het aardgas af in 2050. Nederlandse woningen moeten beter worden geïsoleerd en met duurzame energie worden verwarmd. Woningcorporaties spelen een hoofdrol om in de komende jaren honderdduizenden woningen aardgasvrij te maken.

Het Klimaatakkoord is onvoldoende

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben onlangs het ontwerp-Klimaatakkoord doorgerekend. Uit deze analyse blijkt dat er slechts een reductie van 43% met zekerheid wordt behaald door het plan. Ook zijn veel maatregelen op dit moment nog te vaag. Er zijn moet dus worden “nagetafeld” om óók de laatste 6% te halen. Bekijk hieronder onze reactie op het Klimaatakkoord en waarom wij hoopvol zijn over de toekomst:

Wat is er wél positief aan het Klimaatakkoord?

Naast zaken die nog verbeterd kunnen worden zitten er ook positieve kanten aan het concept-Klimaatakkoord. Het meest voor de hand liggende compliment is dat het plan een eerste stap in de goede richting is, ongeacht de tekortkomingen. Het akkoord heeft een concrete doelstelling van een CO2-reductie van 49%, een deadline en bestaat uit meer dan 600 plannen om dit te behalen. Het akkoord is dus veel meer dan alleen een intentieverklaring.

Daarnaast biedt het nationale Klimaatakkoord de mogelijkheid om Nederland dé internationale koploper te maken op milieuvlak. Momenteel is Nederland een achterblijver in de strijd tegen klimaatverandering. Maar Nederland kan het groenste jongetje van de klas worden als we het doel van 49% uitstootreductie in 2030 halen en eigen, schone energie opwekken. Door Nederland een proeftuin te maken op het gebied van groene energie en klimaatveranderingstechnologieën kan er unieke kennis worden opgedaan. Dit zal uiteindelijk leiden tot exporteerbare innovaties en meer werkgelegenheid.

Ook biedt het Klimaatakkoord kansen, voor zowel werkgevers als -nemers. Innovatieve duurzame bedrijven kunnen inspelen op de nieuwe vraag naar slimme groene oplossingen vanuit de klimaattafels. Verder kunnen circulaire ondernemingen binnenkort hun producten kwijt aan de overheid. In 2022 moet namelijk 10 procent van alle aangekochte spullen door de overheid circulair zijn. Ten slotte is er goed nieuws voor werknemers. Onderzoek van ECN/TNO meldt dat het Klimaatakkoord tienduizenden extra netto banen oplevert, ondanks een fors verlies uit fossiele sectoren. Het merendeel van deze nieuwe werkgelegenheid komt voort uit de energiesector.

Met het Klimaatakkoord kan Nederland dé internationale koploper worden op het gebied van duurzame energie, mits we de doelen halen | Foto: Thomas Richter via Unsplash

Wat kan jij doen tegen klimaatverandering?

Ook jij kunt een handje meehelpen. Maar wat kan je zelf nu het beste doen tegen klimaatverandering? De top twee meest impactvolle manieren zijn het verduurzamen van je huis en duurzaam bankieren.

Verduurzamen begint met besparen. Wanneer je je woning verduurzaamd ben je goed bezig voor het milieu, je portemonnee en woon je nog eens comfortabeler. Maar waar begin je? Doe de vijf-minuten-test op Natuur & Milieu en kijk waar en hoe jij energie kan besparen in jouw (huur)huis. Lees ook hoe je de verduurzaming van je huis kan financieren.

De aller makkelijkste manier om duurzaam bezig te zijn is om je je geldzaken te doen bij een duurzame bank, omdat je veel invloed uitoefent met je geld. De bank beslist wat er met jouw geld wordt gedaan: kiest jouw bank bijvoorbeeld voor het financieren van windmolens of fossiele brandstoffen? Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. Gelukkig beslis jij waar je bankiert. Door een rekening te openen bij ASN Bank, de grootste duurzame bank van Nederland, investeer je in duurzame ontwikkeling zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. ASN Bank investeert altijd met oog voor het welzijn van mens, dier en klimaat en niet in wapens en fossiele energie.

Door je huis te verduurzamen bespaar je geld én ben je goed bezig voor het milieu! | Foto: Marufish via Flickr

Benieuwd wat wij doen aan klimaatverandering? ASN Bank werkt aan een nieuwe, schonere wereld.

Profile picture for user Birger IJsenbrand
Birger
Auteur
Na zijn stage bleef Birger betrokken bij Voor de Wereld van Morgen als vaste redacteur. Naast zijn studie monetaire economie, schrijft hij artikelen over duurzame ondernemingen, geldzaken en het klimaat met praktische tips voor een groenere lifestyle.