Wat doet jouw verzekeraar met je geld? 

Fritzi Reijerman over de guerilla campagne van Idealis
23-02-2016

Idealis in actie

Heb je wel eens nagedacht over wat er gebeurt met de premies die je aan je verzekeraar betaalt? Dat geld ligt in ieder geval niet ergens in een kluis te wachten totdat je het komt claimen. Veel van ons geld wordt geïnvesteerd in dingen waar we misschien zelf helemaal niet achter staan. Daarom startte Fritzi Reijerman vorig jaar een guerrillacampagne samen met twee vrienden: Brigitte Borm en Kasper Hoex. Ik sprak met haar over dit initiatief.

De fictieve verzekeraar

Fritzi legt me enthousiast uit dat Idealis een fictieve verzekering is waar mensen zich afgelopen december en januari bij konden aansluiten. Om een signaal af te geven dat je in het echte leven zo van verzekeraar zou wisselen als je je kon aansluiten bij een verzekeraar die uitsluitend ethisch verantwoorde investeringen doet. Fritzi is 23 jaar en studeert rechten: “Ik ben rechten gaan studeren vanuit rechtvaardigheidsgevoel, maar dat komt nauwelijks aan bod in mijn studie. Het is vooral ‘zo is het en zo moet je het toepassen’. Aan de vraag ‘waarom is het zo en hoe kan het anders?’ probeer ik in mijn dagelijks leven aandacht te besteden.”

Het kan als je het wilt

Het idee voor Idealis ontstond bij toeval. Fritzi volgde samen met Brigitte een masterclass ‘Storytelling’ en moest daarvoor een campagne tegen wapenhandel maken. Ze stuitten op de website van De Eerlijke Verzekeringswijzer en zo kwamen ze er achter dat in Nederland door verzekeraars jaarlijks miljarden geïnvesteerd worden in onethische zaken, bijvoorbeeld de wapenhandel. Fritzi: "Wij dachten, hoe kan het dat we dit niet wisten? Terwijl we het wel graag hadden willen weten."

Op de Eerlijke Verzekeringswijzer kun je zien hoe duurzaam jouw verzekeraar eigenlijk is

Na vele brainstormsessies kwamen ze tot het idee van de fictieve verzekeraar. De inspiratie kwam van de Amerikaanse actiegroep The Yes Men die een fictieve New York Times uitbracht met alleen maar goed nieuws dat mensen in eerste instantie geloofden. Als we het allemaal graag willen, dan zouden we het samen ook moeten kunnen realiseren,” aldus Fritzi.

Van campagneidee naar de realiteit

Wat snel duidelijk werd tijdens de campagne is dat veel mensen net als Fritzi niet op de hoogte waren van onethische investeringen door verzekeraars. Zodra je het wel weet, ontstaat er een dilemma: “Met jouw geld gebeurt veel meer dan in jouw persoonlijke behoefte voorzien. Als je anderen er indirect mee dupeert, in hoeverre ben je bereid daar dan rekening mee te houden? Bovendien is het sowieso al heel moeilijk om de goede verzekering te kiezen met alle verschillende polissen. Op dit moment kun je alleen kiezen tussen 'kwaden'.”

Maar is het wel echt mogelijk om als verzekeraar uitsluitend met ethische investeringen genoeg geld te verdienen om de zorg of pensioenen te betalen? Fritzi: “Als er banken zijn die het kunnen, waarom zouden verzekeraars het dan niet kunnen? Bovendien zijn de bedragen die bijvoorbeeld in wapenhandel worden geïnvesteerd op het geheel niet zo veel. Dan zou je denken dat daar ook wel iets anders mee gedaan kan worden...”

De campagne om je aan te sluiten bij Idealis is inmiddels gesloten; tijd voor een volgende stap dus: “Ik hoop dat we samen met soortgelijke initiatieven hebben kunnen laten zien dat er vanuit de markt behoefte is aan verzekeraars die ethisch investeren [...] Als wij in ons eigen netwerk zoveel mensen konden verzamelen die een eerlijke verzekeraar wensen, wat kunnen jullie [de verzekeraars] dan wel niet bereiken?" WIl jij ook in actie komen? Dat kan via de Eerlijke Verzekeringswijzer: hier kun je gemakkelijk zien hoe je kunt overstappen - én hoe je een klacht naar jouw verzekeraar kunt sturen. 

Is er ook goed nieuws? 

Jazeker! Onlangs werd publiek gemaakt dat verzekeraars, inclusief Allianz, uit de steenkolenmijnen stappen. Dit is samen goed voor zo'n $4 biljoen! Ook in Noorwegen zijn grote veranderingen gaande: het Noors staatspensioenfonds wil af van alle olie- en gasbeleggingen; goed voor zo'n 1000 miljard dollar.