Groene stad
Biodiversiteit

Wat doen waterschappen eigenlijk? 

Om de 4 jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Maar wat doen de waterschappen precies? En waarom zouden we moeten stemmen?
07-03-2019 - door Redactie
Nederland waterland

Prachtige wateren in Friesland | Foto: Avis Indica

Misschien heb je to-taal geen zin om naar te stembus te gaan voor de Waterschapsverkiezingen. Na het lezen van dit artikel denk je daar hopelijk anders over. Want denk je aan Nederland dan denk je aan water.

Stemmen op jouw waterschap

Eens per 4 jaar kun je je stem uitbrengen voor de waterschappen. Niet alleen landelijke politieke partijen doen mee aan deze verkiezingen, ook partijen die zich specifiek op waterkwesties richten. Er zijn drie specifieke groepen voor wie de regels rond water extra veel verschil kunnen maken: agrariërs, natuurbeheerders en bedrijven. De vertegenwoordigers van deze drie groepen worden niet gekozen, maar benoemd door de organisaties van deze belangengroepen.

De overige bestuursleden, die de meerderheid van de zetels krijgen, daar kun jij een stem voor uitbrengen! Kijk vooral ook even naar de stemhulp van Natuur & Milieu, die maakt duidelijk welke partijen rekening houden met de waterkwaliteit. Maar waarom zijn waterschappen nou zo belangrijk?

 Nederland waterland | Foto: Martin de Lusenet via Flickr

Water is van levensbelang

Met de stijging van de zeespiegel en een land dat gedeeltelijk onder zeeniveau ligt is watermanagement letterlijk van levensbelang. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kustlijn, de grote rivieren, Waddenzee en IJselmeergebied. De rest van het water en de kwaliteit ervan? Daar zijn de waterschappen verantwoordelijk voor. Uit een nieuw onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat de waterkwaliteit in ons land onder de maat is.

Eerst even wat duidelijkheid: er zijn 21 waterschappen in Nederland die ruim 12.000 mensen in dienst hebben en samen 35.000 km2 beheren. De waterschappen zijn anders ingedeeld dan onze provincies en gemeenten. Sommige steden zijn bijvoorbeeld verdeeld over wel drie waterschappen. Op waterschappen.nl kun je je postcode invullen en zie je direct in welk waterschap je woont, of check even de brief over de waterschapbelasting van je waterschap.

Onderhoud van dijken en (zwem)water

Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Daarom hebben we dijken, die ons beschermen tegen het water. Maar misschien dat je nog nooit hebt nagedacht over wie die dijken precies onderhoudt. Datzelfde geldt voor het onderhouden van ons zwemwater, zodat we in de zomer bij een meertje kunnen chillen. De waterschappen en Rijkswaterstaat, samen de waterbeheerders, bewaken dus de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Veilige dijken, afvalwaterzuivering en het bewaken van de kwaliteit van ons oppervlaktewater: het behoort allemaal tot de werkzaamheden van de waterschappen.

Waterkwaliteit onder de maat

Uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland op dit moment onder de maat is. Maar liefst 99% van de gemeten wateren voldoet niet aan de gestelde normen. Vooral de ecologische kwaliteit krijgt een dikke onvoldoende. De prioriteit van de waterschappen ligt vaak bij het voorkomen van overstromingen en hierdoor krijgt de waterkwaliteit onvoldoende aandacht, en dat is niet zonder risico.

Dit kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit, planten en dieren die deels in het water leven, zoals libellen. Als de waterkwaliteit te ernstig verstoord wordt krijgen bepaalde soorten insecten het erg lastig en wordt bijvoorbeeld ook in open water zwemmen in de zomer – door blauwalg en bacteriën – steeds vaker onmogelijk.

Regen, of juist het gebrek daaraan

De waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor het verwerken van ons hemelwater, en nee, dan hebben we het niet over dat smakelijke biertje. Het kan hier zo hard regenen dat de straten blank staan, maar ook de extreme droogte, zoals afgelopen zomer, kan voor flinke problemen zorgen. Toegenomen hoeveelheid neerslag en hitte door klimaatverandering zorgen voor nieuwe uitdagingen. Als consument kun je de waterschappen een handje helpen. Bijvoorbeeld door tegels uit de tuin te halen en planten te planten. Of door water op te vangen in een regenton en te gebruiken in droge periodes.

Piekbuien zorgen voor veel wateroverlast in Nederland | Foto: Rupert Britton

Profile picture for user redactie
Redactie
Auteur
Het team van Voor de Wereld van Morgen inspireert je om steeds duurzamer te worden. Dat doen we met onze artikelen en door startende duurzame ondernemingen te helpen groeien.