Wat bewegen allemaal met je doet 

Hoe Monkey Moves en MOOVZ de zorg vernieuwen
28-02-2016

Foto: Monkey Moves

Steeds meer vernieuwende initiatieven in zorg en welzijn zijn gericht op het in beweging krijgen en houden van mensen; jong en oud. Niet alleen vanwege het effect van bewegen op je fysieke gezondheid, maar ook vanwege het effect op het mentale en sociale welzijn. Met dat idee werken sociaal ondernemers Cora Kreikamp en Leendert van Gaalen binnen hun organisaties MOOVZ en Monkey Moves aan het mobiliseren van zoveel mogelijk mensen.

Bewegen hoeft geen einddoel te zijn

Cora: “MOOVZ is een online platform dat mensen helpt om in beweging te komen en blijvend enthousiast samen te sporten. Waarbij het niet zozeer om het ‘sporten’ gaat, met bewegen als einddoel, maar om het bewegen als middel om andere doelen te bereiken. Wanneer mensen namelijk eenmaal beginnen met bewegen, al is het maar regelmatig wandelen, dan kijken ze naar verloop van tijd ook naar andere aspecten van hun leven. En worden zij weerbaarder en mentaal sterker. Mensen gaan nadenken over hun voeding, over die sigaret, dat biertje en maken naar aanleiding daarvan andere keuzes. En worden uiteindelijk gelukkiger met zichzelf.”

Leendert: Kinderen zijn steeds minder fysiek actief, lopen daardoor motorisch achter en hebben ernstiger valincidenten. Wat betekent dat, als ze vallen, ze sneller op de spoedeisende hulp terecht komen. Monkey Moves zijn multi-skill lessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar waarmee zij, naast motorische vaardigheden, ook sociale vaardigheden leren. We starten de les met een dansje waar de ouders aan meedoen. Vervolgens bieden we de kinderen verschillende sporten aan, afgestemd op hun ontwikkeling en in lijn met de laatste inzichten op het gebied van motorische ontwikkeling. Zo worden zij breed motorisch opgeleid. Door kinderen van verschillende ontwikkelniveaus met elkaar te laten bewegen, leren zij in het contact met de ander, ook sociale vaardigheden tijdens de les. Die vaardigheden komen later van pas; op het schoolplein en gedurende de rest van hun leven.”

Meer bewegen, meer zelfvertrouwen, meer welzijn

Zoals veel sociaal ondernemers in zorg en welzijn, hebben Cora en Leendert een persoonlijke verbinding met de impact die zij willen bereiken. Allebei zien ze hoe hun eigen ervaring bij heeft gedragen aan de onderneming die ze nu gestart zijn. 

“Ik was vroeger zelf niet zo motorisch," zegt Leendert. "Eigenlijk was ik gewoon een onhandige stijve hark die als laatste werd gekozen als er teams moesten worden gemaakt. Op een gegeven moment ontdekte ik dat ik, door meer te bewegen, meer zelfvertrouwen en uiteindelijk ook meer vrienden kreeg. Daardoor ging ik meer bewegen en ben ik uiteindelijk Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen gaan studeren. Omdat ik andere kinderen wil helpen eenzelfde ontwikkeling door te maken en hen de start mee wil geven voor een leven lang gezond bewegen.”

Cora was eigenlijk altijd actief bezig met sporten, maar dat veranderde toen ze een tijd in het buitenland ging studeren: “Daar vond ik het lastig mijzelf te motiveren om te blijven bewegen. Ik werd enorm dik en zat niet lekker in mijn vel. Ondanks verwoede pogingen om in mijn eentje meer te bewegen, lukte dat pas toen ik mij aanmeldde voor de Amsterdam City Swim. Door mij te committeren aan zo’n concreet event lukte het om te blijven bewegen en kwam ik uiteindelijk echt over de streep.”

Trots als deelnemers trots zijn op zichzelf 

Op de vraag waarom ze doen wat ze doen, vertelt Cora: “Wanneer ik de trotse gezichten van onze deelnemers zie wanneer zij de finish halen en hoor hoe zij voelen dat ze meer zelfvertrouwen hebben, dan word ik daar heel gelukkig van en ben ik echt trots op wat we met MOOVZ bereiken.”

Leendert vult aan: “Elke keer wanneer die kinderen met een enorme lach de zaal uitkomen en wanneer we ouders zover krijgen om mee te doen en hun kinderen daar helemaal van opleven, dat doet mij goed. Dat een meisje van het weekend het tikspel-concept nog niet helemaal begreep en dan na de les met gebalde knuistjes van vreugde voor me staat, goud!”

HeldCare

Cora en Leendert nemen beiden deel aan het verdiepingsprogramma van HeldCare, een ontwikkeltraject voor vernieuwende initiatieven in zorg en welzijn. Op 14 april 2016 presenteren zij hun plan voor het vergroten van hun impact tijdens de HeldCare Demoday in Utrecht.