Volop inspiratie op de Dag van het ethisch beleggen 2013 

03-12-2013

Ethisch beleggen: wat is dat? ‘We hebben het niet alleen over windenergie, het is ook belangrijk dat Puma zijn milieuwinst- en verliesrekening presenteert’, aldus Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank. Hij opent de Dag van het ethisch beleggen in een volle Kromhouthal in Amsterdam. Ethisch beleggen, een breed onderwerp dus. Als rode draad pak ik op dat het ‘langetermijndenken’ centraal staat. En ethisch beleggen houdt rekening met mens én milieu.

Zolderkamertje

‘Het financiële rendement van ethisch beleggen is goed’, zegt econoom Mathijs Bouman. Hij onderbouwt dit met cijfermateriaal van onder meer MoREWorld en de Dow Jones Sustainability Index. Zelf is hij geen belegger, maar adviezen heeft hij wel: ‘Voorkom dat je nerveus gaat beleggen. Vooral mannen hebben daar last van. Ze kopen en verkopen veel meer dan goed voor ze is, vanuit hun zolderkamertje. Aandelen kopen en houden is helemaal nog niet zo’n gekke strategie.’

Koplopers

Volgens Bouman vindt de overheid duurzaamheid lastig, maar heeft het bedrijfsleven de trend goed opgepakt. Hij verwijst naar koplopers als DSM, Unilever en Nutreco. ‘Zij stellen duurzaamheidsdoelen op dezelfde manier als winstdoelen. En ze laten zich erop afrekenen.’ Een kritische vraag vanuit het publiek: ‘Is het beleid van DSM geen green washing?’ Met andere woorden, wil DSM haar imago niet oppoetsen door zich schoner voor te doen dan ze echt is? Volgens Boumans is duurzaamheid echt onderdeel van de corebusiness van DSM geworden. Maar zijn advies voor de mensen in de zaal: ‘U moet DSM zelf blijven volgen. Bekijk hun geïntegreerde jaarverslag.’

Een kernwoord bij ethisch beleggen is dan ook transparantie: heldere communicatie over het doen en laten van bedrijven. Het liefst in een geïntegreerd jaarverslag, waarbij de duurzaamheidsresultaten zijn opgenomen in het reguliere jaarverslag.

Pillen en preventie

Is het mogelijk ethisch te beleggen in de farmaceutische industrie? ‘Kun je niet beter investeren in preventie en innovaties in de zorg?’ vraagt een ASN-belegger zich af. Jeroen Jansen: ‘Met het geld dat ons wordt toevertrouwd, kunnen we invloed uitoefenen. We doen dat het liefst in coalitie, samen met anderen.’ Zoals de organisatie Access to Medicine. Deze oefent invloed uit door een ranglijst te publiceren. Daarin beoordeelt zij de twintig grootste farmabedrijven ter wereld op toegankelijkheid van medicijnen voor arme mensen. ‘Voor bedrijven is een goede plek op de Access to Medicine-index belangrijk. We zijn gebeld door Novartis toen het een paar plekken daalde,’ aldus Wim Leereveld, die de index ontwikkelde. ‘En we zien beweging bij bedrijven. Koplopers als GlaxoSmithKline en Johnson & Johnson beoordelen hun verkopers niet meer op de hoeveelheid verkochte medicijnen, maar op hoeveel mensen ermee behandeld worden.’

Nog meer

Op de Dag van het Ethisch beleggen werd nog veel meer besproken. Zoals de rol van het midden- en kleinbedrijf, en de mogelijkheden om zelf investeren in een startend bedrijfje. De ruimte van dit blog is te kort om alle aspecten van dit brede en boeiende onderwerp te belichten. Ik kijk al uit naar de Dag van het Ethisch Beleggen 2014!