Power to the mamas 

Met de MamaPower Weekenden van Stichting Mbraze krijgen mama's van zorgvragende jongeren eindelijk eens de (h)erkenning die ze verdienen.
03-12-2016
MamaPower

Wat de mama's tijdens het weekend achterlaten

Zelf meer voor elkaar doen, als motto van de participatiemaatschappij. Dit heeft enorme impact op het leven van mantelzorgers. Vooral voor de ouders van jongeren met een fysieke of mentale beperking. Terwijl juist zij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze staan dag en nacht klaar voor hun dochter of zoon, en hierdoor ontbreekt vaak ruimte en tijd voor eigen geluk. Gelukkig brengt Stichting Mbraze daar verandering in. 

Een brasa voor alle mama’s

Stichting Mbraze heeft haar naam te danken aan het Surinaamse woord voor knuffel; ‘brasa’ en het Engelse woord ‘embrace’, wat staat voor omarming. En die knuffel is zeer welkom, ook bij volwassenen.

De oprichters merkten dat er vaak weinig aandacht is voor de soms benarde situatie van ouders van jongeren met een beperking. Mbraze organiseert allerlei activiteiten waarbij hulp, aandacht en empowerment voor deze zorgdragers centraal staan, waaronder de Mama Verwenweekenden. Ik had het genoegen om Xandra Cremers te interviewen over die keuze. Xandra is secretaris van de stichting, zelf moeder van een zoon met meervoudige problematiek en coach tijdens de weekenden. 

“In de praktijk zie je dat, wanneer duidelijk wordt dat het kind een beperking heeft, de moeder alle zorg draagt. De band tussen moeder en kind is zo sterk dat een man er moeilijk tussen komt. Hierdoor komt ook het huwelijk onder druk te staan of valt zelfs uit elkaar. Even later, als het kind opgroeit en door de ernst van de beperking of ontwikkelde gedragsproblemen thuis opgevangen moet worden, is de moeder vaker degene die thuisblijft om te zorgen voor het kind. Door de intensieve zorg valt de aandacht voor eigen welzijn weg. Daarom richten wij ons met de verwenweekenden op de moeders omdat zij vaak de volledige zorg dragen”.

Even die zorgrol los laten

Afgelopen november vond het eerste MamaPower Verwenweekend plaats en dat bleek een waar succes. Een weekend lang werd een groep moeders verwend in een luxe spa-resort. Twee keer per dag verzorgde Mbraze een sessie waarin extra aandacht uitging naar het empowerment van de mama’s. Onder begeleiding van twee professionele coaches gingen zij vragen te lijf als: ‘hoe zit het met mijn vrouw-zijn?’, ‘wie ben ik nog meer naast zorgdrager?’ en ‘wat kan en wil ik nog meer in dit leven?’. Ervaringen werden beschreven, dromen gedeeld en angsten losgelaten. Oké, behalve op de eerste avond want toen sloeg de vermoeidheid toe. En da’s wel zo logisch. Deze moeders staan immers dag en nacht klaar om hun dochter of zoon te helpen.

Xandra vertelt dat dit tekenend is voor de doelgroep: de mama’s kunnen moeilijk hun zorgfunctie loslaten. Hier kreeg ook de stichting mee te maken. De dag voor het Verwenweekend zeiden twee moeders hun deelname af, want: "Wat als er een noodsituatie ontstaat waarvoor ik nodig ben?" Het nest verlaten heeft voor de moeders zoveel impact dat zelfs dit kleine uitstapje van tevoren erg goed geregeld moet worden.

Xandra neemt dit mee als leerpunt voor de volgende editie: “We willen de moeders echt ontzorgen". Dit wordt een uitdaging, want Xandra weet uit ervaring dat het moeilijk is om dit patroon te doorbreken. Een patroon waarbij de moeder haar leven volledig in dienst stelt van haar kind.

Niet altijd alles alleen doen

Dit patroon kwam ook duidelijk naar voren tijdens de eerste uren van het weekend. De mama's waren omgeven door sauna’s, massages en koppen koffie, maar toch nog met het hoofd bij het gezin. Ook de eerste gesprekken onderling gingen vaak over de kinderen.

Halverwege het weekend kwam hier verandering in. Mede door de ontspannen en vertrouwelijke sfeer ontstond er ruimte voor de behoeftes van de moeders: zo werd er gesproken over henzelf als mens en als vrouw. Ook werd er gedeeld waar men positiviteit en het doorzettingsvermogen vandaan haalden. Ja, toen vielen er wel wat tranen.

Het weekend werd op een ontspannen en helende manier besloten. Twee vragen stonden centraal. Op de vraag ‘wat neem ik mee qua positiviteit?’ waren de antwoorden eigenlijk heel simpel: ‘het zou fijn zijn als ik mijn man meer laat doen’ of ‘ik zou wat meer willen loslaten’. Het belangrijkste en mooiste was het antwoord op de vraag wat de moeders dan graag wilden loslaten. Ingetogen en ietwat schuldig zeiden ze: ‘het gevoel dat ik altijd alles alleen moet doen’.

Aan de mama’s de taak dit gevoel in de sauna uit te zweten. Aan Mbraze de taak alle mama’s hierna te knuffelen. En aan ons de taak in te zien dat een klein gebaar een grote impact kan hebben. Of zoals de deelneemsters terugblikten: “hoe heerlijk even er tussenuit te zijn om op te laden” en “ga zo door want wij en jullie verdienen het en hebben het nodig”.

Wegens enorm succes herhaald

Door het grote succes wordt het MamaPower Verwenweekend van 17 t/m 19 maart 2017 herhaald. Er is plek voor acht moeders. Op die manier wordt de missie van de Mbraze weekenden - het creëren van een veilige, vriendschappelijke en vertrouwelijke sfeer - gewaarborgd. Zelf Mbraze ondersteunen? Zie www.mbraze.org of facebook.com/st.mbraze of zoek contact via info@mbraze.org.